Viaţa bate filmul!
Descoperă Facultatea
de Matematică şi
Informatică
în 8 minute!

Orarul activităţilor didactice din cadrul Programului Postuniversitar de Pregătire şi Formare Profesională în Informatică, semestrul II

Orar post universitar informatica semestrul 2 2016-2017.xlsx Tabel cu studenţii care au achitat taxa de şcolarizare pentru semestrul 2 al anului universitar 2016/2017 Orarul este valabil în primele şapte săptămâni de şcoală din cadrul semestrului 2.

Repartizarea candidaţilor în săli pentru proba scrisă a concursului Mate-Info UBB, ediţia 2017

Repartizarea candidaţilor în săli pentru proba scrisă a concursului Mate-Info UBB, ediţia 2016 Rugăm candidaţii să realizeze localizarea sălii de concurs în care au fost repartizaţi (a se consulta şi legenda sălilor de la sfârşitul listei) şi să ia măsuri să ajungă în data de 1 aprilie 2017 la sala de concurs până la ora

Lista studenţilor propuşi pentru acordarea de burse pe semestrul II, an univ. 2016-2017

Contestaţiile se pot depune în perioada 28 martie – 30 martie 2017 pȃnă la ora 12:00 la secretariatul facultăţii între orele 9:00-12:00.

Programul Euro 200

Programul „Euro 200” pentru stimularea achiziţionării de calculatoare adresat elevilor şi studenţilor pana în 26 de ani se desfăşoară si in acest an. Având in vedere H.G. nr. 1294/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar in vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, respectiv adresa MEN nr. 27735/6.03.2017, actele necesare

Hotărârea Consiliului Departamentului de Informatică cu privire la prezența studenților

Hotărârea Consiliului Departamentului de Informatică cu privire la prezența studenților aprobată în Consiliul Departamentului de Informatică din 15 martie 2017

Procedura de selecţie pentru burse Erasmus pentru anul univ. 2017/2018

Procedura de selecţie pentru burse Erasmus pentru anul univ. 2017/2018
Informaţii: http://www.cs.ubbcluj.ro/~robu/erasmus Elementele cerute la dosar sunt: fişa candidatului (se completează on-line la https://www.cs.ubbcluj.ro/~robu/erasmus/apps/selectie.php şi se listează documentul pdf generat); declaraţie pe proprie răspundere (se descarcă de pe pagina Biroului pentru Programe Comunitare al Universităţii); scrisoare de motivaţie în limbă străină, in funcţie de destinaţia pentru care optează studentul (engleză, franceză, germană, etc.); curriculum vitae

Test de competenţă lingvistică – limba engleză

Testul de competenţă lingvistică la limba engleză pentru studenţii anului III şi studenţii aflaţi în prelungire de studii ce nu au susţinut până în prezent acest test se va desfăşura în data de 31 martie 2017 ora 14:00 sala 5/I (T. Popoviciu).

Hotărârea Consiliului facultăţii cu privire la sesiunea specială

Aprobată în Consiliul facultăţii din 14 martie 2017 În conformitate cu art. 28 din Regulamentul de activitate profesională a studenţilor (nivel licenţă şi master) din Universitatea Babeş-Bolyai şi în baza Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS), în şedinţa Consiliului  Facultăţii de Matematică şi Informatică din 14 martie 2017 a fost luată în discuţie decizia organizării,

Am dat startul înscrierilor on-line la concursul Mate-Info UBB, ediţia 2017

Am dat startul înscrierilor on-line pentru concursul Mate-Info, organizat în data de 1 aprilie 2017 la Facultatea de Matematică şi Informatică. Etapele înscrierii la concurs sunt următoarele: Achitarea taxei de participare (în cuantum de 100 de lei) prin Ordin de plată, Mandat poştal sau Internet Banking în contul deschis la BN Trezoreria Cluj, cont numărul:

Burse semestrul II, an univ. 2016-2017

Hotărârea Consiliului Facultăţii de Matematică şi Informatică cu privire la completarea Regulamentului privind acordarea burselor pentru studenţi – ciclurile de studii licenţă şi masterat, forma de învăţământ cu frecvenţă, aprobată în şedinţa din data de 14 martie 2017 Studenţii care nu au semnat pentru acordarea burselor pot să o mai facă până la data de