Viaţa bate filmul!
Descoperă Facultatea
de Matematică şi
Informatică
în 8 minute!

Acte necesare la inscriere si calendarul sesiunii de finalizare de studii septembrie 2019

Depunerea cererilor de recunoaştere a unei probe promovate într-o altă sesiune a examenului de licenţă până la data de 30 august 2019. Cererile scanate se vor trimite prin e-mail la adresa recunoasteri@math.ubbcluj.ro. Cererile trimise după această dată nu vor mai fi luate în considerare. Înscrieri: 03.09.2019 între orele 8.30.00-13.00 Proba scrisă a examenului de licență:

Cazare pe criteriu medical, social și de performanță pentru anul universitar 2019-2020

Cazare pe criteriu medical, social și de performanță pentru anul universitar 2019-2020
La Facultatea de Matematică şi Informatică cazarea studenţilor se face conform procedurii cuprinse în Regulamentul cadru privind cazarea în căminele studențești. Studenţii anului I licență se cazează în prima zi de cazare. Repartizarea studenţilor pe cămine se va afișa pe site-ul facultăţii la rubrica Anunţuri cazare (meniul Studenti » Burse, cazare, tabere » Anunţuri cazare),

Admitere nivel licență, septembrie 2019

Întrucât la sesiunea de admitere nivel licență din luna iulie 2019 s-au ocupat toate locurile bugetate și aproape în totalitate și cele cu taxă, Facultatea de Matematică și Informatică nu mai organizează o nouă sesiune de admitere nivel licență în luna septembrie 2019.

Admitere la Programul postuniversitar de pregătire şi formare profesională în Informatică

Admitere la Programul postuniversitar de pregătire şi formare profesională în Informatică
Facultatea de Matematică și Informatică organizează în luna septembrie 2019 o nouă admitere în cadrul Programului Postuniversitar de Pregătire şi Formare Profesională în Informatică. Calendarul acestei sesiuni este următorul: Înscrierea (la secretariatul Facultății de Matematică și Informatică, str. M. Kogălniceanu, nr. 1, et. 1, sala 143): 11 septembrie 2019 între orele 9:00-15:00 12 septembrie 2019

Depunerea cererilor de reînmatriculare, prelungire, întrerupere de studii, reluarea studiilor sau mobilitate (transfer) pentru anul univ. 2019-2020

Cererile de reînmatriculare, întrerupere de studii, reluarea studiilor sau mobilitate (= transfer) se trimit scanate prin email în perioada 1-8 septembrie 2019 la secretariatul facultăţii, după cum urmează: Matematică, Matematică informatică (în limba română şi engleză), masteratele de la domeniul Matematică în limba română şi engleză şi masteratul de la specializarea Sisteme distribuite în Internet

Restituirea taxei de școlarizare pentru candidații care au glisat de pe un loc cu taxă pe un loc bugetat şi au achitat prima rata a taxei de școlarizare

În situaţia în care un candidat a fost glisat de pe un loc cu taxă pe un loc bugetat şi a achitat prima rata a taxei de şcolarizare, aceasta se restituie după cum urmează: în perioada 2-14 octombrie 2019, între orele 9,00-12,00 se depune la Secretariatul facultăţii o cerere de restituire a taxei la care

Programul Secretariatului Facultăţii de Matematică şi Informatică pe perioada vacanţei de vară 2019

În perioada 1 august 2019 – 31 august 2019, Secretariatul Facultății este deschis între orele 9:00-12:00. Din data de 1 august 2019 până în data de 31 august 2019 (inclusiv), casieria facultăţii este închisă. Plățile se pot face prin virament bancar in contul: Banca IBAN SWIFT Cod fiscal LEI Trezoreria Cluj RO35TREZ21620F330500XXXX TREZROBU 4305849 Pe

Ierarhizarea studenţilor la sfârşitul anului universitar 2018-2019

Studenţii care nu îşi completează dosarul cu Diploma de Bacalaureat / Diploma de Licenţă în original, sau cu copia legalizată (studenţii de la taxă), până la data de 02.09.2019, îşi vor pierde locul ocupat, adeverinţele de Bacalaureat / adeverinţele de Licenţă fiind expirate. Studenţii care consideră că media afişată în Academic Info sau informaţiile de

O noua sesiune de certificare a competenţelor profesionale din cadrul Programului postuniversitar de formare si dezvoltare profesionala in Informatica

În data de 21 septembrie, ora 9:00, se organizează o nouă sesiune de certificare a competenţelor profesionale din cadrul Programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională în Informatică. Această sesiune este organizata doar pentru acei studenți ai programului postuniversitar care au toate creditele la disciplinele din planul de învățământ și care trebuie să susțină doar

Calendarul sesiunii speciale pentru studenții Programului postuniversitar de Informatică

Depunerea cererilor pentru sesiunea specială se face în data de 5 septembrie 2019, orele 9-12, la secretariatul Facultății de Matematică și Informatică, str. M. Kogălniceanu nr. 1, et. 1; Planificarea examenelor se va face în perioada 6-8 septembrie 2019, în funcție de solicitări.