Informatică și dezvoltare software (în limba maghiară)

Prezentarea programului

Facultatea de Matematică și Informatică din cadrul Universității Babeș-Bolyai, organizează Programul Postuniversitar Informatică și Dezvoltare Software în limba maghiară.

Acest program este acreditat de către Ministerul Educației și este organizat pe baza legislației în vigoare și a Regulamentului Universității Babeș-Bolyai privind organizarea și funcționarea programelor postuniversitare. Programul reprezintă o oportunitate pentru persoanele ce au obținut o diplomă de licență pe orice domeniu și își doresc o reprofilare spre zona de IT & Software.

Programul oferă celor interesați posibilitatea de a începe o pregătire de specialitate pe domeniul Informatică, premisa unei posibile viitoare cariere de succes în industria IT. Cursanții vor lua parte la un program educațional de nivel înalt, oferit de către Facultatea de Matematică și Informatică din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, cu un contact direct cu mediul de business prin intermediul comunității IT&C U-Hub. Cursurile vor fi ținute de către cadre didactice din universitate.

Planul de învățământ al Programului Postuniversitar în Informatică și Dezvoltare Software este disponibil aici.

Durata programului de studiu este de 18 luni și se va desfășura pe o structură de 15 module, cu un cost total de 7500 RON (3 rate de 2500 RON).

Pentru locurile rămase neocupate după sesiunea din luna martie se organizează un nou concurs de admitere în luna septembrie 2022, detalii despre admitere fiind disponibile în secțiunea „Calendarul admiterii”.

Pentru mai multe informații puteți vizita și pagina cu descrierea detailată a programului în limba maghiară.

Pentru informații suplimentare puteți contacta responsabilul programului, lect. univ. dr. Simon Károly și echipa de organizare la adresa de e-mail posztgrad@cs.ubbcluj.ro.

Calendarul admiterii

Facultatea de Matematică și Informatică organizează în luna septembrie 2022 o nouă admitere  în cadrul Programului Postuniversitar Informatică și Dezvoltare Software în limba maghiară pentru ocuparea locurilor rămase neocupate în urma admiterii din martie. Această  serie va fi organizată în parteneriat cu clusterul IT Plus, cu sprijinul primăriei municipiului Sfântu Gheorghe și Consiliului Județean Covasna.

Înscriere:

Înscrierea candidaților se face online. Candidații sunt responsabili de încărcarea pe platformă/transmiterea corectă a tuturor documentelor prevăzute în Regulamentul de admitere al Universității Babeș-Bolyai, semnate (unde este cazul) și scanate. Candidații își asumă responsabilitatea referitoare la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale care urmează să fie depuse la dosarul candidatului prin declarație scrisă semnată.

Înscrierea se realizează online prin intermediul platformei de admitere accesibile la adresa https://admitere2022.ubbcluj.ro. Documentele necesare trebuie încărcate prin intermediul acestei platforme. Toate documentele încărcate trebuie să fie în format pdf.

Perioada de înscriere: 12 septembrie 2022 – 18 septembrie 2022

Taxa de înscriere: 150 RON + 50 RON taxă de procesare, se plătește tot prin platforma admiterii.

Admitere:

Numărul de locuri rămase  pentru sesiunea de admitere din septembrie 2022: 10.

Admiterea constă dintr-un test de gândire logică și algoritmică. Exemple de probleme pentru acest test sunt disponibile aici: https://www.cs.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/informatika-szoftverfejlesztes-tetel_minta_v1.pdf

Data admiterii: 24 septembrie 2022, ora 10.

Locul admiterii: online

După încheierea perioadei de înscriere candidații vor primi un email (folosind datele de contact specificate în fișa de înscriere) cu informații concrete privind desfășurarea admiterii, inclusiv informații despre modul de accesare și utilizare a sistemului LMS pentru proba online.

Important: vă rugăm să verificați și folderul spam pentru a nu pierde mesajele.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la adresa de e-mail posztgrad@cs.ubbcluj.ro.

Acte necesare la înscriere:

Înscrierea candidaților se face online. Candidaţii sunt responsabili de încărcarea pe platformă/transmiterea corectă a tuturor documentelor prevăzute în Regulamentul de admitere al Universității Babeș-Bolyai, semnate (unde este cazul) și scanate. Candidații își asumă responsabilitatea referitoare la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale care urmează să fie depuse la dosarul candidatului prin declarație scrisă semnată.

Documente scanate necesare pentru înscriere:

  • Diploma de Bacalaureat și foaia matricolă;
  • Certificat de naștere;
  • Certificat de căsătorie – unde este cazul;
  • Carte de identitate;
  • Diploma de licență și supliment la diplomă/foaia matricolă;
  • Diploma de disertație – dacă este cazul;
  • Fișa de înscriere – completată online în platforma admiterii, semnată pe fiecare pagină;
  • Adeverință medicală tip (eliberată de medicul de familie), din care să rezulte că sunt apți pentru domeniul la care candidează;
  • Taxa de admitere (50 procesare+150 admitere) se plătește online prin platforma admiterii.