« ȘCOALA DOCTORALĂ DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ »

Criteriile și tematica pentru Admiterea la Doctorat, Domeniul Informatică

aprobat în Consiliul facultății din data de 6 februarie 2018

Probele concursului de admitere la doctorat

 1. Proba scrisă pe baza tematicii de admitere.
 2. Interviu în cadrul căruia se analizează preocupările științifice ale candidatului şi tema propusă pentru teza de doctorat.

Candidaţii vor fi admişi pe locurile bugetate (cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă) în limita numărului de locuri alocate şi în funcţie de opţiunile exprimate, pe baza mediilor de concurs. Media de admitere se calculează după cum urmează:

 • 40% nota de la proba scrisă.
 • 40% nota la interviu.
 • 20% media generală de promovare a anilor de studiu la nivel Master/Studii aprofundate sau media de generală de promovare a anilor de studiu la nivel Licență pentru absolvenții învăţământului superior de lungă durată din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri Bologna (care nu dețin diplomă de master). În caz de medii egale, departajarea se va face pe baza mediei de la proba scrisă.

Vor fi declaraţi admişi candidaţii care au obţinut cel puțin media 7 (șapte).

Tematica probei scrise

 1. Fundamentele programării
  1. Subalgoritmi: specificare, testare.
  2. Clase de algoritmi: căutare, sortare, interclasare.
  3. Metode de proiectare a algoritmilor: top-down, rafinare succesivă.
  4. Subprograme, apel şi modalităţi de transmitere a parametrilor (prin valoare şi referinţă).
  5. Tehnici de programare: Backtracking, Divide et impera, Greedy.
  6. Programare modulară: modul, interfaţă, implementare; concretizare in C/C++, Java, Python.
 2. Programare orientată pe obiecte
  1. Clase, obiecte.
  2. Moştenire, polimorfism.
  3. Programare bazată pe interfeţe.
 3. Structuri de date
  1. Tipuri abstracte de date (TAD).
  2. TAD Mulțime, Colecție, Listă, Stivă, Coadă, Dicționar.
  3. Specificarea TAD.
  4. Implementări pentru TAD folosind: vectori, liste înlănțuite, arbori binari.

Bibliografie

 1. M. Frenţiu, B. Pârv, Elaborarea programelor. Metode şi tehnici moderne, ProMedia, Cluj-Napoca, 1994
 2. M. Frenţiu, H.F. Pop, G. Şerban, Programming fundamentals, Cluj University Press, 2006
 3. T. Cormen, C. Leiserson, R. Rivest: Introducere în algoritmi. Cluj-Napoca: Editura Computer Libris Agora, 2000
 4. B. Eckel, Thinking in C++, vol I şi II, http://www.mindview.net
 5. B. Eckel, Thinking in Javahttp://www.mindview.net
 6. M.A. Ellis, B. Stroustrup, The annotated C++ reference manual, Addison-Wesley, 1994
 7. The Python language reference. http://docs.python.org/py3k/reference/index.html
 8. R.S. Pressman, Software engineering. A practitioner’s approach, 6th ed., McGraw-Hill, 2005