Taxe admitere facultate, nivel licenţă, 2024

În conformitate cu Regulamentul de admitere al Universităţii Babeş-Bolyai, pentru a putea participa la concursul de admitere se percep următoarele taxe:

  • Taxa de procesare se percepe pentru aspectele organizatorice şi de comunicare, inclusiv eventuala preînscriere, taxă care nu este supusă scutirilor, degrevărilor şi nu este returnabilă.
  • Taxa de înscriere. Angajații și copiii angajaților UBB, ai Bibliotecii Centrale Universitare, precum și copiii personalului în activitate sau pensionari din instituțiile de învățământ universitar și preuniversitar, sunt scutiți de la plata taxei de înscriere.
  • Candidații orfani de unul sau ambii părinți, copiii proveniți din familii monoparentale, tinerii proveniți din centrele de plasament, în vârstă de până la 26 de ani, precum și persoanele aflate la risc de a-și pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai din cauza bolii, handicapului sau sărăciei sunt scutiți de plata taxei de admitere (formată din taxa de înscriere și taxa de procesare). Scutirea de plata acestor taxe se face numai pe baza documentelor doveditoare prezentate de candidat la momentul înscrierii, conform Anexei 2 din Regulamentul de admitere la programe de studii de licență și master în Universitatea Babeș-Bolyai completat și republicat în baza Hotărârii Senatului nr. 40 din 18.03.2024.

Taxele se achită exclusiv online prin Platforma de Admitere. In caz de retragere de la concursul de admitere sau de la studii, taxa de procesare si taxa de înscriere nu se returnează. Cuantumul taxelor va fi anuntat ulterior.