Securitatea Sistemelor Informatice

Prezentarea programului

Dezvoltarea fără precedent a rețelei Internet și a modului în care interacționăm cu această rețea, precum și nivelul din ce în ce mai ridicat de digitalizare prezent la nivelul societății, ridică noi provocări legate de securitatea și amenințările cibernetice. La nivelul societății există în prezent un vid de cunoaștere și conștientizare a problemelor aduse de securitatea cibernetică și a pericolelor pe care aceasta le presupune, numărul de specialiști în domeniu fiind redus și sub cel necesar.

Programul de față își propune să aducă un transfer de valoare spre societate, în special spre organizațiile mici și mijlocii (IMM-uri, instituții din sistemul public) la nivelul cărora pericolul adus de amenințările cibernetice nu este perceput suficient. Programul de față se adresează tuturor absolvenților de programe de licență cu cunoștințe de bază de sisteme de operare și rețele de calculatoare, în special celor care își desfășoară activitatea în organizații precum cele amintite anterior și care doresc să aprofundeze domeniul securității cibernetice și să se specializeze în proceduri și instrumente de securitate a sistemelor informatice.

Printre cursurile cuprinse în cadrul programului se numără: Introducere în securitate cibernetică, GDPR, Administrarea și securitatea sistemelor și a rețelelor, Penetration testing, Tratarea incidentelor de securitate și analiza software-ului malițios, Criptografie aplicată în Internet. Planul de învăţământ al Programului Postuniversitar Securitatea Sistemelor Informatice este disponibil aici.

Informații importante:

 • Durata programului de studiu este de 2 module a 8 săptămâni fiecare modul, cu un cost de 2000 RON/modul (4000 RON pentru întregul program).
 • O sesiunea de admitere în cadrul programului se poate realiza în momentul în care există un număr minim de persoane interesate în urmarea acestuia. Persoanele interesate sunt rugate să-și exprime intenția prin e-mail la adresa cyber@cs.ubbcluj.ro, urmând ca în momentul în care există un număr minim de candidați interesați aceștia să fie contactați de organizatori.
 • Taxa de admitere: 150 RON taxa de înscriere + 50 RON taxa de procesare.
 • Numărul de locuri scoase la concurs pentru fiecare serie în cadrul programului: 100. Programul se poate realiza cu minim 25 de candidați admiși.
 • Admiterea constă dintr-o probă scrisă de testare a cunoștințelor de bază din Sisteme de operare și Rețele de calculatoare.

La absolvire, pe baza unui examen, cursantului i se eliberează un certificat de atestare a competențelor profesionale însoțit de un supliment descriptiv. Programul este acreditat de către Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice și este organizat pe baza legislației în vigoare și a Regulamentului Universității Babeș-Bolyai privind organizarea și funcționarea programelor postuniversitare de formare și dezvoltare continuă. Studenții vor lua parte la un act de învățământ de nivel înalt, oferit de către Facultatea de Matematică și Informatică. Cursurile vor fi susținute de către cadre didactice din universitate în amfiteatrele și laboratoarele pe care Universitatea Babeș-Bolyai le pune la dispoziție.

Pentru mai multe informații vă rugăm să accesați și secțiunea de Întrebări frecvente. Dacă răspunsurile la întrebările dumneavoastră nu se regăsesc în secțiunea respectivă, ne puteți contacta la adresa de e-mail: cyber@cs.ubbcluj.ro.

Prezentarea programului în media

Prin amabilitatea TVR Cluj
Reporter: Antonio Miclea
Imagine: Szoke Szilard

 • până la data de 15 septembrie 2019: anunțarea intenției de a urma programul, prin e-mail la adresa: cyber@cs.ubbcluj.ro;
 • în perioada 16-22 septembrie, persoanele interesate vor fi contactate pentru confirmarea disponibilității acestora în urmarea programului;
 • 23-29 septembrie 2019: admitere după un calendar detaliat ce va fi anunțat pe pagina facultății (în situația în care în etapa precedentă s-a stabilit că există minim 20 de persoane interesate în urmarea programului).

Planul de învăţământ

Modulul 1

Introducere în securitate cibernetică
GDPR
Administrarea și securitatea sistemelor și a rețelelor
Aspecte interdisciplinare ale securității

Modulul 2

Penetration testing*
Tratarea incidentelor de securitate și analiza software-ului malițios
Criptografie aplicată în Internet
Dezvoltarea unui proiect în domeniul securității cibernetice
Practică pentru pregătirea examenului de certificare a competențelor

* Curs realizat cu sprijinul Bitdefender

Acte necesare la înscriere

 • Diploma de Bacalaureat în copie legalizată și foaia matricolă;
 • Certificat de naștere în copie legalizată;
 • Certificat de căsătorie în copie legalizată – unde este cazul;
 • Copie după cartea de identitate;
 • Diploma de licență și supliment la diplomă/foaia matricolă în copie Legalizată;
 • Diploma de disertație în copie legalizată – dacă este cazul;
 • Fișă de preînscriere, completată online pe pagina universității, listată și semnată de candidat (exemplu completare formular preinscriere);
 • Fișa de înscriere procesată pe loc de către Comisia de Admitere și semnată după verificare de către candidat;
 • Chitanță taxă de procesare. Achitarea taxei (în cuantum de 50RON) se poate face în momentul depunerii dosarului de concurs la Secretariatul Facultății;
 • Chitanță taxă de înscriere. Achitarea taxei (în cuantum de 150RON) se poate face în momentul depunerii dosarului de concurs la Secretariatul Facultății;
 • Adeverință medicală tip (eliberata de medicul de familie) în original, din care sa rezulte că sunt apți pentru domeniul la care candidează;
 • Doua fotografii mărime 3/4 (cu numele candidatului scris pe verso);
 • Dosar plic.

Notă: În cazul în care nu există copie legalizată se aduce originalul și o copie pentru a fi legalizată de Comisia de Admitere.

Întrebări frecvente

Întrebare: Când începe programul?
Răspuns: Programul se poate realiza în momentul în care există un număr minim de persoane interesate în urmarea programului. Persoanele interesate sunt rugate să-și exprime intenția prin e-mail la adresa cyber@cs.ubbcluj.ro, urmând ca în momentul în care există un număr minim de candidați interesați aceștia să fie contactați de organizatori.

Î: Cât durează cursurile?
R: Activitățile didactice în cadrul acestui program sunt împărțite în două module a 8 săptămâni. Modulele se finalizează cu sesiune de examene și sesiune de restanță după modelul programelor de licență.

Î: Care este frecvența cursurilor și când se desfășoară acestea?
R: Programul postuniversitar Securitatea sistemelor informatice este un program de studii cu frecvență. Orele se vor desfășura săptămânal, în special seara (după ora 17) pentru a permite cursanților care lucrează să frecventeze activitățile didactice.

Î: Nu am timp în prezent să frecventez un astfel de program. Cât de des va fi organizat?
R: Facultatea de Matematică și Informatică își propune să organizeze cel puțin o serie în cadrul acestui program în fiecare an universitar.

Î: Cine se poate înscrie?
R: Absolvenți cu diplomă ai unui program de licență acreditat în România.

Î: În ce constă admiterea?
R: Admiterea constă dintr-o probă scrisă de testare a cunoștințelor de bază din Sisteme de operare și Rețele de calculatoare.

Î: Pot să mă înscriu dacă am obținut diploma de licență/master în străinătate?
R: Da, cu condiția sa obțineți recunoașterea acestor studii la CNRED. Informații despre procesul de recunoaștere și echivalare a studiilor sunt disponibile la adresa www.cnred.edu.ro. Diplomele emise în UE sunt supuse unui proces de recunoaștere automat.

Î: Copiii cadrelor didactice sunt scutiți de plata taxei de înscriere?
R: Nu, aceasta măsură se aplică doar la programele de licență, master și doctorat, în conformitate cu regulamentul de taxe al UBB.

Dacă răspunsurile la întrebările dumneavoastră nu se regăsesc în lista de mai sus, ne puteți contacta la adresa de e-mail: cyber@cs.ubbcluj.ro.