Programul Postuniversitar de Pregătire şi Formare Profesională în Informatică

Facultatea de Matematică şi Informatică din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai, cu sprijinul companiei NTT DATA România, demarează şi în acest an o nouă serie în cadrul Programului Postuniversitar de Pregătire şi Formare Profesională în Informatică.

Acest program este acreditat de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi este organizat pe baza legislaţiei în vigoare şi a Regulamentului Universităţii Babeş-Bolyai privind organizarea şi funcţionarea programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare continuă. Programul reprezintă o oportunitate pentru persoanele ce au obţinut o diplomă de licenţă pe orice domeniu şi îşi doresc o reprofilare spre zona de IT & Software.

Programul oferă celor interesaţi posibilitatea de a începe o pregătire de specialitate pe domeniul Informatică, premiza unei posibile viitoare cariere de succes în industria IT. Studenţii vor lua parte la un act de învăţământ de nivel înalt, oferit de către Facultatea de Matematică şi Informatică cu un contact direct cu mediul de business performant oferit de compania NTT DATA România.

Cursurile vor fi susţinute de către cadre didactice din universitate în amfiteatrele şi laboratoarele pe care NTT DATA România şi Universitatea Babeş-Bolyai le pun la dispoziţie.

Durata unui program de studiu este de 2 ani şi se va desfăşura pe o structură de 4 semestre, cu un cost de 2500 RON/semestru.

Planul de învăţământ al Programului Postuniversitar de Pregătire şi Formare Profesională în Informatică este disponibil aici.

Numărul de locuri scoase la concurs pentru sesiunea de admitere iulie 2022: 100. Informaţii suplimentare despre program se pot de obţine la adresa de e-mail postunivinfo@cs.ubbcluj.ro.

Facultatea de Matematică și Informatică organizează în luna septembrie 2022 o nouă admitere în cadrul Programului Postuniversitar de Pregătire şi Formare Profesională în Informatică.

 • Perioada de înscriere ON-LINE: 12-18 septembrie 2022;
 • Înscrierea candidaților se face exclusiv online in platforma admiterii;
 • Afişarea rezultatelor: 19 septembrie 2022;
 • Confirmarea locului obţinut prin achitarea primei rate a taxei de şcolarizare ȋn cuantum de 1250 lei şi completarea contractului de şcolarizare ȋn platforma de admitere: 19-20 septembrie 2022, în 20 septembrie 2022 până la ora 12:00;
 • Afişarea rezultatelor concursului de admitere etapa II: 21 septembrie 2022;
 • Adresa de corespondenţă: postunivinfo@cs.ubbcluj.ro

Procedura de înscriere

Înscrierea candidaților se face online. Candidaţii sunt responsabili de încărcarea pe platformă/transmiterea corectă a tuturor documentelor prevăzute în Regulamentul de admitere al Universității Babeș-Bolyai, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 24050 din 10.12.2019 semnate (unde este cazul) și scanate. Fac excepție de la această regulă fotografiile tip 3 cm/4 cm care vor fi aduse în format fizic la momentul începerii activității didactice. Candidații își asumă responsabilitatea referitoare la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale care urmează să fie depuse la dosarul candidatului prin declarație scrisă semnată. Aplicația de preînscriere a candidaților se găsește la adresa: https://admitere2022.ubbcluj.ro

Documente scanate necesare pentru înscriere:

 • Diploma de Bacalaureat şi foaia matricolă;
 • Certificat de naştere;
 • Certificat de căsătorie – unde este cazul;
 • Cartea de identitate;
 • Diploma de licenţă şi supliment la diplomă/foaia matricolă;
 • Diploma de disertaţie – dacă este cazul;
 • Achitarea taxelor de admitere (taxa de înscriere in cuantum de 50RON şi taxa de procesare in cuantum de 150RON).
  Taxele se achită prin platforma de admitere. In caz de retragere de la concursul de admitere sau de la studii, taxa de procesare, taxa de înscriere nu se returnează.
 • Adeverinţă medicală tip (eliberata de medicul de familie), din care sa rezulte că sunt apţi pentru domeniul la care candidează;

În data de 4 septembrie 2021 se organizează o nouă sesiune de certificare a competenţelor profesionale din cadrul Programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională în Informatică. Această sesiune este organizata doar pentru acei studenți ai programului postuniversitar care au toate creditele la disciplinele din planul de învățământ și care trebuie să susțină doar examenul de certificare a competențelor profesionale.

Informații despre modul de desfășurare al examenului de certificare a competențelor profesionale, calendarul acestuia precum și despre actele necesare sunt disponibile aici.

Întrebare: Când se vor ţine cursurile?
Răspuns: Cursurile se vor ţine săptămânal conform unui calendarul anunțat la începutul anului universitar, în principiu de vineri după masă până duminică la prânz.

Î: În ce constă admiterea?
R: Admiterea constă dintr-un test de gândire logică şi algoritmică. Exemple de probleme pentru acest test sunt disponibile aici. In sesiunea de admitere iulie 2022, ordonarea candidatilor se va face dupa media examenului de licenta a facultatii absolvite.

Î: Care este diferenţa dintre un program de licenţa şi programul postuniversitar de pregătire şi dezvoltare profesională în Informatică?
R: Programul postuniversitar de pregătire şi dezvoltare profesională în Informatică este similar cu un program de reconversie profesională şi se adresează absolvenţilor unui program de licenţă care doresc să dobândească anumite competenţe care să le permită să profeseze în domeniul IT.

Deosebirile faţă de un program obişnuit de licenţă constau în cantitatea de informaţii şi competenţe specifice care pot fi transferate. Absolvenţii nu primesc o diplomă de licenţă ci un certificat de absolvire şi un supliment descriptiv care atestă abilităţile şi competenţele specifice.

Programul este organizat de Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Matematică şi Informatică şi este acreditat de Ministerul Educaţiei.

Î: Cine se poate înscrie?
R: Absolvenţi cu diplomă ai unui program de licenţă acreditat în România.

Î: Pot să mă înscriu dacă am obţinut diploma de licenţă/master în străinătate?
R: Da, cu condiţia sa obţineţi recunoaşterea acestor studii la CNRED. Informaţii despre procesul de recunoaştere şi echivalare a studiilor sunt disponibile la adresa www.cnred.edu.ro. Diplomele emise în UE sunt supuse unui proces de recunoaştere automat.

Î: Care este frecvenţa cursurilor?
R: Programul de pregătire şi dezvoltare profesională în Informatică este un program de studii cu frecvenţă. Orarul exact al cursurilor va fi afişat pe pagina Facultăţii de Matematică şi Informatică (www.cs.ubbcluj.ro) după data de 20 septembrie a fiecarui an universitar.

Î: Câte ore se ţin săptămânal?
R: Programul de pregătire şi dezvoltare profesională în Informatică este structurat pe 4 module a câte 14 săptămâni fiecare. Numărul de ore săptămânal este de 16.

Î: Ce învăţ la acest program?
R: Programul de pregătire şi dezvoltare profesională în Informatică vă oferă competenţe comprehensive de programare în majoritatea tehnologiilor de programare utilizate în industria IT, precum şi fundamentele necesare pentru bunele practici de programare. Planul de învăţământ împreună cu fişele disciplinelor este disponibil aici. Absolvirea cu succes a acestui program vă oferă posibilitatea de a vă angaja în industria IT.

Î: Pot urma un program masteral în Informatică după absolvirea acestui program?
R: Da, la Facultatea de Matematică şi Informatică a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca.

Î: Taxa de şcolarizare se poate achita în rate?
R: Nu, taxa de şcolarizare se achită integral la începutul fiecărui semestru.

Î: Copiii cadrelor didactice sunt scutiți de plata taxei de înscriere?
R: Nu, aceasta măsură se aplică doar la programele de licenţă, master şi doctorat, în conformitate cu regulamentul de taxe al UBB.