Acte necesare la înscrierea la master 2020

Documente scanate necesare pentru înscrierea la nivel master:

 1. Portofoliu argumentativ ce conţine un Curriculum Vitae în format Europass (maxim 2 pagini) şi un Plan de dezvoltare a carierei profesionale şi ştiinţifice (conform cu prima specializare din lista de opţiuni) pe Matematică, respectiv Informatică (maxim 2 pagini). Portofoliul se realizează în limba primei specializări din lista de opţiuni și se încarcă în format pdf;
 2. Fișă tip de înscriere (Anexa 1 – date personale) și Lista opțiuni (Anexa 2 – lista opțiuni) generate de aplicația de preînscriere online, listate, semnate și scanate (https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/);
 3. Anexa 3: Declarație GDPR și privind studiile universitare de master efectuate în sistemul universitar de stat din România, listată, semnată și scanată;
 4. Diplomă de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă);
 5. Diplomă de licență/absolvire și suplimentul la diploma de licență/foaia matricolă nivel licență;
 6. Certificatul de naștere;
 7. Carte de identitate;
 8. Pentru toate programele de la nivel master (excepție cele din domeniul Științele educației) este obligatorie încărcarea la înscriere a unui certificat/atestat valabil de competenţă lingvistică agreat de Universitate împreună cu celelalte documente ale dosarului de înscriere;
 9. Adeverință medicală tip;
 10. Dovada achitării taxelor de admitere (înscriere şi procesare – numai dacă aceste taxe au fost plătite prin transfer bancar. Dacă plata se face cu cardul prin aplicația de înscriere, dovada plății este înregistrată automat de către aplicație). Cei care au numai opțiuni din domeniul Științele educației sunt scutiți de plata taxelor de admitere;
 11. Acte din care să rezulte scutirea de taxă de procesare şi/sau de înscriere pentru candidaţii ce solicită acest lucru în condiţiile prezentului regulament.

Notă importantă:

 • Documentele originale vor fi prezentate în format fizic la un termen care se va anunța ulterior. Nedepunerea acestora la termenele solicitate duce la pierderea locului dobândit prin concurs.

 Adresa corespondenţă: master@cs.ubbcluj.ro