Viaţa bate filmul!
Descoperă Facultatea
de Matematică şi
Informatică
în 8 minute!

In atenția studenților străini!

În perioada 20-26 noiembrie 2017, Serviciul pentru Imigrări al judeţului Cluj în colaborare cu Inspectoratul Teritorial de Muncă va desfăşura o campanie de informare a străinilor aflaţi la studii în România cu privire la legislaţia în muncă. Întâlnirea cu studenţii străini din cadrul UBB va avea loc în data de 22 noiembrie 2017, ora 13.00,

Lista studenților care au primit bursă specială pentru activitatea ştiinţifică în anul universitar 2017-2018

Domeniul Matematică Orzan Alexandru – Extinderi ale noţiunii de funcţie fracţionar-afină în analiza multivocă, coordonator prof. dr. Nicolae Popovici Domeniul Informatică Nistor Sergiu Cosmin – Detectarea automată a reacţiei umane, coordonator lect. dr. Adrian Sergiu Darabant. Briciu Anamaria – Dezvoltarea de resurse lingvistice şi aplicaţii pentru analiza automată a emoţiilor în texte în limba română,

Anunt privind categorii de posturi disponibile in cadrul proiectului ROSE-STAY la Facultatea de Matematica si Informatica

Anunt privind categorii de posturi disponibile in cadrul proiectului ROSE-STAY la Facultatea de Matematica si Informatica
Consultant care să consilieze studenții din grupul țintă al proiectului Denumirea Sarcinii: Consilierea psihologică cu studenții din grupul țintă al proiectului Referinta: Pachet servicii de consultanță (pentru activitățile A1 și A4) Consultanți care să participe la organizarea de teambuilding-uri și evenimente de follow-up Denumirea Sarcinii: Organizarea de teambuilding-uri și evenimente de follow-up Referinta: Pachet servicii

Hotărârea Consiliului Facultăţii de Matematică şi Informatică privind metodologia de desfăşurare a examenului de licenţa şi disertaţie începând cu sesiunea iunie 2018

Aprobat în Consiliul facultăţii din 7 noiembrie 2017 Prezentul regulament specific este o anexa a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licenţă şi masterat aprobat de Senatul UBB şi este în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naționale nr. 1/2011 şi ale Ordinului Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, privind

Porţi deschise la Facultatea de Matematică şi Informatică cu ocazia săptămânii „Şcoala altfel” din şcoli şi licee

Porţi deschise la Facultatea de Matematică şi Informatică cu ocazia săptămânii „Şcoala altfel” din şcoli şi licee
În fiecare an universitar Facultatea de Matematică şi Informatică îşi deschide porţile elevilor din învăţământul preuniversitar ce doresc să viziteze facultatea. Dorim astfel să oferim şansa unui număr cât mai ridicat de elevi să simtă pulsul vieţii din facultatea noastră precum şi emoţia asistării la cursuri din băncile imenselor amfiteatre, să viziteze Observatorul Astronomic unde

Quants: The Rocket Scientists of Wall Street

Data evenimentului: 17 Noiembrie 2017 Durata: 10:30-12:30 Locatie: Amfiteatrul Tiberiu Popoviciu, Facultatea de Matematică şi Informatică, etaj 1 Facultatea de Matematică şi Informatică găzduiește workshopul Quants: The Rocket Scientists of Wall Street, în parteneriat cu WorldQuant Research (Romania) LLC Bucharest Branch, Workshopul este adresat celor pasionați de strategii financiare pe piețele globale de investiție. Sunt

Planificarea activității tutorilor în programul ROSE pentru disciplinele de specialitate

Planificarea activității tutorilor în programul ROSE pentru disciplinele de specialitate
Nr. crt. Cadru didactic (tutore) Specializarea îndrumată Consultații individuale Sala Consultații remediale Sala 1 Conf. dr. Teodora Cătinaș Matematică şi Matematică informatică, (ȋn limba română şi ȋn limba engleză) Joi, 12-14 Sala 205, clădirea Mathematica Joi, 14-16 Sala 205, clădirea Mathematica 2 Conf. dr. Cristina Blaga Joi, 8-10 Sala 9, clădirea Mathematica Joi, 10-12 Sala

Orar consiliere psihologică proiect ROSE – Stay!

Orar consiliere psihologică  proiect ROSE – Stay!
Responsabil Zi / interval orar Adresa Cardos Roxana marti / 14-16 strada Republicii, nr. 37, Cluj-Napoca, Clinica Universitara de Psihologie PsyTech (Sala Beck) Iulia Cosa marti / 16-18 strada Republicii, nr. 37, Cluj-Napoca, Clinica Universitara de Psihologie PsyTech (Sala Beck) Inscrieri: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FFmqWB4p5Du7_wvAkn1DKxhAesvrzUxIb7ZpDzArdQc/edit?usp=sharing  

Hotărârea Consiliului Facultăţii de modificare a Regulamentului de finalizare de studii

Aprobat în Consiliul facultăţii din 7 noiembrie 2017 1) Având în vedere prevederile Regulamentului privind activitatea profesională a studenţilor (nivel licenţă şi master) din Universitatea Babeş-Bolyai în baza Sistemului european de credite transferabile (ECTS), ultima frază din Secţiunea A, punctul 14) se modifică din „Examenul de licenţă se consideră promovat dacă ambele probe ale examenului

Hotărârea Consiliului Facultăţii cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului facultăţii privind primirea de noi conducători de doctorat în Şcoala Doctorală de Matematică şi Informatică

Aprobat în Consiliul Facultăţii din data de 7 noiembrie 2017 La propunerea Consiliului Şcolii Doctorale de Matematică şi Informatică, având în vedere recentele decizii ale C.A. al UBB privind intrarea într-o şcoală doctorală a UBB a persoanelor care au obţinut atestatul de abilitare, precum şi nevoile de gestiune internă a acestor solicitări, Hotărârea Consiliului facultăţii