Viaţa bate filmul!
Descoperă Facultatea
de Matematică şi
Informatică
în 8 minute!

Depunerea cererilor de reînmatriculare, prelungire, întrerupere de studii, reluarea studiilor sau mobilitate (transfer) pentru anul univ. 2020-2021

Cererile de reînmatriculare, întrerupere de studii, reluarea studiilor sau mobilitate (= transfer) se trimit scanate prin email în perioada 4-9 septembrie 2020 la secretariatul facultăţii, după cum urmează: Matematică, Matematică informatică (în limba română şi engleză), masteratele de la domeniul Matematică în limba română şi engleză – doamna Coldea Gafia, e-mail coldea@cs.ubbcluj.ro; Informatică (în limba

Cazarea studenților în căminele studențești pentru anul universitar 2020-2021 pe criteriul social, medical și de performanță

La Facultatea de Matematică şi Informatică cazarea studenţilor se face conform procedurii cuprinse Regulamentul cadru privind cazarea în căminele studențești. Studenţii anului I licență se cazează în prima zi de cazare. Repartizarea studenţilor pe cămine se va afișa pe site-ul facultăţii la rubrica Anunţuri cazare, după data de 20 septembrie 2020. Tarifele practicate de Universitatea

Cazarea studenților în căminele studențești pentru anul universitar 2020/2021

Studenții care doresc să aplice pentru ocuparea unui loc în căminele studențești pentru anul universitar 2020/2021 sunt rugați să completeze până la data de 04.09.2020, ora 12:00 următorul formular: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBE7LyJzaluDBvHM9GM6K44n9U8KdlNtslnOTTCcmNB7XEjQ/viewform Dosarele pentru acordarea unui loc în cămin pe caz medical/social/familii de studenți/frați – studenți în UBB/studenții care au obținut performanțe la concursuri/competiții în anul universitar

Calendar, acte necesare și procedura de înscriere la examenul de licenţă în sesiunea septembrie 2020

Această procedură este destinată studenților care doresc să susțină examenul de licență în sesiunea septembrie 2020. 1. Pentru absolvenţii care au promovat doar o probă a examenului de licenţă şi doresc recunoaşterea acesteia, în data de 30 august 2020 se depune cererea de recunoaştere/echivalare a unei probe a examenului de licenţă promovată într-o sesiune anterioară prin

Calendar, acte necesare și procedura de înscriere la examenul de disertație în sesiunea septembrie 2020

Această procedură este destinată studenților care doresc să susțină examenul de disertație în sesiunea septembrie 2020. 1. Se testează similaritatea lucrării de disertație folosind Turnitin: Se contactează reprezentanții de ani pentru a fi direcționați către studenții care au primit conturi de Turnitin; Se testează gradul de similaritate al lucrării de disertație folosind Turnitin fără aplicarea

Trimiterea / depunerea documentelor în original pentru candidaţii declaraţi admişi pe locuri bugetate la admiterea nivel licență și master, sesiunea iulie 2020

Pentru candidaţii declaraţi admişi pe locuri BUGETATE nivel licenţă şi master, trimiterea/depunerea documentelor în original se face în zilele lucrătoare din perioada 29 iulie – 28 august 2020, în intervalul 9,00-13,30, existând următoarele opţiuni: Se trimit prin firmă de curierat cu confirmare de primire. Candidaţii care optează să trimită documentele prin curierat, sunt rugaţi să

Ierarhizarea provizorie a studenţilor la sfârşitul anului universitar 2019-2020

Studenţii care nu îşi completează dosarul cu Diploma de Bacalaureat / Diploma de Licenţă în original, până la data de 02.09.2020, îşi vor pierde locul ocupat, adeverinţele de Bacalaureat / adeverinţele de Licenţă fiind expirate. Studenţii care consideră că media afişată în Academic Info sau informaţiile de mai jos nu sunt corecte sunt rugaţi să

Cerere pentru restituirea taxei de la concursul de admitere, 2020

Prin intermediul acestui formular se solicita restituirea taxei de ADMITERE sau ŞCOLARIZARE pentru următoarele categorii de candidați: Candidaţii care au efectuat preînscrierea la concursul de admitere pentru Facultatea de Matematica si Informatică, dar nu au finalizat încărcarea documentelor şi nu au primit număr de legitimaţie de concurs; Candidaţii la concursul de admitere care au achitat

Examenul de certificare a competențelor profesionale pentru Programul postuniversitar Informatică și dezvoltare software (limba maghiară), sesiunea septembrie 2020

În data de 19 septembrie 2020 se organizează sesiunea de certificare a competenţelor profesionale din cadrul programului postuniversitar Informatică și dezvoltare software (limba maghiară). Această sesiune este organizată doar pentru acei studenți ai programului postuniversitar care au toate creditele la disciplinele din planul de învățământ și care trebuie să susțină doar examenul de certificare a

Rezultate remarcabile pentru reprezentanții facultății la International Mathematics Competition for University Students 2020

Rezultate remarcabile pentru reprezentanții facultății la International Mathematics Competition for University Students 2020
În perioada 25-30 iulie 2020 s-a desfășurat concursul IMC 2020 (International Mathematics Competition for University Students 2020), cel mai mare și prestigios concurs internațional de matematică pentru studenți. În acest an concursul a fost organizat de University College din Londra. Dat fiind specificul perioadei, din cauza pandemiei de Covid-19 ediția de față s-a desfășurat în mediul online.

Examenul de certificare a competențelor profesionale pentru Programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă Informatică, sesiunea septembrie 2020

În data de 9 septembrie 2020 se organizează o nouă sesiune de certificare a competenţelor profesionale din cadrul Programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională în Informatică. Această sesiune este organizata doar pentru acei studenți ai programului postuniversitar care au toate creditele la disciplinele din planul de învățământ și care trebuie să susțină doar examenul

Rezultatele obţinute în urma desfăşurării concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice în semestrul II al anului universitar 2019/2020

Perioadă determinată Departamentul Poziţia în statul de funcţii Funcţia didactică Numele candidatului prezentat la concurs Votul Comisiei Media obţinută Departamentul de Matematică 43 asistent universitar Parajdi Lorand Gabriel 5 pentru; 0 contra. 9.39 Departamentul de Informatică 85 asistent universitar Țirban Ionuț Paul absent Departamentul de Informatică 87 asistent universitar Mursa Bogdan Eduard Mădălin 5 pentru;