Taxe admitere facultate, nivel licenţă, 2024

În conformitate cu Regulamentul de admitere al Universităţii Babeş-Bolyai, pentru a putea participa la concursul de admitere se percep următoarele taxe:

  • Taxa de procesare se percepe pentru aspectele organizatorice şi de comunicare, inclusiv eventuala preînscriere, taxă care nu este supusă scutirilor, degrevărilor şi nu este returnabilă. Fac excepţie numai candidaţii care se încadrează în una din următoarele situaţii: sunt orfani de ambii părinţi, sunt proveniţi din Casele de Plasament (candidaţii în cauză sunt scutiţi atât de taxa de procesare, cât şi de cele de înscriere).
  • Taxa de înscriere. Sunt scutiţi de la plata taxei de înscriere copiii personalului didactic şi didactic auxiliar în activitate sau pensionari, angajaţii şi copiii angajaţilor Universităţii noastre (inclusiv restaurantele şi cafeteriile UBB), a Bibliotecii Centrale Universitare şi a Grădinii Botanice.

Taxele se achită exclusiv online prin Platforma de Admitere. In caz de retragere de la concursul de admitere sau de la studii, taxa de procesare si taxa de înscriere nu se returnează. Cuantumul taxelor va fi anuntat ulterior.