Anunţuri din categoria: Anunţuri burse

Programul de burse Robert Bosch

Programul de burse Robert Bosch
La Bosch, înțelegem cât de important este să susținem și să încurajăm performanța, 💯 aceasta fiind o valoare importantă, care servește misiunii noastre de a investi în generațiile următoare. Prin bursele Robert Bosch încercăm să motivăm și să oferim mentorat studenților cu rezultate remarcabile din anumite arii de studiu. 🎓 Așadar, dacă îndeplinești criteriile noastre,

Informații importante despre burse, sem. II, an univ. 2020-2021

Toate cererile depuse care nu au îndeplinit criteriile de acordare ale burselor sociale și a ajutorului de îmbrăcăminte de la facultate au fost soluționate de către Comisia de Burse pe Universitate din veniturile extrabugetare ale Universității. Beneficiari burse de ajutor social cu caracter ocazional de imbracaminte si incaltaminte din fonduri extrabugetare ale UBB sem. II

Rezultatele contestațiilor depuse în vederea acordării burselor, semestrul II, an univ. 2020-2021

Rezultate contestatii burse sem. II an univ. 2020-2021.xlsx

Repartizarea fondului de burse pentru semestrul II al anului universitar 2020/2021

Conform Regulamentului privind acordarea burselor pentru studenţi – ciclurile de studii licenţă şi masterat Repartizarea burselor este afișată în aplicația Academic Info la adresa: https://academicinfo.ubbcluj.ro Fiecare student are acces in aplicație pe baza numelui de utilizator și parolei personale. La nivelul facultăţii noastre au fost alocate un număr de 67 burse de performanţă, 404 burse

Burse semestrul II, an univ. 2020/2021

Conform Hotărârii Consiliului Facultăţii la şedinţa din data de 22 septembrie 2020, au fost aprobate mediile minime de acordare a burselor pentru anul universitar 2020/2021, după cum urmează: Media minimă de acordare a burselor de performanţă: 9,00 Media minimă de acordare a burselor de merit: 7,00 Număr minim de credite pentru acordarea burselor sociale şi

Lista candidaților finanțați cu bursă specială pentru activitatea științifică în anul universitar 2020-2021

Nr. crt. Aplicant 1 Ng7d9JZc 2 Gz69Dik4 3 n7ESp69K 4 s7PXy8m9 5 o8N6AzRc Va rugam sa transmiteti catre Centrul pentru Managementul Cercetarii Stiintifice (CMCS) pana la data de 4.12.2020 (ora 16) contractele completate si semnate de catre studenti si coordonatorii stiintifici, in format electronic. Transmiterea contractelor se face la adresele de e-mail augusta.ploscariu@ubbcluj.ro sau claudia.beldean@ubbcluj.ro.

Listele studenților beneficiari ai burselor sociale si a ajutorului social ocazional din veniturile extrabugetare ale UBB, sem. I an univ. 2020-2021

Beneficiari burse de ajutor social din fonduri extrabugetare ale UBB, semestrul I, anul universitar 2020-2021 Beneficiari burse de ajutor social cu caracter ocazional de îmbrăcăminte și încălțăminte din fonduri extrabugetare ale UBB semestrul I anul universitar 2020-2021

Google 2021 Internship and Scholarship programs are now open for applications!

Google 2021 Internship and Scholarship programs are now open for applications!
Internships: We offer three paid internship programs for students in Europe, Middle East and Africa graduating after August 2021. The STEP – Student Trainee in Engineering Program is a developmental opportunity for students who will have completed their first or second year of their Bachelor’s degree by August 2021. Our Software Engineering / Site Reliability

Bursele Telekom 2020-2021

Bursele Telekom 2020-2021
Programul Bursele TELEKOM 2020-2021 oferă 5 burse de excelenţă prin intermediul unui concurs naţional, care se adresează studenţilor din anul I, înscrişi într-o instituţie de învăţământ superior de stat din România, categoriile buget sau taxă, la zi, la următoarele specializări: automatică și calculatoare, informatică, cibernetică, matematică, inginerie electrică, electronică, telecomunicații si tehnologia informației.

Bursa merit olimpic internațional

Studenţii din anul I de studiu, nivel licență, care sunt îndreptățiți să beneficieze de prevederile Legii nr. 235/2010 privind acordarea burselor de merit olimpic internațional elevilor premiați la olimpiadele școlare internaționale (și nu au beneficiat în liceu de prevederile acestei legi), sunt rugați să trimită o cerere însoțită de diploma cu premiul obținut până la