Viaţa bate filmul!
Descoperă Facultatea
de Matematică şi
Informatică
în 8 minute!

Rezultatele concursului de admitere nivel licenta dupa etapa I de confirmari (22 iulie 2017)

Candidaţii admişi pe locuri cu taxă în data de 22 iulie 2017, care nu au achitat prima rată a taxei de şcolarizare, vor achita această taxă în ziua de 24 iulie 2017, 9:00-13:00 la decanatul facultăţii (Facultatea de Matematică şi Informatică, str. M. Kogalniceanu, nr. 1, etajul 1, sala 145). Candidaţii care nu achită taxa

Rezultatele concursului de admitere nivel master din 21 iulie 2017

Accederea în Colegiul Studențesc de Performanță Academică al UBB 2017

Colegiul Studenţesc de Performanţă Academică este o structură din cadrul UBB, care reuneşte cei mai buni studenţi ai universităţii, recrutaţi din toate facultăţile UBB şi care beneficiază, pe durata unui an universitar, de anumite facilităţi oferite de Universitate, în contul unor activităţi ştiinţifice şi culturale de excepţie, în care trebuie să se implice. Colegiul, care

Rezultatele concursului de admitere nivel licenta din 20 iulie 2017

Confirmarea locului obţinut (buget sau taxă) se face în data de 21 iulie 2017 între orele 9-16 şi în data de 22 iulie 2017 între orele 9-14 în amfiteatrul Nicolae Iorga din clădirea centrală a Universităţii Babeş-Bolyai. În vederea confirmării locului obţinut, candidaţii sunt rugaţi să consulte Anexa 1 a regulamentului de admitere la facultate.

Rezultatele contestatiilor depuse la Concursul de admitere, nivel licenta, sesiunea iulie 2017

Test competenţă lingvistică limba engleză Nr. crt. Nume Proba Calificativ Calificativ recorectare Rezultat contestatie Calificativ final 1 Rarau A. Sergiu Test engleza Respins Respins Respins Respins Matematică română Nr. crt. Nume Proba Nota proba Nota recorectare Rezultat contestatie Nota finala 1 Artene D. Cosmin Daniel Mate., română 4.70 5.00 Admis 5.00 2 Avisilcai M. Iulia

Planificarea probei scrise de specialitate și a probei scrise eliminatorii de limba engleză din cadrul concursului de admitere, nivel master, iulie 2017

Candidaţii vor fi prezenţi în faţa sălii de concurs cu 15 minute înainte de începerea probei, având asupra lor cartea de identitate. Proba scrisă de specialitate Data susținerii probei: 21.07.2017, ora 9:00, sala Tiberiu Popoviciu (5/I), Clădirea Centrală Nr. crt. Nr. leg. Nume si prenume Proba Limba 1 399 Urs N. Alin Daniel Matematica Romana

Statistică privind candidaţii înscrişi la concursul de admitere 2017, nivel master

Specializare Limba de predare Forma de finantare 18.07.2017 19.07.2017 20.07.2017 TOTAL Analiza datelor si modelare Maghiara Buget 4 1 0 5 Analiza datelor si modelare Maghiara Taxa 0 1 1 2 Baze de date Romana Buget 16 17 6 39 Calcul de inalta performanta si analiza volumelor mari de date Engleza Buget 1 0 5

Admitere nivel licenţă, iulie 2017: important pentru etapa de confirmări (21, 22 iulie)

Candidaţii declaraţi admişi pe locuri bugetate îşi confirmă locul obţinut prin depunerea la dosar a diplomei de bacalaureat în original. În caz contrar, candidatul pierde locul obţinut, precum şi posibilitatea de a obţine un loc bugetat la o specializare aflată mai sus în lista sa de opţiuni. Candidaţii declaraţi admişi pe locuri bugetate care nu

Rezultatele probelor scrise din cadrul concursului de admitere nivel licenţă, iulie 2017

Contestaţiile la probele scrise se pot depune personal în data de 20 iulie 2017, între orele 9.00-14.00, la Comisia de Admitere, clădirea centrală a Universităţii Babeş-Bolyai (str. M. Kogălniceanu, nr. 1), sala 145 (decanat), prin completarea prezentului formular. Nu se admit contestatii trimise prin email. Rezolvarea contestaţiilor se face prin verificarea corectitudinii datelor introduse sau

De la teme de laborator în facultate la soft cumpărat de NASA

De la teme de laborator în facultate la soft cumpărat de NASA
„Admis la Facultatea de Matematică şi Informatică, din cadrul Universității Babeș-Bolyai, Barla Lóránt a continuat să fie un student rebel. Nu a fost șef de promoție, dar a fost un autodidact, iar acest lucru l-a ajutat în dezvoltarea lui ulterioară.” „Până la 18 ani nu a pus mâna pe un calculator, iar primii algoritmi îi