Programul Postuniversitar de Pregătire şi Formare Profesională în Informatică

Facultatea de Matematică şi Informatică din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai, cu sprijinul companiei NTT DATA România, demarează şi în acest an o nouă serie în cadrul Programului Postuniversitar de Pregătire şi Formare Profesională în Informatică.

Acest program este acreditat de către Ministerul Educației și este organizat pe baza legislației în vigoare și a Regulamentului privind organizarea și funcționarea programelor postuniversitare   ‐ aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 21749/11.11.2019, completat și republicat în baza Hotărârii Senatului nr. 8324 din 22.06.2020.

Programul reprezintă o oportunitate pentru persoanele ce au obținut o diplomă de licență pe orice domeniu și își doresc o reprofilare spre zona de IT & Software. Programul oferă celor interesați posibilitatea de a începe o pregătire de specialitate pe domeniul Informatică, premiza unei posibile viitoare cariere de succes în industria IT. Studenții vor lua parte la un act de învățământ de nivel înalt, oferit de către Facultatea de Matematică și Informatică cu un contact direct cu mediul de business performant oferit de compania NTT DATA România.

Cursurile vor fi susținute la sfârșit de săptămână conform structurii anului universitar care va fi afișată la începutul anului universitar pe site-ul facultății la secțiunea https://www.cs.ubbcluj.ro/invatamant/programe-postuniversitare/pregatire-si-formare-profesionala-in-informatica/structura-anului-academic/

Cursurile vor fi susținute de către cadre didactice din universitate în amfiteatrele și laboratoarele pe care NTT DATA România și Universitatea Babeș-Bolyai le pun la dispoziție.

Durata unui program de studiu este de 2 ani și se va desfășura pe o structură de 4 semestre, cu un cost de 5000 RON/an.

Planul de învățământ al Programului Postuniversitar de Pregătire și Formare Profesională în Informatică este disponibil aici.

Numărul de locuri scoase la concurs pentru sesiunea de admitere iulie 2023: 100. Informații suplimentare despre program se pot de obține la adresa de e-mail postunivinfo@cs.ubbcluj.ro.

Facultatea de Matematică și Informatică anunță o nouă perioadă de admitere în cadrul Programului Postuniversitar de Pregătire și Formare Profesională în Informatică. Mai multe informații despre program sunt disponibile la adresa: https://www.cs.ubbcluj.ro/programul-postuniversitar-de-pregatire-si-formare-profesionala-in-informatica/.

Calendarul de admitere

 • 14 septembrie 2023 – 27 septembrie 2023: inscrierea cadidatilor. In data de 27 septembrie inscriarea candidatilor se termina la ora 9:00. Înscrierea candidaților se face exclusiv online in platforma admiterii: https://admitere.ubbcluj.ro/;
 • 27 septembrie 2023: afisarea candidatilor admisi;
 • 28 septembrie 2023, pana la ora 14:00: confirmarea locului obținut prin achitarea primei rate a taxei de școlarizare în cuantum de 1250 lei și completarea contractului de școlarizare în platforma de admitere;
 • 29 septembrie 2023: afisarea rezultatelor finale.

Adresa de corespondență: postunivinfo@cs.ubbcluj.ro.

Taxa de înscriere la concursul de admitere: 250 lei.

Procedura de înscriere

Înscrierea candidaților se face online. Candidații sunt responsabili de încărcarea pe platformă/transmiterea corectă a tuturor documentelor prevăzute în Regulamentul privind organizarea și funcționarea programelor postuniversitare ‐ aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 21749/11.11.2019 ‐ completat și republicat în baza Hotărârii Senatului nr. 8324 din 22.06.2020 și scanate. Fac excepție de la această regulă fotografiile tip 3 cm/4 cm care vor fi aduse în format fizic la momentul începerii activității didactice. Candidații își asumă responsabilitatea referitoare la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale care urmează să fie depuse la dosarul candidatului prin declarație scrisă semnată. Aplicația de înscriere a candidaților se găsește la adresa https://admitere.ubbcluj.ro/ – aplicație care va fi deschisă începând cu data de 14 iulie 2023.

Documente scanate necesare pentru înscriere:

 • Diploma de Bacalaureat și foaia matricolă;
 • Certificat de naștere;
 • Certificat de căsătorie – unde este cazul;
 • Cartea de identitate;
 • Diploma de licență și supliment la diplomă/foaia matricolă;
 • Diploma de disertație – dacă este cazul;
 • Achitarea taxelor de admitere (taxa de procesare in cuantum de 50RON şi taxa de inscriere in cuantum de 200 RON). Taxele se achită prin platforma de admitere. In caz de retragere de la concursul de admitere sau de la studii, taxa de procesare, taxa de înscriere nu se returnează.
 • Adeverință medicală tip (eliberata de medicul de familie), din care sa rezulte că sunt apţi pentru domeniul la care candidează;

Taxa de școlarizare anuală este în cuantum de 5000 lei și se poate achita în 4 rate egale a câte 1250 lei. Prima rata se achită la confirmarea locului obținut ȋn urma concursului de admitere.

Nu se aplică reduceri ale taxei de admitere si școlarizare pentru candidații la concursul de admitere la programul postuniversitar ȋn Informatică.

Durata studiilor este de 4 semestre cu obligativitatea de a promova 95 de credite /4 semestre conform RNPP: http://www.anc.edu.ro/registru_rnpp/.

În data de 8 septembrie 2023, ora 16,00 se organizează o nouă sesiune de certificare a competențelor profesionale din cadrul Programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională în Informatică. Această sesiune este organizata doar pentru acei studenți ai programului postuniversitar care au toate creditele la disciplinele din planul de învățământ și care trebuie să susțină doar examenul de certificare a competențelor profesionale.

Informații despre modul de desfășurare al examenului de certificare a competențelor profesionale, calendarul acestuia precum și despre actele necesare sunt disponibile la această adresă.

Întrebare: Când se vor ţine cursurile?
Răspuns: Cursurile se vor ţine săptămânal conform unui calendarul anunțat la începutul anului universitar, în principiu de vineri după masă până duminică la prânz.

Î: În ce constă admiterea?
R: Admiterea constă dintr-un test de gândire logică şi algoritmică. Exemple de probleme pentru acest test sunt disponibile aici. In sesiunea de admitere iulie 2022, ordonarea candidatilor se va face dupa media examenului de licenta a facultatii absolvite.

Î: Care este diferenţa dintre un program de licenţa şi programul postuniversitar de pregătire şi dezvoltare profesională în Informatică?
R: Programul postuniversitar de pregătire şi dezvoltare profesională în Informatică este similar cu un program de reconversie profesională şi se adresează absolvenţilor unui program de licenţă care doresc să dobândească anumite competenţe care să le permită să profeseze în domeniul IT.

Deosebirile faţă de un program obişnuit de licenţă constau în cantitatea de informaţii şi competenţe specifice care pot fi transferate. Absolvenţii nu primesc o diplomă de licenţă ci un certificat de absolvire şi un supliment descriptiv care atestă abilităţile şi competenţele specifice.

Programul este organizat de Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Matematică şi Informatică şi este acreditat de Ministerul Educaţiei.

Î: Cine se poate înscrie?
R: Absolvenţi cu diplomă ai unui program de licenţă acreditat în România.

Î: Pot să mă înscriu dacă am obţinut diploma de licenţă/master în străinătate?
R: Da, cu condiţia sa obţineţi recunoaşterea acestor studii la CNRED. Informaţii despre procesul de recunoaştere şi echivalare a studiilor sunt disponibile la adresa www.cnred.edu.ro. Diplomele emise în UE sunt supuse unui proces de recunoaştere automat.

Î: Care este frecvenţa cursurilor?
R: Programul de pregătire şi dezvoltare profesională în Informatică este un program de studii cu frecvenţă. Orarul exact al cursurilor va fi afişat pe pagina Facultăţii de Matematică şi Informatică (www.cs.ubbcluj.ro) după data de 20 septembrie a fiecarui an universitar.

Î: Câte ore se ţin săptămânal?
R: Programul de pregătire şi dezvoltare profesională în Informatică este structurat pe 4 module a câte 14 săptămâni fiecare. Numărul de ore săptămânal este de 16.

Î: Ce învăţ la acest program?
R: Programul de pregătire şi dezvoltare profesională în Informatică vă oferă competenţe comprehensive de programare în majoritatea tehnologiilor de programare utilizate în industria IT, precum şi fundamentele necesare pentru bunele practici de programare. Planul de învăţământ împreună cu fişele disciplinelor este disponibil aici. Absolvirea cu succes a acestui program vă oferă posibilitatea de a vă angaja în industria IT.

Î: Pot urma un program masteral în Informatică după absolvirea acestui program?
R: Da, la Facultatea de Matematică şi Informatică a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca.

Î: Taxa de şcolarizare se poate achita în rate?
R: Nu, taxa de şcolarizare se achită integral la începutul fiecărui semestru.

Î: Copiii cadrelor didactice sunt scutiți de plata taxei de înscriere?
R: Nu, aceasta măsură se aplică doar la programele de licenţă, master şi doctorat, în conformitate cu regulamentul de taxe al UBB.