Viaţa bate filmul!
Descoperă Facultatea
de Matematică şi
Informatică
în 8 minute!

Reprofilează-te pe Info!

Facultatea de Matematică și Informatică împreună cu NTT Data România anunță intenția organizării unui curs postuniversitar de pregătire și formare profesională în Informatică. Cursul se adresează absolvenților unui program universitar de licență, altul decât Informatică, oferind competenţele profesionale de bază pentru o carieră ulterioară ca programator. Cursul este organizat în patru module, pe parcursul a

Ierarhizarea studenţilor la sfârşitul anului universitar 2015-2016

Studenţii care nu îşi completează dosarul cu Diploma de Bacalaureat / Diploma de Licenţă în original, sau cu copia legalizată (studenţii de la taxă), până la data de 31.08.2016, îşi vor pierde locul ocupat, adeverinţele de Bacalaureat / adeverinţele de Licenţă fiind expirate. Studenţii care consideră că media afişată în Academic Info sau informaţiile de

Depunerea cererilor pentru reînmatriculare

Cererile pentru reînmatriculare se trimit scanate prin email în perioada 1-8 septembrie 2016 la secretariatul facultăţii, după cum urmează: Matematică, Matematică informatică (în limba română), Informatică (în limba germană), masteratele în limba română: doamna Coldea Gafia, e-mail: gcoldea@yahoo.com; Informatică (în limba română): doamna Gherman Simona, e-mail: simonag@math.ubbcluj.ro; Informatică (în limba engleză): doamna Bal Elvira, e-mail:

Depunerea cererilor pentru reluarea, prelungirea şi întreruperea studiilor

Cererile pentru reluarea, prelungirea şi întreruperea studiilor se depun în perioada 12-14 septembrie 2016 la secretariatul facultăţii între orele 9:00-12:00. Odată cu depunerea cererii, se încheie contractul de studiu şi şcolarizare pentru anul universitar 2016/2017. cerere de reluare a studiilor 2016.rtf cerere de prelungire a studiilor 2016.rtf cerere de intrerupere a studiilor 2016.rtf

Anunţ important privind depunere cererilor de reînmatriculare, întrerupere de studii, reluarea studiilor şi mobilitate

Cererile de reînmatriculare, întrerupere de studii, reluarea studiilor sau mobilitate (= transfer) se vor depune la secretariat, în perioada 12-14 septembrie 2016, între orele 9:00-12:00. Formularele tipizate se găsesc la secretariat sau pe site-ul facultăţii. 1. În cazul exmatriculării/reînmatriculării: Studenţii care în anul 2015-2016 (ANUL II SI III DE STUDIU) nu au acumulat minim 30 de

Cazarea studenților în căminele studențești pentru anul universitar 2016-2017 pe criteriul social și medical

Dosarele pentru criteriul social și medical se vor depune la secretariatul facultății în perioada 12-14 septembrie 2016 între orele 9:00-12:00. Dosarul social trebuie să conțină următoarele acte: cererea de cazare; copie după certificatul de naştere propriu şi al tuturor membrilor familiei; copie după certificatul de naştere al copiilor – unde este cazul; copie după certificatul

În atenția absolvenților promoției 2015-2016 nivel licență și master

Absolvenții promoției 2015-2016, nivel licență și master, care nu își ridică actele în original și nu își fac fișa de lichidare până la data de 15 decembrie 2016 vor plăti o taxă de arhivare de 60 RON. Dacă actele nu sunt ridicate în termen de doi ani de la absolvire taxa de arhivare este de

Programul Secretariatului Facultăţii de Matematică şi Informatică pe perioada vacanţei de vară 2016

În perioada 1 august 2016 – 31 august 2016, Secretariatul Facultății este deschis între orele 9:00-12:00. Din data de 1 august 2016 până în data de 31 august 2016 (inclusiv), casieria facultăţii este închisă.

Termenele de plată a taxei de şcolarizare pentru anul universitar 2016-2017 şi precizări cu privire la depunerea cererilor de reducere a taxei de şcolarizare

În anul universitar 2016-2017 taxele de şcolarizare la Facultatea de Matematică şi Informatică se vor achita fie integral, fie în patru tranşe egale. Facilitatea de plata în tranşe operează astfel: Tranşa I: la confirmarea locului pentru candidaţii declaraţi admişi la concursul de admitere în anul I, respectiv până în data de 15 octombrie 2016 pentru

O nouă serie în cadrul Programului de Conversie Profesională Matematică

Departamentul de Matematică are disponibilitatea de a începe din toamnă un nou ciclu al programului de Conversie Matematică. Pentru a se putea demara acest program este nevoie de minim 32 de participanţi. Persoanele interesate care doresc să urmeze acest program sunt rugate să trimită până la data de 15 septembrie 2016 la adresa conversiem@math.ubbcluj.ro un