Anunţuri din categoria: Anunţuri burse

Programul „Euro 200″ pentru stimularea achiziționării de calculatoare, adresat elevilor și studenților în vârstă de până la 26 de ani

Programul „Euro 200″ pentru stimularea achiziționării de calculatoare, adresat elevilor și studenților în vârstă de până la 26 de ani care provin din familii cu un venit brut lunar de maximum 500 lei pe membru de familie se desfășoară și în acest an. Vă rugăm să afișați pe site-ul facultății Legea nr. 269/2004 cu modificările

2000 de laptopuri cu conexiune la Internet pentru studenti UBB beneficiari de bursă de ajutor social și/sau de bursă de ajutor social ocazional

Dragi studenți, Universitatea Babeș-Bolyai a semnat un contract de finanțare în cadrul Programului Operațional Competitivitate, pentru implementarea unui proiect cu titlul ”TIC4UBB”, ID 144800. Prin intermediul proiectului s-au achiziționat 2000 de laptopuri cu conexiune la Internet inclusă pentru o perioadă limitată de timp. Studenții eligibili pentru a intra în posesia unui laptop cu conexiune la

Anunt cu privire la acordarea burselor in semestrul II al anului univ. 2023/2024

Informatiile privind alocarea unei categorii de bursa in semestrul II al anului univ. 2023/2024 se regasesc in Academic Info. Studentii bursieri din semestrul II al anului universitar 2023/2024 care nu au mai trimis niciodata un cont IBAN la Serviciul Social sa trimita un document bancar (extras de cont, lista IBAN-uri, printscreen aplicatie mobila/internet banking etc.)

Soluționarea contestațiilor depuse la acordarea burselor în semestrul II al anului universitar 2023/2024

Soluționarea contestațiilor depuse la acordarea burselor în semestrul II al anului universitar 2023/2024

Mediile de departajare pentru acordarea burselor

Studenții care sunt propuși pentru acordarea burselor de performanță 1 sau a burselor de performanță 2 și care au avut medii egale, dacă doresc pot să consulte tabelul departajărilor la medii egale. În acest sens, studenți sunt rugați să analizeze cu maximă responsabilitate depunerea contestațiilor. Nivel licenţă Nivel master

Lista preliminară a studenților propuși în vederea obținerii burselor pe semestrul 2, anul universitar 2023/2024

Nivel licenţă Informatică engleză Informatică germană Informatică maghiară Informatică română Inteligență artificială engleză Ingineria informației engleză Ingineria informației maghiară Matematică maghiară Matematică română Matematică-informatică engleză Matematică-informatică maghiară Matematică-informatică română Master Analiza datelor şi modelare Baze de date Calcul de înaltă performanţă şi analiza volumelor mari de date Inginerie software Inteligenţă computaţională aplicată Securitate cibernetică Metode

Burse semestrul II – anul universitar 2023/2024

Cererile și dosarele pentru toate categoriile de bursă vor fi depuse EXCLUSIV prin mijloace electronice folosind platforma de burse prin accesarea paginii de internet https://burse.inscrieri.ubbcluj.ro/. La depunerea documentelor prin mijloace electronice, acestea vor fi însoțite de o  declarație pe proprie răspundere a studentului referitoare la conformitatea documentelor. Documentele încărcate electronic nu mai necesită depunerea acestora în format fizic. Calendarul

Soluționarea contestațiilor depuse la acordarea burselor în sem. I al anului univ. 2023/2024 și lista finală a studenților bursieri

Soluționarea contestațiilor depuse la acordarea burselor în sem. I al anului univ. 2023/2024 Lista finală a studenților care beneficiază de burse in sem. I al anului univ. 2023/2024 este afișata în Academic Info. Studenții bursieri care nu au trimis niciodată un cont IBAN la Serviciul Social trebuie să trimită un document bancar (extras de cont, lista

Repartizarea fondului de burse pentru semestrul I al anului universitar 2023/2024

Conform Regulamentului privind acordarea burselor pentru studenți – ciclurile de studii licență și masterat și a Ordinului nr. 6463/2023 din 2 octombrie 2023 REPARTIZAREA BURSELOR IN PRIMA ETAPĂ ESTE AFISATA IN APLICATIA ACADEMIC INFO la adresa: https://academicinfo.ubbcluj.ro. Fiecare student are acces în aplicație pe baza numelui de utilizator și parolei personale. Fondul de burse alocat

Rezultatele competiției pentru burse speciale pentru activitatea științifică 2023-2024, domeniul Informatică

Nr. crt. Cod student Calificativ/Nota 1 4Y111788 8.74 2 4Y119109 8.16 3 4Y112090 9.07 4 4Y112665 8.66 5 2Y109093 9.15 6 3Y112037 8.90 7 3Y109967 9.59 8 3Y110988 9.75 9 2Y108985 8.41 10 2Y92644 10.00