Anunţuri din categoria: Anunţuri doctoranzi

Orar semestrul II, an universitar 2017-2018

Orarul este valabil începând cu a doua săptămână de activități didactice a semestrului II, an univ. 2017-2018.

IBM vine la Facultatea de Matematică şi Informatică: IBM Cloud Solution Overview. Cognitive services

IBM vine la Facultatea de Matematică şi Informatică: IBM Cloud Solution Overview. Cognitive services
Marţi, 12.12.2017, în cadrul Facultăţii de Matematică şi Informatică va avea loc prezentarea cu titlul IBM Cloud Solution Overview. Cognitive services, realizată de către reprezentanţi ai firmei IBM. Prezentarea va evidenţia noile oportunităţi pe care firma le poate oferi universităţii şi studenţilor, dar va include și prezentări ale unor noi soluţii software dezvoltate de către

Orarul cursurilor Şcolii Doctorale de Matematică și Informatică pentru semestrul I al anului universitar 2017-2018

Disciplina Cadrul didactic Curs Seminar Ziua Ora Sala Ziua Ora Sala Domeniul Matematică Topologie algebricǎ Prof. dr. Andrica Dorin Vineri 9-11 pi Vineri 11-12 pi Algebră omologică Conf. dr. Breaz Simion Marți 10-12 catedra Marți 12-13 catedra Metode generale de cercetare şi metodica elaborării de lucrări ştiinţifice Conf. dr. Cǎtinaş Teodora Marți 12-14 Mathematica, sala

Sesiuni de informare adresate masteranzilor și doctoranzilor având ca temă scrierea și publicarea de articole științifice și respectarea deontologiei și eticii în cercetare

În cadrul proiectului CNFIS-FDI-2017-0029 „Educație de calitate la Universitatea Babeș-Bolyai”, se vor organiza trei sesiuni de informare adresate masteranzilor și doctoranzilor, în limba română și în limba maghiară, având ca temă scrierea și publicarea de articole științifice („academic writing”) și respectarea deontologiei și eticii în cercetare. Prima sesiune, care se va desfășura în limba maghiară,

Cazarea studenților doctoranzi ai Școlii Doctorale de Matematică și Informatică

Studenții doctoranzi care doresc cazare în anul universitar 2017-2018 sunt rugați sa solicite acest lucru printr-o cerere trimisă prin e-mail la adresa amesesan@math.ubbcluj.ro până pe data de 18 septembrie 2017. În cerere trebuie specificat: numele și prenumele, conducătorul de doctorat, anul, categoria de finanțare (student la buget sau taxă, cu bursă sau fără bursa, cu

Hotărârea CA UBB nr. 17020/11.09.2017 privind stimularea cercetării-competitivității-excelenței în UBB, în vederea îmbunătățirii vizibilității și impactului academic al UBB în aria internațională a educației și cercetării

Hotărârea CA UBB nr. 17020/11.09.2017 privind stimularea cercetării-competitivității-excelenței în UBB, în vederea îmbunătățirii vizibilității și impactului academic al UBB în aria internațională a educației și cercetării

Criterii minimale CNATDCU pentru evaluarea tezelor de doctorat pe domeniul Matematică

Criterii minimale CNATDCU pentru evaluarea tezelor de doctorat pe domeniul Matematică

Hotărârea nr. 667/27.06.2017 a Consiliului Facultăţii de Matematică şi Informatică privind utilizarea grantului doctoral în anul universitar 2016-2017

aprobat în Consiliului facultăţii din data de 27 iunie 2017 Consiliul facultăţii, întrunit în şedinţă în data de 27.06.2017, având în vedere Metodologia UBB privind utilizarea fondurilor de cercetare din granturile doctorale aprobată de CA al UBB în data de 2.12.2014 şi Hotărârea 6184/10.04.2017 a CA al UBB privind aprobarea împărţirii grantului doctoral, aprobă următoarea

În atenţia studenţilor doctoranzi: despre suportul oferit de Centrul de Cooperări Internaţionale în vederea obţinerii Certificatului de Doctorat European

Susţinând activ procesul de internaţionalizare la toate nivelele, Prorectoratul responsabil cu cercetarea, competitivitatea-excelenţa, publicaţiile ştiinţifice, în colaborare cu Centrul de Cooperări Internaţionale îşi exprima intenţia de a promova activ implementarea Doctoratului European în cadrul Universităţii Babeş-Bolyai, încurajând şi în acest fel integrarea absolvenţilor de doctorat din Uniunea Europeana în mediul academic şi socio-economic european. Implementarea

Sesiunea de Comunicări Științifice ale Studenților – Matematică

Sesiunea de Comunicări Științifice ale Studenților – Matematică
Departamentul de Matematică al Facultăţii de Matematică şi Informatică vă invită sa participaţi în data de 8 iunie ora 9 în sala pi la Sesiunea de Comunicări Științifice ale Studenților pe domeniul Matematică. Studenții, atât ai liniei române cât şi ai liniei maghiare, sunt invitaţi să participe cu lucrări originale care vor fi evaluate şi