Rezultatele concursului de admitere din 22 iulie 2014

Notă: perioada de confirmări este 23-25 iulie 2014, între orele 9.00 – 14.00. Confirmarea locului la buget se face prin depunerea adeverinţei de bacalaureat vizată de Inspectoratul Şcolar Judeţean în original (pentru absolvenţii 2014) respectiv a diplomei de bacalaureat în original (pentru celelalte promoţii). Confirmarea locului la taxă se face prin achitarea primei rate a taxei

Rezultatele contestaţiilor la proba scrisă de matematică/informatică a concursului de admitere nivel licenţă, sesiunea iulie 2014

Rezultatele contestaţiilor la proba scrisă de matematică/informatică a concursului de admitere nivel licenţă, sesiunea iulie 2014

Rezultatele probelor scrise de matematică şi informatică din cadrul concursului de admitere, sesiunea iulie 2014

Rezultatele probelor scrise de matematică şi informatică din cadrul concursului de admitere, sesiunea iulie 2014 Conform calendarului concursului de admitere, contestaţiile se depun până la data 22 iulie, ora 12:00, prin e-mail la adresa admitere@cs.ubbcluj.ro. Candidaţii care depun contestaţii sunt rugaţi să precizeze pe lângă nume, numărul legitimaţiei şi disciplina de concurs. La recorectare, nota

Rezultatele probelor eliminatorii de competenţă lingvistică din cadrul concursului de admitere, nivel licenţă, sesiunea iulie 2014

Rezultatele probei eliminatorie de limba engleză Candidaţii absenţi sau declaraţi respinşi rămân în continuare în concurs dar nu mai au dreptul să candideze la specializări în limba engleză. Rezultatele probei eliminatorie de limba germană Candidaţii absenţi sau declaraţi respinşi rămân în continuare în concurs dar nu mai au dreptul să candideze la specializări în limba

Important pentru candidaţii înscrişi la concursul de admitere nivel licenţă, sesiunea iulie 2014

Ca urmare a Ordinului 3838/11.07.2014 emis de MEN, pentru candidaţii care au susţinut examenul de BACALAUREAT în 2014, la confirmarea locului sunt valabile NUMAI adeverinţele de bacalaureat vizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean, după cum urmează: confirmarea locului la buget: adeverinţele de bacalaureat vizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean în ORIGINAL; confirmarea locului la taxă: adeverinţele de

Subiectele probelor scrise de matematică şi informatică ale concursului de admitere, sesiunea iulie 2014

Subiect Matematică, iulie 2014 Subiect Informatică, iulie 2014

Repartizarea pe săli a candidaţilor la probele scrise ale concursului de admitere, sesiunea iulie 2014

Repartizarea candidaţilor în săli pentru proba scrisă de matematică/informatică Pentru proba scrisă de matematică/informatică, candidații trebuie să se prezinte în fața sălilor de concurs în data de 19.07.2014 la ora 8:00 având asupra lor actul de identitate. Repartizarea candidaţilor în săli pentru testul de limba engleză Pentru testul de limba engleză, candidații trebuie să se

Statistică privind candidaţii înscrişi la concursul de admitere, nivel licenţă, sesiunea iulie 2014

Nr. crt. Specializarea 15/7/2014 16/7/2014 17/7/2014 18/7/2014 TOTAL 1 Matematică l. română, buget 10 9 6 4 29 2 Matematică l. română, taxă - - 1 - 1 3 Matematică l. magh., buget 2 2 4 3 11 4 Matematică l. magh., taxă - - - - - 5 Mat. inf. l. română, buget 13

În atenţia studenţilor din anul I care nu au acumulat 30 de credite în anul univ. 2013/2014

Studenţii anului I, atât nivel licenţă cât şi nivel master, care nu au obţinut 30 de credite la disciplinele de specialitate în anul universitar 2013/2014 vor fi exmatriculaţi. Studenţii aflaţi în această situaţie se pot înscrie din nou la facultate prin concursul de admitere iulie 2014 doar pe locuri cu taxă. La înscriere, studentul trebuie

Eliberarea adeverinţelor de licenţă şi disertaţie, sesiunea iunie/iulie 2014

Studenţii care şi-au susţinut examenul de licenţă/disertaţie în sesiunea iunie/iulie 2014, îşi pot ridica adeverinţele de la secretariatul facultăţii până la finele lunii iulie 2014 în timpul orarului obişnuit cu publicul, zilnic între orele 9-12. În vederea ridicării şi a diplomelor de bacalaureat aflate în dosarele personale, studenţii sunt rugaţi să aducă şi fişele de