Componența CEAC din facultate

Componența Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității 2020 – 2021, Facultatea de Matematică şi Informatică

Nume, prenume Funcția didactică Altă funcție (dacă este cazul) Date de contact (e-mail, telefon)
Președinte Bota Monica Felicia Lect.univ.dr. Prodecan monica.bota@ubbcluj.ro
Tel. 0264-405300 int. 5241
Membri Sterca Adrian Ioan Conf.univ.dr. Membru în Consiliul Facultăţii, Membru în Consiliul Departamentului de Informatică adrian.sterca@ubbcluj.ro
Tel. 0264.418855 int. 5815
Grad Anca Lect.univ.dr. Membru în Consiliul Facultăţii, Membru în Consiliul Departamentului de Matematică anca.grad@ubbcluj.ro
Tel: 0264.405.300 int. 6304
Darvay Zsolt Conf.univ.dr. Membru în Consiliul Facultăţii zsolt.darvay@ubbcluj.ro
Tel. 0264.418855 int. 5815
Atanasov Mihai Razvan Student Cancelarul Studentilor,
Membru în Consiliul Facultăţii
mihai.atanasov@stud.ubbcluj.ro