Lista studenţilor bursieri pe semestrul I, an universitar 2014-2015

Lista studenţilor bursieri pe semestrul I, an universitar 2014-2015 Contestaţiile pentru bursele acordate în semestrul I, an universitar 2014-2015, se pot depune prin e-mail la adresa cereri.studenti@cs.ubbcluj.ro până luni, 20 octombrie 2014, ora 9:00. Pentru acordarea burselor de merit şi de studiu, la medii egale s-a făcut departajarea astfel: pentru anul I: media generală de

Burse de performanţă ştiinţifică pentru anul universitar 2014-2015 la Universitatea Babeş-Bolyai

Universitatea Babeş-Bolyai lansează competiţia de Burse de performanţă ştiinţifică pentru anul universitar 2014-2015. Pentru evaluarea şi selecţia pe facultate, dosarele (a se vedea componenţa acestora în materialul ataşat) se depun la Decanatul facultăţii până la data de 24 octombrie 2014 ora 12:00. Rezultatele la nivel de facultate se vor anunţa în data de 27 octombrie

Anunt angajare cadre didactice supervizoare pentru practica studentilor

Anunt angajare cadre didactice supervizoare pentru practica studentilor
Universitatea Babeş-Bolyai, in calitate de beneficiar al proiectului “Creșterea oportunităților de ocupabilitate prin practică de succes (PRACT-IT)“, cofinantat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013 in cadrul contractului de finantare POSDRU/161/2.1/G/138033, angajeaza cadre didactice de la Facultatea de Matematica si Informatica pentru supervizarea activitatii de practica a studentilor desfasurata in cadrul acestui proiect. Mai multe

Rezultatele etapei a doua de redistribuire a locurilor de cazare rămase libere pentru anul universitar 2014/2015

Etapa a doua de redistribuire a locurilor de cazare rămase libere pentru anul universitar 2014/2015

Cererile pentru a doua etapă de redistribuire a locurilor de cazare rămase libere în anul universitar 2014/2015 se trimit prin e-mail la adresa cereri.studenti@cs.ubbcluj.ro până duminică, 5 octombrie 2014, ora 23:59. Au mai rămas disponibile 2 locuri în căminul 14, 4 locuri în căminul 1 (fete) şi 6 locuri în căminul 16 (băieţi).

Informaţii privind acordarea burselor pe semestrul I, an univ. 2014-2015

În zilele lucrătoare din intervalul 02.10.2014 – 10.10.2014, între orele 9-12, studenţii care doresc obţinerea unei burse de merit sau de studiu trebuie să semneze la secretariatul facultăţii listele cu medii pe baza cărora se va realiza clasamentul de acordare a burselor Dosarele pentru burse pe criterii sociale şi medicale se depun la secretariat în

În atenţia studenţilor care au fost repartizaţi în căminele studenţeşti în această etapă în anul universitar 2014/2015

Repartizarea în căminele studenţeşti s-a făcut ţinând cont de specializări, an de studiu, linie de studiu, nivel licenţă şi master, respectiv pe fete şi băieţi precum şi ordinea mediilor pe facultate. Studenţii care au primit loc în cămin se vor prezenta direct la căminul repartizat conform calendarului de mai jos. Miercuri 01.10.2014 Joi 02.10.2014 Vineri

Spherik Accelerator lansează prima ediție a programului de accelerare pentru startup-uri din tehnologie

Spherik Accelerator lansează prima ediție a programului de accelerare pentru startup-uri din tehnologie
Echipele de tineri antreprenori aflate în etapa de concepere a unei idei de business au ocazia să se înscrie în programul Spherik Accelerator, în perioada 1-15 octombrie 2014. Programul dedicat startup-urilor din România se va desfășura la Cluj-Napoca, pe perioada a patru luni, începând cu luna noiembrie, și se adresează echipelor care dezvoltă proiecte inovatoare,

Redistribuirea locurilor de cazare rămase libere pentru anul universitar 2014/2015

Studenţii interesaţi în obţinerea unui loc de cazare rămas disponibil trebuie să trimită o cerere prin e-mai pe adresa cereri.studenti@cs.ubbcluj.ro până la data de 30.09.2014, ora 12:00. În cerere se va specifica pe lângă nume şi prenume şi anul de studiu şi specializarea la care este înmatriculat studentul. IMPORTANT: La redistribuirea locurilor de cazare se

Repartizarea studenţilor pe grupe pentru anul universitar 2014/2015

Pentru a afla componenţa grupelor pentru anul universitar 2014/2015, studenţii facultăţii noastre sunt rugaţi să consulte aplicaţia de traiectorie şcolară Academic Info. De asemenea, componenţa grupelor este disponibilă şi la avizierul facultății. În cursul zilei de luni, 29 septembrie 2014, se vor afişa grupele pe specializări şi ani de studii şi pe pagina facultății. Decanatul