Formare continuă

Centrul de formare continuă, învățământ la distanță și cu frecvență redusă a elaborat procedura prin care la nivelul departamentelor unei facultăți se pot organiza Cursuri Deschise, pe diferite tematici din aria de competențe specifice, adresate mediului de afaceri, organizațiilor non-guvernamentale, administrației publice sau altor persoane interesate din comunitate.

Programul se caracterizează prin flexibilitate și dorește să răspundă cererilor actuale ale mediului de afaceri, care apreciază competența cadrelor Universității Babeș-Bolyai și nu are neapărată nevoie cursuri acreditate ANC, a căror procedură de demarare și implementare este destul de anevoioasă.

Cursanții vor primi la finalizarea cursului un certificat de participare din partea Universității Babeș-Bolyai sub sigla Centrului de formare continuă, învățământ la distanță și cu frecvență redusă.

Detalii organizatorice:

 • modul de organizare și de evaluare nu urmează nicio metodologie la nivel național, ele fiind la decizia organizatorului;
 • organizatorul stabilește planul tematic, numărul de ore de curs, durata și data de începere;
 • planul tematic și programul cursului vor fi aprobate de către directorul de departament;
 • suma care va fi plătită de fiecare cursant va fi stabilită de către organizatorul cursului înainte inițierii înscrierilor, și aprobată în cadrul Consiliului de Administrație al UBB;
 • pentru cursurile mai mari de 20-30 de ore se sugerează împărțirea pe module;
 • la cursurile de bază plata unei ore trebuie să fie în intervalul [30 Ron, 200 RON) iar pentru cursurile avansate, în intervalul [225 Ron, 500 RON);
 • pe platforma de e-learning a facultății, fiecare curs va avea o secțiune separată care va conține formularele de contract, fișa de înscriere și explicații privind modalitate de plată on-line;
 • la cerea facultății se va face un cont analitic pentru evidența încasărilor și plăților ocazionate de curs;
 • regia UBB este de 23%;
 • se pot încheia fie contracte individuale de formare cu cursanții, fie contracte cadru cu companiile interesate.

Etapele realizării cursului:

 1. Elaborarea tematicii;
 2. Elaborarea bugetului;
 3. Aprobarea la nivelul directorului de departament;
 4. Promovarea și atragerea cursanților din medii specifice (CFCIDFR ajută promovarea pe site-urile UBB);
 5. Transmiterea unui anunț referitor la începerea cursului;
 6. Crearea unui cont subanalitic;
 7. Derularea cursului;
 8. Depunerea dosarului cursului la CFCIDFR.

Dosarul de curs va conține:

 1. Lista cu participanții înscriși la curs;
 2. Fișele de înscriere (după modelul CFCIDFR);
 3. Planul tematic (aprobat de directorul departamentului);
 4. Contractele de formare cu fiecare cursant sau cu persoana juridică beneficiară;
 5. Suportul de curs.

Dosarul de curs se va depun în termen de 5 zile lucrătoare de la încheierea cursului la responsabilul cu formarea continuă pe facultate, având un termen de păstrare de 5 ani.

Procedura cursuri deschise formare continua
Cursuri deschise – Formare continua – Model Fisa de inscriere facultate
Cursuri deschise – Formare continua – Model Declaratie de consimtamant
Cursuri deschise – Formare continua – Model Contract persoana fizica
Cursuri deschise – Formare continua – Model Contract persoana juridica
Cursuri deschise – Formare continua – Model Adresa facultate CFCIDFR