Masterate didactice

Programe de studiu noi, apărute in HG. din 31.08.2020.

Domeniul de studiu: Științe ale Educației

Forma de învățământ: cu frecvență

Durata studiilor: 2 ani

  • Masterat didactic în Informatică
  • Masterat didactic în Matematică (în limba maghiară)
  • Masterat didactic în Informatică (în limba maghiară)

1. Condiții de înscriere

Pentru specializările de masterat din domeniul Științele educației sunt acceptați candidați care au absolvit o specializare din domeniul Matematică pentru Masterat didactic în Matematică, respectiv domeniul Informatică sau specializările Matematică informatică și Informatică economică de 4 ani pentru Masterat didactic în Informatică. De asemenea se acceptă candidați profesori de specialitate, absolvenți ai programelor postuniversitare de conversie profesională pentru Matematică respectiv Informatică. Pentru aceste specializări nu se poate susține probă pentru absolvenți din alte domenii sau specializări.

2. Probă de evaluare

Portofoliu argumentativ notat cu ADMIS/RESPINS: candidatul încarcă în platforma on-line un Curriculum Vitae (maxim 2 pagini) şi un plan de dezvoltare a carierei profesionale şi ştiinţifice pe Matematică respectiv Informatică (maxim 2 pagini), realizat în limba de predare a primei specializări din lista sa de opţiuni.

3. Criteriul de clasificare a candidaţilor declaraţi admişi după proba de evaluare

Media generală de admitere este compusă din:

  1. 75% media generală de promovare a anilor de studiu;
  2. 25% media examenului de licenţă.

4. Criterii de departajare

În caz de medii egale, departajarea se va face luând în considerare media generală de promovare a anilor de studiu şi respectiv media generală din ultimul an de studiu.