Anunţuri din categoria: Anunţuri burse

Burse semestrul I, an universitar 2022/2023

Conform Hotărârii Consiliului Facultății, au fost aprobate mediile minime de acordare a burselor pentru anul universitar 2022/2023, după cum urmează: Media minimă de acordare a burselor de performanță: 9,00 Media minimă de acordare a burselor de merit: 7,00 Număr minim de credite pentru acordarea burselor sociale și medicale: 20 credite la disciplinele de specialitate. Regulamentul

Regulament privind acordarea burselor pentru studenți pentru anul univ. 2022-2023

Regulament privind acordarea burselor pentru studenți, ciclurile de studii licență și masterat Modificat și completat prin HS UBB nr. 48/11.04.2022

Robert Bosch Scholarships

Robert Bosch Scholarships
Applying period: 3rd May – 24th May Scholarship of 1700 RON/month Soft skills and Technical skills trainings/workshops Mentorship and access to educational resources within Bosch Networking possibility with IT experts Robert Bosch Scholarships For more details & how to apply scan the QR code below.

Burse pentru studenți oferite de Institutul de Studii Germane

Burse pentru studenți oferite de Institutul de Studii Germane
Facultatea de Matematică și Informatică împreună cu Institutul de Studii Germane (IDLF: idlf.institute.ubbcluj.ro), Universitatea Babeș-Bolyai, anunță selecția pentru burse de cercetare/dezvoltare oferite de GEP. Bursele se adresează studenților din anul 2 și 3. Ca participant vei avea ocazia să lucrezi la proiecte de impact social, cu teme din sfera blockchain, machine learning, sub îndrumarea unor

Soluționarea contestațiilor depuse la acordarea burselor în sem. II al anului univ. 2021/2022 și lista finală a studenților bursieri

Soluționarea contestațiilor depuse la acordarea burselor în sem. II al anului univ. 2021/2022 Lista  finală a studenților care beneficiază de burse in sem. II al anului univ. 2021/2022 (bursele sunt afișate și în Academic Info) Studenții bursieri care nu au trimis niciodată un cont IBAN la Serviciul Social trebuie să trimită un document bancar (extras

Repartizarea fondului de burse pentru semestrul II al anului universitar 2021/2022

Conform Regulamentului privind acordarea burselor pentru studenţi - ciclurile de studii licenţă şi masterat Repartizarea burselor este afisata in aplicatia Academic Info la adresa: https://academicinfo.ubbcluj.ro. Fiecare student are acces in aplicatie pe baza user-ului si parolei personale. Fondul de burse alocat Facultatii de Matematica si Informatică: 471.546 lei La nivelul facultăţii noastre au fost alocate

Listele cu mediile pentru burse pe sem. 2, an univ. 2021-2022

Nivel licenţă Nivel master

Hotărâre privind modalitatea de calcul a mediei ponderate la Facultatea de Matematică și Informatică în semestrul II al anului universitar 2021/2022

Hotărâre privind modalitatea de calcul a mediei ponderate la Facultatea de Matematică și Informatică în semestrul II al anului universitar 2021/2022

Burse semestrul II, an universitar 2021/2022

7 februarie 2022 Model cerere bursa performanata merit sem. 2 an univ. 2021-2022.docx Regulament privind acordarea burselor pentru studenti 2021-2022.pdf Calendar de acordare a burselor sem. 2 an univ. 2021-2022.pdf Declaratie bursa documente electronic sem. 2 an univ. 2021-2022.pdf Anexa 7 burse sem. 2 an univ. 2021-2022.pdf Anexa 8 burse sem. 2 an univ. 2021-2022.pdf

Burse speciale pentru activitatea științifică la Facultatatea de Matematica si Informatica – Competiția 2021-2022

Matematică Rafiliu Cristian-Aurel, Matematici Avansate, an 1 Informatică Ciubotariu George, Inteligenţă computaţională aplicată, an 1 Galan Radu, Inteligenţă computaţională aplicată, an 2 Hategan Ariana-Raluca, Inteligenţă computaţională aplicată, an 1 Tiutin Cristina Maria, Inginerie software, an 2