Anunţuri din categoria: Anunţuri doctoranzi

Criterii minimale CNATDCU pentru evaluarea tezelor de doctorat pe domeniul Matematică

Criterii minimale CNATDCU pentru evaluarea tezelor de doctorat pe domeniul Matematică

Hotărârea nr. 667/27.06.2017 a Consiliului Facultăţii de Matematică şi Informatică privind utilizarea grantului doctoral în anul universitar 2016-2017

aprobat în Consiliului facultăţii din data de 27 iunie 2017 Consiliul facultăţii, întrunit în şedinţă în data de 27.06.2017, având în vedere Metodologia UBB privind utilizarea fondurilor de cercetare din granturile doctorale aprobată de CA al UBB în data de 2.12.2014 şi Hotărârea 6184/10.04.2017 a CA al UBB privind aprobarea împărţirii grantului doctoral, aprobă următoarea

În atenţia studenţilor doctoranzi: despre suportul oferit de Centrul de Cooperări Internaţionale în vederea obţinerii Certificatului de Doctorat European

Susţinând activ procesul de internaţionalizare la toate nivelele, Prorectoratul responsabil cu cercetarea, competitivitatea-excelenţa, publicaţiile ştiinţifice, în colaborare cu Centrul de Cooperări Internaţionale îşi exprima intenţia de a promova activ implementarea Doctoratului European în cadrul Universităţii Babeş-Bolyai, încurajând şi în acest fel integrarea absolvenţilor de doctorat din Uniunea Europeana în mediul academic şi socio-economic european. Implementarea

Sesiunea de Comunicări Științifice ale Studenților – Matematică

Sesiunea de Comunicări Științifice ale Studenților – Matematică
Departamentul de Matematică al Facultăţii de Matematică şi Informatică vă invită sa participaţi în data de 8 iunie ora 9 în sala pi la Sesiunea de Comunicări Științifice ale Studenților pe domeniul Matematică. Studenții, atât ai liniei române cât şi ai liniei maghiare, sunt invitaţi să participe cu lucrări originale care vor fi evaluate şi

Regulamentul Universității Babeş-Bolyai de Organizare şi Desfăşurare a Studiilor Universitare de Doctorat

Regulamentul Universității Babeş-Bolyai de Organizare şi Desfăşurare a Studiilor Universitare de Doctorat

Depunerea propunerilor pentru premiile Academiei Române pe anul 2015, domeniul Științelor Matematice

Depunerea propunerilor pentru premiile Academiei Române pe anul 2015, domeniul Științelor Matematice

Orarul cursurilor Şcolii Doctorale de Matematică şi Informatică pentru semestrul II al anului universitar 2016-2017

Disciplina Cadrul didactic Curs Seminar Ziua Ora Sala Ziua Ora Sala Domeniul Matematică Tehnici de aproximare a funcţiilor Prof. dr. Agratini Octavian Joi 14-16 e Joi 16-17 e Inele şi module Prof. dr. Crivei Septimiu Miercuri 17-19 C512 Miercuri 19-20 C512 Teoria categoriilor Prof. dr. Crivei Septimiu Joi 12-14 C510 Joi 14-15 C510 Analiză neliniară

Yardi Romania Scholarship Program 2016

Yardi Romania Scholarship Program 2016
Yardi Romania is offering 15 scholarships, each worth 1,000 euros, to students who pursue studies in the following fields: Computer Science, Telecommunications, Economic Sciences, Communication and PR, Journalism, Letters, European Studies or Business. Are you enrolled full-time in a bachelor’s, master’s or doctor’s degree program? You had excellent grades and exceptional extracurricular projects in the

Doctoratul European la Universitatea Babeș-Bolyai

Anexă la HCA Nr. 20484 din 24 octombrie 2016 Introducere Doctoratul European (Doctor Europaeus/Europaea) a fost propus de Confederation of European Union Rectors’ Conferences (astăzi European University Association), cu scopul de a stimula integrarea absolvenților de doctorat din Uniunea Europeană în mediul academic și socio-economic european. Deşi nu este astăzi reglementat formal – ex. de

Orarul cursurilor Şcolii Doctorale de Matematică şi Informatică pentru semestrul I al anului universitar 2016-2017

Disciplina Cadrul didactic Curs Seminar Ziua Ora Sala Ziua Ora Sala Domeniul Matematică Topologie algebrică Prof. dr. Andrica Dorin Vineri 9-11 pi Vineri 11-12 phi Algebră omologică Conf. dr. Breaz Simion Miercuri 10-12 gamma Miercuri 12-13 gamma Teoria calitativă a ecuaţiilor diferenţiale ordinare Conf. dr. Buică Adriana Miercuri 8-10 e Miercuri 10-11 e Metode generale