Taxe admitere master 2024

În conformitate cu Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere, aprobat de Senatul Universităţii, se percep următoarele taxe pentru concursul de admitere:

  • Taxa de procesare este în cuantum de 50 RON şi se percepe pentru aspectele organizatorice şi de comunicare, inclusiv eventuala preînscriere, taxă care nu este supusă scutirilor, degrevărilor şi nu este returnabilă. Fac excepţie numai candidaţii care se încadrează în una din următoarele situaţii: sunt orfani de ambii părinţi, sunt proveniţi din Casele de Plasament (candidaţii în cauză sunt scutiţi atât de taxa de procesare, cât şi de cea de înscriere);
  • Taxa de înscriere este în cuantum de 200 RON. Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere copiii personalului didactic şi didactic auxiliar în activitate sau pensionat, angajaţii şi copiii angajaţilor Universităţii noastre (inclusiv restaurantele şi cafeteriile UBB), ai Bibliotecii Centrale Universitare şi ai Grădinii Botanice.

In caz de retragere, taxa de procesare și taxa de înscriere nu se returnează.

Taxele se pot achita pe platforma on-line.