Biblioteca de Matematică şi Informatică

Lista personalului bilbiotecii

  • Conf. dr. Gabriela Petrusel – coordonator
  • Bibliotecar Marcela Groza
  • Bibliotecar Juhasz Julia
  • Bibliotecar Dragan Ildiko

Biblioteca de Matematică a luat fiinţă în anul 1920 sub denumirea de „Seminarul de Matematici”, acesta fiind subordonat Facultăţii de Matematică a Universităţii „Regele Ferdinand”. Mai târziu, a devenit o filială a Bibliotecii Centrale Universitare din Cluj aşa cum este şi în prezent. Biblioteca deserveşte, în principal cadrele didactice şi studenţii Facultăţii de Matematică şi Informatică, dar, în acelaşi timp, primeşte cu mare bucurie pe toţi cei interesaţi de Matematică sau Informatică din mediul academic clujean şi transilvănean. De asemenea, profesorii din învăţământul preuniversitar găsesc în bibliotecă numeroase referinţe esenţiale pentru îmbunătăţirea activităţilor lor didactice şi de cercetare ştiinţifică. O sală de lectură cu raft liber şi o sală multimedia stau la dispoziţia cititorilor noştri.

Biblioteca de Matematică şi Informatică (B.F.M.I.) dispune de două secţii distincte: secţia cărţi şi secţia periodice. Fondul bibliotecii este constituit din 92181 volume din care 60254 volume cărţi şi 31927 volume de periodice, reprezentând peste 500 de titluri.

Biblioteca dispune de unele volume rare: numeroase cărţi de patrimoniu, dar şi reviste începând cu primele lor apariţii, aşa cum ar fi:

  • Mathematische Annalen (1869);
  • Mathematische Zeitschrifcht (1918);
  • Annales Scientifiques de l’Ecole Normale Superieure (1868);
  • Journal de Mathematiques Pures et Appliquees (1878).

Mai multe informaţii despre Biblioteca de Matematică şi Informatică, precum: orarul sălii de lectură, orarul de împrumut sau noile titluri din fondul bibliotecii, sunt disponibile pe pagina bibliotecii la această adresă.