Retrospectivă Graduation Day 2015

Retrospectivă Graduation Day 2015
Vineri, 03.07.2015, s-a desfăşurat prima ediţie a Graduation Day, eveniment menit să scoată mai bine în prin plan realizările studenţilor noştri. Cu această ocazie, peste 50 de absolvenţii ai Facultăţii de Matematică şi Informatică au avut oportunitatea de a-şi prezenta public proiectele realizate în cadrul lucrărilor de licenţă şi dizertaţie. 12 dintre cele mai prestigioase

Depunerea cererilor pentru acordarea căminelor pe criteriul social sau medical

Cererile pentru acordarea căminelor pe criteriul social sau medical se depun personal la secretariatului facultăţii în perioada 14-15 septembrie 2015 între orele 9:00-12:00. cerere si declaratie camin social 2015.doc

Depunerea cererilor pentru recunoaşterea disciplinelor şi de promovare a 2 ani de studiu într-un an universitar

Cererile pentru recunoaşterea disciplinelor se pot depune la secretariatul facultăţii în data de 16 septembrie 2015 între orele 9:00-12:00. Cererile vor fi însoţite de fişa disciplinei pentru care se solicită recunoaşterea. Cererile de promovare a 2 ani de studiu într-un an universitar se depun în data de 16 septembrie 2015 între orele 9:00-12:00. cerere recunoastere

Rezultatele finale ale concursului de admitere, nivel licenta, iulie 2015

Limba de studiu Specializări bugetate Specializări cu taxa Limba de studiu română Matematică Matematică Informatică Informatică Matematică informatică Matematică informatică Limba de studiu maghiară Matematică Matematică Informatică Informatică Matematică informatică Matematică informatică Studii în limba engleză Informatică Informatică Studii în limba germană Informatică Informatică Alte locuri Matematică – limba română, cetaţeni din Rep.Moldova, buget –

Programul Secretariatului Facultăţii pe perioada vacanţei de vară 2015

În perioada 3 august 2015 – 31 august 2015, Secretariatul Facultății este deschis între orele 9:00-11:00. Din data de 3 august 2015 până în data de 31 august 2015 (inclusiv), casieria facultăţii este închisă.

Depunerea cererilor pentru reînmatriculare, prelungirea studiilor şi întreruperea studiilor

Cererile pentru reînmatriculare, prelungirea studiilor şi întreruperea studiilor se depun în perioada 10-11 septembrie 2015 la secretariatul facultăţii între orele 9:00-12:00. Pentru reînmatriculare, odată cu depunerea cererii, se achită taxa de reînmatriculare şi prima rată a taxei de şcolarizare. cerere de intrerupere a studiilor 2015.rtf cerere de prelungire a studiilor 2015.rtf cerere de reinmatriculare 2015.rtf

Rezultatele concursului de admitere, nivel master, iulie 2015

În listele cu rezultatele admiterii la master, afişate în cursul după-amiezii în data de 25.07.2015, formula folosită pentru calcului mediei ficărui student nu a respectat regulamentul de concurs. Listele de mai sus folosesc formula corectă. Confirmarea locului, achitarea primei rate a taxei de şcolarizare de către candidaţii admişi la taxă, retragerea dosarului de concurs: 27-28

Rezultatele contestatiilor depuse la proba scrisa de specialitate din cadrul concursului de admitere, nivel master, iulie 2015

În urma recorectării lucrării de la proba de Informatică pentru Rus D. David contestaţia se respinge.

Rezultatele probei scrise de specialitate si a probei scrise eliminatorii de limba engleză din cadrul concursului de admitere, nivel master, iulie 2015

Rezultatele probei scrise de Informatica Nr. crt. Nr. legit. Numele candidatului Nota 1 76 VEKOV K IMRE (lb. maghiara)  8.42 2 228 NAGY F LEVENTE (lb. maghiara)  Absent 3 58 CORDOS D ALEX VLAD (lb. romana)  2.25 4 72 RUS D. DAVID (lb. romana)  3.91 5 83 ROGOBETE A ANDREI ALEXANDRU (lb. romana)  7.02 Contestatiile

PRACT-IT: Acordare subventii (a doua etapa)

PRACT-IT: Acordare subventii (a doua etapa)
In atentia studentilor care vor avea stagiul de practica si sesiunea de informare-consiliere finalizate pana la data de 31.07.2015 In perioada 24.07.2015 – 31.07.2015 acesti studenti pot depune dosarul pentru acordarea subventiei la biroul 531 (FSEGA) de luni pana vineri intre orele 9 si 14. Dosarul va contine: cerere acordare subventie (formular tip); copie dupa