« ȘCOALA DOCTORALĂ DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ »

Școala Doctorală de Matematică și Informatică

Rezultatul obținut în urma desfășurării alegerilor pentru directorul Școlii Doctorale de Matematică și Informatică

Rezultatul obținut în urma desfășurării alegerilor pentru directorul Școlii Doctorale de Matematică și Informatică


Candidatura eligibilă depusă pentru Directorul Școlii Doctorale de Matematică și Informatică

Candidatura eligibilă depusă pentru Directorul Școlii Doctorale de Matematică și Informatică


Ierarhia candidaților pentru Consiliul Școlii Doctorale de Matematică și Informatică în raport cu numărul de voturi obținute

Ierarhia candidaților pentru Consiliul Școlii Doctorale de Matematică și Informatică în raport cu numărul de voturi obținute


Candidaturi eligibile depuse pentru Consiliul Școlii Doctorale de Matematică și Informatică


Calendarul organizării alegerilor și desemnării membrilor Consilului Școlii Doctorale de Matematică și Informatică și a directorului școlii doctorale – octombrie 2022

 • 3 – 5 octombrie 2022: Depunerea candidaturilor (candidaturi pentru consiliul școlii doctorale; candidatură director), zilnic, între orele 10:00-14:00, în sala 137, str. M. Kogălniceanu nr. 1 (Clădirea centrală a Universității).
  Dosarul de candidatură trebuie să cuprindă:

  • solicitarea de depunere a candidaturii;
  • curriculum vitae;
  • lista de lucrări si fişa de îndeplinire a standardelor minimale stabilite de către CNATDCU, în cazul conducătorilor de doctorat.
 • 6 – 7 octombrie 2022: Afișarea candidaturilor pe pagina facultății și la avizierul Școlii doctorale.
 • 10 octombrie 2022: Anunțarea candidaturilor neeligibile (pe pagina facultății și la avizier).
 • 11 octombrie 2022: Depunerea contestațiilor pentru candidații declarați neeligibili pentru alegerile membrilor Consiliului Școlii Doctorale, între orele 10:00-14:00, în sala 137, str. M. Kogălniceanu nr. 1 (Clădirea centrală a Universității).
 • 12 octombrie 2022, ora 16:00: Rezolvarea contestațiilor și afișarea rezultatelor (pe pagina facultății și la avizier).
 • 13 – 14 octombrie 2022: Alegerile/exprimarea votului pentru alegerea membrilor Consiliului Școlii Doctorale.
 • 17 octombrie 2022, ora 16:00: Afișarea rezultatelor alegerilor Consiliului Școlii Doctorale (pe pagina facultății și la avizier).
 • 18 – 21 octombrie 2022: Alegerea directorului de școală doctorală.
  Dosarul de candidatură cuprinde:

  • declaraţia de intenţie de a candida pentru funcţia de director;
  • curriculum vitae şi lista de lucrări;
  • fişa de îndeplinire a standardelor minimale stabilite de către CNATDCU;
  • documentul care să ateste că persoanele care candidează sunt angajate cu funcţia de bază şi contract de muncă pe perioadă nedeterminată la UBB.
 • 24 – 28 octombrie 2022: Validarea de către CSUD a componenței Consiliilor alese la nivelul Școlilor Doctorale și numirea directorilor Școlilor Doctorale.

Metodologia de organizare a alegerilor și desemnare a membrilor consiliilor Școlilor Doctorale, aprobată prin HS nr. 70/20.06.2022 poate fi consultată la https://senat.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2022/06/HS-nr.-70-privind-aprobarea-Metodologiei-de-organizare-a-alegerilor-%C8%99i-desemnare-a-membrilor-comisiilor-%C8%99colilor-doctorale.pdf.


Facultatea de Matematică și Informatică (FMI) din cadrul Universității Babeș-Bolyai (UBB) oferă al treilea ciclu de studii universitare sub forma programelor universitare de doctorat în domeniile Matematică și Informatică, organizate de Școala Doctorală de Matematică și Informatică. Titlurile acordate sunt Doctor în Matematică, respectiv Doctor în Informatică.

Scopul principal al programelor este dezvoltarea unor abilități de cercetare avansată și obținerea unor rezultate științifice de valoare în domeniile Matematică și Informatică, vizibile pe plan international. Programele doctorale promovează cercetări fundamentale și aplicative de înaltă calitate în domeniile Matematică și Infomatică, precum și a cercetării interdisciplinare, prin  implicarea studenților-doctoranzi în cele mai importante și recente proiecte de cercetare ale facultății, incluzând cooperare internațională cu parteneri academici și industriali.