Viaţa bate filmul!
Descoperă Facultatea
de Matematică şi
Informatică
în 8 minute!

Repartizarea finală după contestaţii a studenţilor în căminele studenţeşti pentru anul universitar 2017/2018

Repartizarea în căminele studenţeşti s-a făcut ţinând cont de numărul studenţilor bugetaţi pe specializări, an de studiu, linie de studiu, nivel licenţă şi master, respectiv pe fete şi băieţi precum şi pe baza prevederilor Regulamentului de cazare al facultăţii. Studenţii care vor fi plecaţi cu mobilitate ERASMUS în semestrul I şi II al anului universitar

Anunț important privind demararea unui nou ciclu al Programului de Conversie Matematica

Deși s-au preînscris 29 de persoane, în perioada înscrierilor (21-23 septembrie) au fost depuse doar 15 dosare. S-a decis prelungirea înscrierilor până vineri 29 septembrie, ora 12. În cazul în care nu va fi atins numărul de persoane preconizate, programul nu poate avea loc. Se va comunica vineri seara situația exactă.

Rezultatele testului de selecție pentru Centrul de performanţă în Informatică, din cadrul programului „Hai la Olimpiadă!”

Rezultatele testului de selecție pentru Centrul de performanţă în Informatică, din cadrul programului „Hai la Olimpiadă!”
Rezultate selectie clasa a 5-a Rezultate selectie clasa a 9-a Orele vor începe în data de 30 septembrie, după un orar ce se va anunța în curând.

Deschiderea festivă a anului universitar 2017-2018 la Facultatea de Matematică și Informatică

Deschiderea festivă a anului universitar 2017-2018 la Facultatea de Matematică și Informatică
Deschiderea festivă a anului universitar 2017-2018 la Facultatea de Matematică și Informatică pentru toate specializările anului I va avea loc luni, 2 octombrie 2017, ora 10.30 în sala Auditorium Maximum a UBB (str. M. Kogălniceanu, nr. 5). La deschiderea festivă pe facultate sunt rugați să participe toți studenții anului I, indiferent de specializare.

Deschiderea anului universitar 2017-2018 pentru toate specializările anului I – luni, 2 octombrie 2017

Studenţii anului I sunt rugaţi să participe la deschiderile pe specializări care se vor desfășura conform orarului de mai jos. La aceste întâlniri se vor semna contractele de studii, se vor distribui carnetele de student şi se vor transmite informaţii despre desfăşurarea activităţilor didactice (curs, seminar, laborator).

Soluționarea cererilor de transfer între specializările facultăţii începând cu anul universitar 2017/2018

În urma analizării cererilor depuse pentru transferul între specializările facultăţii începând cu anul universitar 2017/2018, în şedinţa Consiliul Facultăţii din data de 19 septembrie 2017, respectând Hotărârile Consiliului Facultăţii s-a hotărât soluţionarea cererilor, conform tabelului de mai jos. În cazul solicitărilor de transfer din partea studenților neintegraliști de la specializarea Matematică informatică la specializarea Informatică,

Regulamentele departamentelor si calendarul în vederea acordării gradaţiilor de merit 2017

Regulament în vederea acordării gradaţiilor de merit la Facultatea de Matematică şi Informatică – Departamentul de Informatică Regulament în vederea acordării gradaţiilor de merit la Facultatea de Matematică şi Informatică – Departamentul de Matematică Regulament în vederea acordării gradaţiilor de merit la Facultatea de Matematică şi Informatică – Departamentul de Matematică şi Informatică al Liniei

METODOLOGIA-CADRU și criteriile privind acordarea gradațiilor de merit de către Universitatea Babeș-Bolyai

Metodologie Cadru acordare gradatii merit UBB 2017 Anexa 1 Metodologie Cadru acordare gradatii merit UBB 2017 Anexa 2.1 Metodologie Cadru acordare gradatii merit UBB 2017 Anexa 2.2 Metodologie Cadru acordare gradatii merit UBB 2017 Anexa 3.1 Metodologie Cadru acordare gradatii merit UBB 2017 Anexa 3.2 Metodologie Cadru acordare gradatii merit UBB 2017 Anexa 4 Metodologie

Regulamentul privind repartizarea locurilor de cazare în anul universitar 2017/2018

Pe baza Regulamentului-cadru al Universităţii Babeş-Bolyai privind cazarea în căminele studenţeşti, Consiliul Facultăţii de Matematică şi Informatică a aprobat următorul regulament propriu de repartizare a locurilor de cazare în căminele studenţeşti. I. Criteriul principal al repartizării locurilor de cazare a studenţilor este cel al performanţei în activitatea academică studenţească, definit de media anului universitar 2016/2017.

Cazarea studenților în căminele studențești pentru anul universitar 2017-2018 pe criteriul social, medical și de performanță

La Facultatea de Matematică şi Informatică cazarea studenţilor se face conform procedurii cuprinse Regulamentul cadru privind cazarea în căminele studențești. Studenţii anului I licență se cazează în prima zi de cazare. Repartizarea studenţilor pe cămine se va afișa pe site-ul facultăţii la rubrica Anunţuri cazare, după data de 20 septembrie. Tarifele practicate de Universitatea Babeş-Bolyai

Demararea unui nou ciclu al Programului de Conversie Matematica

Deoarece s-au preinscris 29 de candidati, Departamentul de Matematica demareaza un nou ciclu al Programului de Conversie Matematica. Inscrierile se fac in zilele de 21-23 septembrie (joi si vineri intre orele 12 si 16, sambata intre orele 9-12) in cladirea centrala a Universitatii Babeș-Bolyai (str. M. Kogalniceanu, nr. 1), sala 143, etaj 1. Actele necesare

IMPORTANT: În atenția studenților admiși în anul I

IMPORTANT: În atenția studenților admiși în anul I
Ești admis la Facultatea de Matematică și Informatică în anul I? Înscrie-te în proiectul ROSE! Reamintim studenților admiși în anul I despre posibilitatea de a-și manifesta intenția de participare în proiectul ROSE (finanțat de Banca Mondială) prin pre-înscrierea în aplicația deschisă aici. Detalii despre proiect poți găsi la adresa: http://www.cs.ubbcluj.ro/esti-admis-la-facultatea-de-matematica-si-informatica-in-anul-i-inscriere-in-proiectul-rose/ Mai multe informații veți afla

Anunţ important pentru studenţii admişi în anul I la Facultatea de Matematică şi Informatică precum şi pentru studenţii anilor II şi III în anul univ. 2017-2018

Susţinere teză de doctorat, GAL-CHIȘ Călin-Eugen-Nicolae: Requirements Engineering for Web Applications (Ingineria cerințelor pentru aplicații web)

Facultatea de Matematică şi Informatică vă invită să participaţi la susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul Requirements Engineering for Web Applications (Ingineria cerințelor pentru aplicații web), autor GAL-CHIȘ Călin-Eugen-Nicolae, elaborată sub îndrumarea dlui prof. univ. dr. PÂRV Bazil (Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca). Susţinerea va avea loc vineri, 29 septembrie 2017, ora 8:30, în

Susţinere teză de doctorat, IONESCU Vlad-Sebastian: Contributions to Solving Real World Problems Using Machine Learning Models

Facultatea de Matematică şi Informatică vă invită să participaţi la susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul Contributions to Solving Real World Problems Using Machine Learning Models (Contribuții în rezolvarea problemelor din lumea reală folosind modele de învățare automată), autor IONESCU Vlad-Sebastian, elaborată sub îndrumarea dnei prof. univ. dr. CZIBULA Gabriela (Universitatea Babeș-Bolyai din

Susţinere teză de doctorat, STOICA Ramona-Carmen: Multi-relational Networks and Multidimensional Time Series Clustering Tools for Biomedical Applications

Facultatea de Matematică şi Informatică vă invită să participaţi la susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul Multi-relational Networks and Multidimensional Time Series Clustering Tools for Biomedical Applications (Instrumente de clasificare pentru rețele multi-relaționale și serii de timp multidimensionale cu aplicații în biomedicină), autor STOICA Ramona-Carmen, elaborată sub îndrumarea dlui prof. univ. dr. PÂRV

Susţinere teză de doctorat, SZENKOVITS Annamária: Model-based Testing for Reactive Systems Intelligent Approaches

Facultatea de Matematică şi Informatică vă invită să participaţi la susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul Model-based Testing for Reactive Systems Intelligent Approaches (Testare bazată pe modele pentru sisteme reactive Abordări inteligente), autor SZENKOVITS Annamária, elaborată sub îndrumarea dlui prof. univ. dr. POP Horia F. (Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca). Susţinerea va avea loc

Start Centrului de performanţă în Informatică, susţinut de Fundaţia eMAG prin programul „Hai la Olimpiadă!”

Start Centrului de performanţă în Informatică, susţinut de Fundaţia eMAG prin programul „Hai la Olimpiadă!”
Centrul de pregătire de performanţă în informatică susţinut de Fundaţia EMAG prin programul ”Hai la Olimpiada” își va relua activitatea in acest an şcolar. Centrul va fi coordonat de către Departamentul de Informatică, Facultatea de Matematică si Informatica, Universitatea Babeș-Bolyai, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj. Se vor organiza cursuri în zilele de vineri