Viaţa bate filmul!
Descoperă Facultatea
de Matematică şi
Informatică
în 8 minute!

Regulamentul de Organizare și Funcţionare a Facultăţii de Matematică şi Informatică

Regulamentul de Organizare și Funcţionare a Facultăţii de Matematică şi Informatică

Listele de vot valabile pentru alegerile din 23 si 28 ianuarie 2020

Au drept de vot cadrele didactice şi de cercetare titulare, angajate cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată. 23 ianuarie 2020 (alegeri pentru Director Departament, Consiliul Departamentului, Consiliul Facultății) Liste vot ianuarie 2020 DI.xlsx Liste vot ianuarie 2020 DM.xlsx Liste vot ianuarie 2020 DMILM.xlsx Liste vot ianuarie 2020 Linia Germana.xlsx 28 ianuarie 2020 (alegeri

Profesorul Pop Vasile la 80 de ani

Profesorul Pop Vasile la 80 de ani
Vineri, 17 ianuarie 2020, profesorul Vasile POP împlinește frumoasa vârstă de 80 de ani. Profesorul Vasile Pop, cadru didactic devotat și entuziast, a dedicat foarte mulți ani din viață susținerii și dezvoltării Astronomiei la facultatea noastră. De asemenea, a susținut fervent importanța și rolul esențial al Observatorului Astronomic în viața orașului nostru, continuând astfel o

Informaţii importante legate de plata taxelor de şcolarizare şi a examenelor restante

Neplata ratelor aferente taxei de şcolarizare scadente şi a penalităţilor de întârziere pentru semestrul I (rata 1 + rata 2) până la data de 17 ianuarie 2020, atrage pierderea dreptului studentului de a se prezenta la examenele din sesiunea respectivă. Neplata examenelor restante prevăzute în contractul de studiu al studentului pentru anul universitar 2019/2020 până

Examenul de certificare a competențelor profesionale pentru Programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă în Informatică, sesiunea februarie 2020

Calendar În data de 22 februarie 2020, ora 15:00, se organizează o nouă sesiune de certificare a competenţelor profesionale din cadrul Programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională în Informatică. Această sesiune este organizata doar pentru acei studenți ai programului postuniversitar care au toate creditele la disciplinele din planul de învățământ (au acumulat 113 credite)

Listele de candidaturi, calendarul și planificarea ședințelor de alegeri la nivel de Departament și a alegerilor pentru Senat la nivel de facultate

Calendar si locatie alegeri ianuarie 2020.pdf Candidaturi DI 2020.pdf Candidaturi DM 2020.pdf Candidaturi DMILM 2020.pdf Candidaturi Linia Germana 2020.pdf Dosarele de candidatură pot fi consultate de colegii cu drept de vot din facultate până cu o zi înaintea votului în zilele lucrătoare, între orele 9.00-16.00, în Decanat.

Achitarea examenelor restante de către studenții reînmatriculați

Studenții reînmatriculați în anul universitar 2019-2020 care au de achitat examene restante sunt rugați să se prezinte la Casieria facultății pentru achitarea acestora. Doar pentru studenții reînmatriculați nu se poate face plata examenelor restante online.

Programarea sesiunii de restanțe, semestrul I, an univ. 2019-2020

Programarea sesiunii de restanțe, semestrul I, an univ. 2019-2020
În cazul existenței unor neconcordanțe între planificările afișate în Academic Info și planificările de mai jos, examenele se vor susține după planificările afișate în prezentul anunț. Întrucât în planificările de mai jos pot surveni modificări, studenţii sunt rugaţi să consulte aceste planificări frecvent. Nivel licenţă Nivel master

Programarea sesiunii, semestrul I, an univ. 2019-2020

Programarea sesiunii, semestrul I, an univ. 2019-2020
În cazul existenței unor neconcordanțe între planificările afișate în Academic Info și planificările de mai jos, examenele se vor susține după planificările afișate în prezentul anunț. Întrucât în planificările de mai jos pot surveni modificări, studenţii sunt rugaţi să consulte aceste planificări frecvent. Nivel licenţă Nivel master

Încasarea taxelor pentru examenele restante din semestrul I, 2019-2020

Taxele pentru examenele restante aferente semestrului I, anul universitar 2019–2020 se vor încasa în perioada 6 ianuarie 2020 – 15 ianuarie 2020 (în zilele lucrătoare) între orele 9:00 și 12:00 la casieria facultății – sala 143. În afara acestui interval, plățile se pot efectua on-line prin intermediul aplicației Academic Info. Studenţii care au restanțe la