Anunţuri din categoria: Anunţuri burse

Burse Bosch în valoare de 1700 RON/lună – oportunitate unică pentru studenți 💡

Burse Bosch în valoare de 1700 RON/lună – oportunitate unică pentru studenți 💡
În fiecare an Bosch Romania oferă burse în valoare de 1700 RON lunar studenților cu rezultate academice excelente. Studenții care primesc bursele au posibilitatea de a lucra pe proiecte de cercetare împreună cu experții Bosch în următoarele domenii: Model Based & Embedded SW Development, Data Science and Artificial Intelligence, Big Data and Cloud solutions for

Soluționarea contestațiilor depuse la acordarea burselor în sem. II al anului univ. 2022/2023 și lista finală a studenților bursieri

Soluționarea contestațiilor depuse la acordarea burselor în sem. II al anului univ. 2022/2023 Lista finală a studenților care beneficiază de burse in sem. II al anului univ. 2022/2023 este afișata în Academic Info. Studenții bursieri care nu au trimis niciodată un cont IBAN la Serviciul Social trebuie să trimită un document bancar (extras de cont,

Bursele si Premiile Henri Coanda

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării a lansat,  în data de 27 martie, programul de Burse și Premii „Henri Coandă”  pentru elevi și studenți. Programul are două componente: Bursele „Henri Coandă” se adresează elevilor și studenților din România care participă la competiții internaționale care presupun realizarea unei soluții tehnice (bun, serviciu sau aplicație specifică cercetării aplicative

Repartizarea fondului de burse pentru semestrul II al anului universitar 2022/2023 și depunerea contestațiilor

Conform Regulamentului privind acordarea burselor pentru studenţi – ciclurile de studii licenţă şi masterat Repartizarea burselor este afișată în aplicația Academic Info la adresa: https://academicinfo.ubbcluj.ro. Fiecare student are acces în aplicație pe baza numelui de utilizator și a parolei personale. Fondul de burse alocat Facultății de Matematica și Informatică pentru 2414 studenți bugetați este de

Lista posibililor bursieri pe semestrul II al anului universitar 2022/2023

Lista posibililor bursieri pe semestrul II al anului universitar 2022/2023 (lista studentilor in ordinea mediilor in vederea repartizarii burselor) Cererile  pentru acordarea bursei de performanta si merit pot fi incarcate in platforma (https://burse.inscrieri.ubbcluj.ro/) pana in data de 17 martie 2023, orele 16,00, iar cererile pentru acordarea bursei sociale  pot fi incarcate in platforma pana 16

Burse semestrul II, an universitar 2022/2023

Cererile și dosarele pentru toate categoriile de bursă vor fi depuse EXCLUSIV prin mijloace electronice folosind platforma de burse prin accesarea paginii de internet https://burse.inscrieri.ubbcluj.ro/. La depunerea documentelor prin mijloace electronice, acestea vor fi însoțite de o declarație pe proprie răspundere a studentului referitoare la conformitatea documentelor. Documentele încărcate electronic nu mai necesită depunerea acestora în format fizic. Calendarul

Lista studentilor care beneficiaza de burse speciale pentru activitatea stiintifica in anul universitar 2022-2023

Domeniul Matematica Pozitia Nr. matricol Nota 1. 513 9.53 2. 395 9.46 Domeniul Informatica Pozitia Nr. matricol Nota 1 2665 9.95 2 2478 9.45 3 504 9.42 4 12983 8.85

Programul de granturi pentru cercetare-dezvoltare și inovare „Grantul pentru tineri cercetători REGELE CAROL I”

Având în vedere solicitarea Ministerului Educației cu privire la Programul de granturi pentru cercetare-dezvoltare și inovare „Grantul pentru tineri cercetători REGELE CAROL I”, Vă rugăm respectuos să depuneți la secretariatul facultății cererea însoțită de o copie a diplomelor obținute pentru locurile 1, 2, 3 la olimpiadele internaționale/naționale în domenii științifice și tehnice în perioada studiilor liceale pentru finanțarea

Bursele TELEKOM, ediția 2022-2023

Bursele TELEKOM, ediția 2022-2023
Compania Telekom România Mobile se implică în educarea tinerei generaţii prin programul Bursele TELEKOM încă din 2010, oferind sprijin material tinerilor ambiţioşi şi talentaţi. Această inițiativă continuă astfel cu succes programele prin care compania a susținut până în prezent 120 studenți. Programul Bursele TELEKOM oferă 10 burse de excelenţă prin intermediul unui concurs naţional, care

In atentia studentilor care beneficiaza de bursa in semestrul I al anului universitar 2022/2023 si a studentilor de la masteratul didactic

Studenții bursieri care nu au depus/trimis niciodată serviciului social contul IBAN sunt rugati să trimită un document bancar  pentru a li se putea vira bursa (extras de cont, lista IBAN-uri, printscreen aplicație mobila/Internet banking etc.), pe care să fie menționate următoarele: nume și prenume, CNP (poate fi notat și de student), contul IBAN (bursierul trebuie