Secretariatul Facultăţii


Pe parcursul anului universitar programul secretariatului pentru studenţi este de luni până vineri între orele 9:00-12:00 după cum urmează:

Liliana Pop
POP Liliana, Secretar şef / Administrator şef facultate
E-mail: liliana.pop[at]ubbcluj.ro
Adresa: Clădirea Centrală, sala 145, Tel. int. 5327
Tel. direct: 0264 405327
Elvira Bal
BAL Elvira, Secretar facultate
E-mail: elvira.bal[at]ubbcluj.ro
Adresa: Clădirea Centrală, sala 146, Tel: 0264 405300, int. 5240
Specializări arondate: Informatică (în limba engleză)
Gafia Coldea
COLDEA Gafia, Secretar facultate
E-mail: gafia.coldea[at]ubbcluj.ro
Adresa: Clădirea Centrală, sala 146, Tel: 0264 405300, int. 5240
Specializări arondate: Matematică (în limba română), Matematică informatică (în limbile română și engleză), Masteratele: Matematică didactică (în limba română), Metode moderne de predare a matematicii (în limba română), Matematici avansate (în limba engleză)
Simona Gherman
GHERMAN Simona, Secretar facultate
E-mail: simona.gherman[at]ubbcluj.ro
Adresa: Clădirea Centrală, sala 146, Tel: 0264 405300, int. 5240
Specializări arondate: Informatică (în limba română)
KissTunde
KISS Tünde, Secretar facultate
E-mail: tunde.kiss[at]ubbcluj.ro
Adresa: Clădirea Centrală, sala 146, Tel: 0264 405300, int. 5244
Specializări arondate: Matematică (în limba maghiară), Matematică informatică (în limba maghiară), Informatică (în limba maghiară) şi masteratele: Metode moderne de predarea matematicii (în limba maghiară), Matematică computaţională, Matematică didactică (în limba maghiară), Masterat didactic în Matematică (în limba maghiară), Analiza datelor și modelare, Proiectarea și dezvoltarea aplicațiilor enterprise, Masterat didactic în Informatică (în limba maghiară), program postuniversitar Informatică și Dezvoltare Software (în limba maghiară), studenţi ERASMUS şi studenţi de la Universitatea Léonard de Vinci
Marczika-Gyongyosi Edith
MARCZIKA-GYÖNGYÖSI Edith, Secretar facultate
E-mail: edith[at]cs.ubbcluj.ro
Adresa: Clădirea Centrală, sala 146, Tel: 0264 405300, int. 5244
Specializări arondate: Informatică (în limba germană), Sisteme informatice avansate: modelare, proiectare, dezvoltare (în limba germană)
Secretar al liniei germane
Nechita Veronica
NECHITA Veronica
E-mail: veronica.nechita[at]ubbcluj.ro
Adresa: Clădirea Centrală, sala 143, Tel: 0264 405300, int. 5245
Specializări arondate: Programul postuniversitar de pregătire şi formare profesională în informatică
Iulia Brie
BRIE Iulia Andreea, Referent / Încasarea taxelor
E-mail: iulia.brie[at]ubbcluj.ro

Studentii specializarilor de master de mai jos sunt rugati sa foloseasca adresa de e-mail mastern[at]cs.ubbcluj.ro pentru a o contacta pe dna Brie

Adresa: Clădirea Centrală, sala 143, Tel: 0264 405300, int. 5245
Specializări arondate: Baze de date, Sisteme distribuite în Internet, Metode moderne în predarea informaticii (în limba română), Inginerie software, Inteligență computațională aplicată, Calcul de înaltă performanță și analiza volumelor mari de date, Masterat didactic în Informatică (în limba română)
Atribuţii: Încasarea taxelor, Gestionarea cererilor pentru Centrul de Cooperări Internaţionale, Gestiionarea documentelor privind practica studenţilor la nivel de facultate

COCEAN Iuliana, Referent
Adresa: Clădirea Centrală, sala 143, Tel: 0264 405300, int. 5245
Alexandru Kiraly
KIRALY Alexandru, Inginer de sistem
E-mail: kiraly[at]cs.ubbcluj.ro
Adresa: Campus 305, Tel: 5757