Anunţuri din categoria: Anunţuri admitere nivel licenţă

Rezultatele finale ale admiterii nivel licență, sesiunea iulie 2021

Cerere pentru restituirea taxei de la concursul de admitere, 2021

Prin intermediul acestui formular se solicita restituirea taxei de ADMITERE sau ŞCOLARIZARE pentru următoarele categorii de candidați: Candidaţii care au efectuat înscrierea la concursul de admitere pentru Facultatea de Matematica si Informatică, dar nu au finalizat încărcarea documentelor şi nu au primit număr de legitimaţie de concurs. Acesti candidati pot solicita doar restituirea taxei de inscriere; Candidaţii

Rezultatele admiterii nivel licență, sesiunea iulie 2021, după Etapa II de confirmări

Cererile depuse in perioada 22 iulie - 27 iulie 2021 in vederea ocuparii unui loc ramas neocupat dupa confirmari vor fi procesate in perioada 28 iulie - 29 iulie 2021.

Rezultatele admiterii nivel licență, sesiunea iulie 2021, după Etapa 1 de confirmări

In atenţia candidaţilor aflați pe lista de aşteptare, admitere nivel licență, sesiune iulie 2021

Candidaţii aflați pe listele de aşteptare, pentru a rămâne în concursul de admitere în etapele 1 şi 2 de confirmări, au obligaţia de a selecta opţiunea “REDISTRIBURE” în cadrul fiecărei etape (atât în etapa 1 cât şi în etapa 2). Candidaţii care sunt pe listele de aşteptare şi doresc să concureze pe locurile rămase neocupate

Programul de Formare Psihopedagogică Nivelul I (Modulul Pedagogic) pentru Cariera Didactică

Dacă dorești să devii profesor, trebuie să urmezi și programul de formare psihopedagogică (modulul pedagogic), toate informatiile le gasesti la adresa: https://admitere.ubbcluj.ro/ro/licenta/modul_pedagogic Înscrierile se fac doar online la confirmarea locului obținut la facultate.

Etapele de confirmare pentru locul obținut, admiterea nivel licență, sesiunea iulie 2021

Repartizarea candidaţilor admişi se face în ordinea descrescătoare a mediei de concurs şi cu respectarea riguroasă a ordinii opţiunilor formulate, pornind de la prima opţiune Fiecare candidat este obligat să își confirme locul în conformitate cu regulile fiecarei etape Proceduri generale de confirmare Etapa I de confirmare a locului obținut: 22 iulie 2021 – 24

Lista candidaților admiși cu specificarea programelor de studiu, a limbilor de predare și a formelor de finanțare; a candidaților aflați pe lista de așteptare și lista candidaților respinși, admitere nivel licență sesiunea iulie 2021

NOTA: La specializarea Matematică informatică (în limba română) s-au făcut următoarele modificări: 3 locuri alocate candidaţilor pe cont propriu valutar (CPV) au fost transferate la locuri cu taxă pentru cetăţeni români, rezultând 174 locuri cu taxă. La specializarea Matematică informatică (în limba engleză) s-au făcut următoarele modificări: 3 locuri alocate candidaţilor pe cont propriu valutar

Soluționarea contestațiilor depuse pentru proba scrisă a concursului de admitere sesiunea iulie 2021

Solutionare contestatii admitere nivel licenta iulie 2021.pdf Exemplu pentru calcularea punctajului unei probleme.pdf

Rezultatele probei scrise din data de 19 iulie 2021, admitere nivel licență

Notele sunt rezultatul aplicării baremului. Contestaţiile se pot depune la adresa admitere@cs.ubbcluj.ro până în data de 21.07.2021, ora 18. În contestații vă rugăm sa precizați numele, numărul de legitimație și motivul contestației.