Secretariatul Facultăţii


Pe parcursul anului universitar programul secretariatului pentru studenţi este de luni până vineri între orele 9:00-12:00 după cum urmează:

Liliana Pop
POP Liliana, Secretar şef / Administrator şef facultate
E-mail: liliana.pop[at]ubbcluj.ro
Adresa: Clădirea Centrală, sala 145, Tel. int. 5327
Tel. direct: 0264 405327
Elvira Bal
BAL Elvira, Secretar facultate
E-mail: elvira.bal[at]ubbcluj.ro
Adresa: Clădirea Centrală, sala 146, Tel: 0264 405300, int. 5240
Specializări arondate: Informatică (în limba engleză)
Gafia Coldea
COLDEA Gafia, Secretar facultate
E-mail: gafia.coldea[at]ubbcluj.ro
Adresa: Clădirea Centrală, sala 146, Tel: 0264 405300, int. 5240
Specializări arondate: Matematică (în limba română), Matematică informatică (în limbile română și engleză), Masteratele: Matematică didactică (în limba română), Metode moderne de predare a matematicii (în limba română), Matematici avansate (în limba engleză)
Simona Gherman
GHERMAN Simona, Secretar facultate
E-mail: simona.gherman[at]ubbcluj.ro
Adresa: Clădirea Centrală, sala 146, Tel: 0264 405300, int. 5240
Specializări arondate: Informatică (în limba română)
KissTunde
KISS Tünde, Secretar facultate
E-mail: tunde.kiss[at]ubbcluj.ro
Adresa: Clădirea Centrală, sala 146, Tel: 0264 405300, int. 5244
Specializări arondate: Matematică (în limba maghiară), Matematică informatică (în limba maghiară), Informatică (în limba maghiară) şi masteratele: Metode moderne de predare a matematicii (în limba maghiară), Matematică computaţională, Matematică didactică (în limba maghiară), Masterat didactic în Matematică (în limba maghiară), Analiza datelor și modelare, Proiectarea și dezvoltarea aplicațiilor enterprise, Masterat didactic în Informatică (în limba maghiară), program postuniversitar Informatică și Dezvoltare Software (în limba maghiară)
Nechita Veronica
NECHITA Veronica, Secretar facultate
E-mail: veronica.nechita[at]ubbcluj.ro
Adresa: Clădirea Centrală, sala 143, Tel: 0264 405300, int. 5245
Specializări arondate: Informatică (în limba germană), masterat Sisteme informatice avansate: modelare, proiectare, dezvoltare, Programul postuniversitar de pregătire şi formare profesională în informatică
Atribuţii: secretar al Liniei Germane
COCEAN Iuliana, Referent
E-mail: iuliana.cocean[at]ubbcluj.ro
Adresa: Clădirea Centrală, sala 143, Tel: 0264 405300, int. 5245
Specializări arondate: Baze de date, Sisteme distribuite în Internet, Metode moderne în predarea informaticii (în limba română), Inginerie software, Inteligență computațională aplicată, Calcul de înaltă performanță și analiza volumelor mari de date, Masterat didactic în Informatică (în limba română), studenţi ERASMUS şi studenţi de la Universitatea Léonard de Vinci
Iulia Brie
BRIE Iulia Andreea, Referent / Încasarea taxelor
E-mail: iulia.brie[at]ubbcluj.ro
Adresa: Clădirea Centrală, sala 143, Tel: 0264 405300, int. 5245
Atribuţii: Încasarea taxelor, Gestionarea cererilor pentru Centrul de Cooperări Internaţionale, Gestiionarea documentelor privind practica studenţilor la nivel de facultate
Alexandru Kiraly
KIRALY Alexandru, Inginer de sistem
E-mail: kiraly[at]cs.ubbcluj.ro
Adresa: Campus 305, Tel: 5757