Anunţuri din categoria: Anunţuri burse

Burse semestrul II – anul universitar 2023/2024

Cererile și dosarele pentru toate categoriile de bursă vor fi depuse EXCLUSIV prin mijloace electronice folosind platforma de burse prin accesarea paginii de internet https://burse.inscrieri.ubbcluj.ro/. La depunerea documentelor prin mijloace electronice, acestea vor fi însoțite de o  declarație pe proprie răspundere a studentului referitoare la conformitatea documentelor. Documentele încărcate electronic nu mai necesită depunerea acestora în format fizic. Calendarul

Soluționarea contestațiilor depuse la acordarea burselor în sem. I al anului univ. 2023/2024 și lista finală a studenților bursieri

Soluționarea contestațiilor depuse la acordarea burselor în sem. I al anului univ. 2023/2024 Lista finală a studenților care beneficiază de burse in sem. I al anului univ. 2023/2024 este afișata în Academic Info. Studenții bursieri care nu au trimis niciodată un cont IBAN la Serviciul Social trebuie să trimită un document bancar (extras de cont, lista

Repartizarea fondului de burse pentru semestrul I al anului universitar 2023/2024

Conform Regulamentului privind acordarea burselor pentru studenți – ciclurile de studii licență și masterat și a Ordinului nr. 6463/2023 din 2 octombrie 2023 REPARTIZAREA BURSELOR IN PRIMA ETAPĂ ESTE AFISATA IN APLICATIA ACADEMIC INFO la adresa: https://academicinfo.ubbcluj.ro. Fiecare student are acces în aplicație pe baza numelui de utilizator și parolei personale. Fondul de burse alocat

Rezultatele competiției pentru burse speciale pentru activitatea științifică 2023-2024, domeniul Informatică

Nr. crt. Cod student Calificativ/Nota 1 4Y111788 8.74 2 4Y119109 8.16 3 4Y112090 9.07 4 4Y112665 8.66 5 2Y109093 9.15 6 3Y112037 8.90 7 3Y109967 9.59 8 3Y110988 9.75 9 2Y108985 8.41 10 2Y92644 10.00

Rezultatele competiției pentru burse speciale pentru activitatea științifică 2023-2024, domeniul Matematică

Domeniul Matematică Pozitia Cod unic Nota 1. 2Y109557 10 2. 2Y109668 9.76

Modificarea calendarului de acordare a burselor pentru semestrul I al anului universitar 2023-2024

Prelungire calendar de acordare a burselor pe semestrul I 2023-2024

Prezentarea proiectelor depuse pentru competiția de Burse speciale pentru activitatea științifică 2023-2024, domeniul Informatică

Prezentarea proiectelor depuse pe domeniul Informatica va avea loc joi, 02.11.2023, ora 8:00, sala MOS-S15, clădirea centrală UBB, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1. Nr. crt. Cod student Sectia Ora 1 4Y111788 Informatica Germana 8:00 2 4Y119109 Informatica Engleza 8:15 3 4Y112090 Informatica Engleza 8:30 4 4Y112665 Informatica Engleza 8:45 5 2Y109093 Master L. m. 9:00

Modificări la criteriile de acordare a burselor în semestrul I al anului universitar 2023/2024

HCA nr. 15 076/23.10.2023 privind modificarea categoriilor și cuantumurilor burselor pentru studenți INFORMARE referitoare la modificările legislative privind bursele studenților. În contextul publicării Ordinului ME nr. 6463/2023, a Ordinului ME nr. 6494/2023 și a modificărilor privind bursele studenților cuprinse în Legea învățământului superior nr. 199/2023, Comisia de burse pe universitate apreciază că se impun a

În atenția studenților care au încărcat sau vor încărca în platforma de burse documentele pentru obținerea burselor de ajutor social

Studentii care au incarcat sau vor incarca in platforma de burse documentele pentru obtinerea burselor de ajutor social sunt rugati sa completeze acordurile pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în vederea verificării respectării criteriilor de acordare a bursei de ajutor social pentru studenți și pentru membrii familiei. Acordurile olografe se vor încărca în platforma de

Lista preliminara a studentilor propusi in vederea obtinerii burselor pe semestrul 1, an univ. 2023/2024

Lista preliminara a studentilor propusi in vederea obtinerii burselor pe semestrul 1, an univ. 2023/2024 Nivel licenţă Informatică engleză Informatică germană Informatică maghiară Informatică română Inteligență artificială engleză Ingineria informației engleză Ingineria informației maghiară Matematică maghiară Matematică română Matematică-informatică engleză Matematică-informatică maghiară Matematică-informatică română Master Analiza datelor şi modelare Baze de date Calcul de înaltă