Viaţa bate filmul!
Descoperă Facultatea
de Matematică şi
Informatică
în 8 minute!

Calendarul organizării examenului de disertație, sesiunea septembrie 2021

În perioada 6 august 2021, ora 00:00 - 31 august 2021, ora 16:00, studenții încarcă lucrarea finală (însoțită de abstract, Anexa 5 și aplicație – dacă este cazul) la adresa https://www.cs.ubbcluj.ro/apps/lucrari Studenții se asigură în timp util că au acces la platforma https://www.cs.ubbcluj.ro/apps/lucrari și că în platformă le apare numele profesorului coordonator. Studenții care nu

Calendarul organizării examenului de licență, sesiunea septembrie 2021

În perioada 6 august 2021, ora 00:00 - 31 august 2021, ora 16:00, studenții încarcă lucrarea finală (însoțită de abstract, Anexa 5 și aplicație – dacă este cazul) la adresa https://www.cs.ubbcluj.ro/apps/lucrari. Studenții se asigură în timp util că au acces la platforma https://www.cs.ubbcluj.ro/apps/lucrari și că în platformă le apare numele profesorului coordonator. Studenții absolvenți fără

Rezultatele finale ale admiterii nivel licență, sesiunea iulie 2021

Rezultatele finale ale admiterii nivel master, sesiunea iulie 2021

Ierarhizarea provizorie a studenților la sfârșitul anului universitar 2020-2021

Studenţii care nu îşi completează dosarul cu Diploma de Bacalaureat / Diploma de Licenţă în original, până la data de 03.09.2021, îşi vor pierde locul ocupat, adeverinţele de Bacalaureat / adeverinţele de Licenţă fiind expirate. Studenţii care consideră că media afişată în Academic Info sau informaţiile de mai jos nu sunt corecte sunt rugaţi să anunţe secretara specializării prin

Examenul de certificare a competențelor profesionale pentru Programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă Informatică, sesiunea septembrie 2021

În data de 4 septembrie 2021 se organizează o nouă sesiune de certificare a competenţelor profesionale din cadrul Programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională în Informatică. Această sesiune este organizata doar pentru acei studenți ai programului postuniversitar care au toate creditele la disciplinele din planul de învățământ și care trebuie să susțină doar examenul de

Facultatea de Matematică și Informatică organizează în luna septembrie 2021 o nouă admitere în cadrul Programului Postuniversitar de Pregătire şi Formare Profesională în Informatică

Facultatea de Matematică și Informatică organizează în luna septembrie 2021 o nouă admitere în cadrul Programului Postuniversitar de Pregătire şi Formare Profesională în Informatică. Perioada de înscriere ON-LINE: 6-9 septembrie 2021; Afişarea rezultatelor: 10 septembrie 2021; Confirmarea locului obținut prin achitarea primei rate a taxei de școlarizare și completarea contractului de școlarizare: 11-13 septembrie 2021;

Cerere pentru restituirea taxei de la concursul de admitere, 2021

Prin intermediul acestui formular se solicita restituirea taxei de ADMITERE sau ŞCOLARIZARE pentru următoarele categorii de candidați: Candidaţii care au efectuat înscrierea la concursul de admitere pentru Facultatea de Matematica si Informatică, dar nu au finalizat încărcarea documentelor şi nu au primit număr de legitimaţie de concurs. Acesti candidati pot solicita doar restituirea taxei de inscriere; Candidaţii

Lista finală a candidaților admiși în cadrul Programului Postuniversitar de Informatică, sesiunea iulie 2021

Lista finală a candidaților admiși în cadrul Programului Postuniversitar de Informatică, sesiunea iulie 2021

Rezultatele admiterii nivel licență, sesiunea iulie 2021, după Etapa II de confirmări

Cererile depuse in perioada 22 iulie - 27 iulie 2021 in vederea ocuparii unui loc ramas neocupat dupa confirmari vor fi procesate in perioada 28 iulie - 29 iulie 2021.