Viaţa bate filmul!
Descoperă Facultatea
de Matematică şi
Informatică
în 8 minute!

Invitație la susținerea tezei de abilitare a dnei conf. univ. dr. Andreea VESCAN cu titlul Contribuții la probleme deschise de Inginerie Software

În data de 7 februarie 2023, ora 9, va avea loc susținerea publică a tezei de abilitare a dnei conf. univ. dr. Andreea VESCAN cu titlul Contributions to Topics in Software Engineering (Contribuții la probleme deschise de Inginerie Software). Susținerea tezei de abilitare va avea loc în amfiteatrul Tiberiu Popoviciu (5/I), clădirea centrală UBB, str.

Hotărârea nr. 72/26.01.2023 a Consiliului Facultăţii de Matematică şi Informatică privind utilizarea grantului doctoral începând anul cu anul universitar 2022-2023

aprobat în Consiliului facultăţii din data de 20 ianuarie 2023 Consiliul facultăţii, având în vedere Metodologia UBB privind utilizarea fondurilor de cercetare din granturile doctorale aprobată de CA al UBB în data de 2.12.2014 şi Hotărârea Nr. 2938/21.03.2022 a CA al UBB privind distribuția grantului doctoral pe categorii de cheltuieli începând cu anul universitar 2021-2022,

Rezultatele concursului pentru ocuparea postului de Conferentiar Universitar, poziția 22, Departamentul de Informatica, 27.01.2023

Nr. dosar Nota 17406/15.12.2022 10

Rezultatele concursului pentru ocuparea postului de Lector Universitar, poziția 56, Departamentul de Informatica, 27.01.2023

Nr. dosar Nota Nr. 113 / 02.01.2023 10

Rezultatul concursului pentru postul de lector universitar, pozitia 55, Departamentul de Informatica

Poziția Candidat Nota 55 Nr. dosar 17314 / 14.12.2022 10

Rezultatele probelor orale ale concursurilor pentru posturile de asistent de cercetare științifică pe durată determinată, pozițiile 3 și 4 în statul de funcții ale Institutului de Cercetare în Inteligența Artificială, Realitate Virtuală și Robotică

Poziția Candidat Nota ACS 3 Nr. dosar 17792/23.12.2022 9.66 ACS 4 Nr. dosar 17832/28.12.2022 8.94

Rezultatele concursului pentru ocuparea postului de Asistent Universitar, poziția 44, Departamentul de Matematica, 26.01.2023

Rezultatele concursului pentru ocuparea postului de Asistent Universitar, poziția 44, Departamentul de Matematica, 26.01.2023

Rezultatele concursului pentru ocuparea postului de Lector Universitar, poziția 33, Departamentul de Matematică, 26.01.2023

Rezultatele concursului pentru ocuparea postului de Lector Universitar, poziția 33, Departamentul de Matematică, 26.01.2023

Rezultatele concursului pentru ocuparea postului de Profesor Universitar, poziția 7, Departamentul de Matematica, 26.01.2023

Rezultatele concursului pentru ocuparea postului de Profesor Universitar, poziția 7, Departamentul de Matematica, 26.01.2023

Metodologie privind analiza de similitudine a tezelor de doctorat elaborate în cadrul Școlii Doctorale de Matematică și Informatică (SDMI)

Metodologie privind analiza de similitudine a tezelor de doctorat elaborate în cadrul Școlii Doctorale de Matematică și Informatică (SDMI) UNIVERSITATEA „BABEȘ-BOLYAI” CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ  ȘCOALA DOCTORALĂ DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ Nr. 8/25.01.2023 1. Preambul Art. 1 Prezenta Metodologie se fundamentează pe următorul document, completându-l cu reglementări specifice domeniilor Matematică și Informatică: Anexa 1 la Regulamentul