Securitate Cibernetică

Despre programul de masterat Securitate Cibernetică

Studiază Securitatea Cibernetică la Universitatea Babeș-Bolyai!

Avantaje:

 • Un masterat care respectă recomandările și programa EIT Digital (European Institute of Innovation and Technology) în materie de securitate cibernetică;
 • Puternică componentă de inovare și antreprenoriat
 • Posibilitatea de a obține două diplome de la două universități europene de top;
 • Posibilitatea de a obține certificare din partea EIT Digital.

Dezvoltarea fără precedent a rețelei Internet și a modului în care interacționăm cu această rețea, precum și nivelul din ce în ce mai ridicat de digitalizare prezent la nivelul societății, ridică noi provocări legate de securitatea și amenințările cibernetice. În prezent, asistăm la un vid de cunoaștere și conștientizare a problemelor aduse de securitatea cibernetică și a pericolelor pe care aceasta le presupune. În plus, numărul de specialiști în domeniu este redus și sub cel necesar la nivelul societății. Este importantă astfel intensificarea eforturilor educaționale în domeniul Securității cibernetice la toate nivelurile (plecând de la formarea de specialiști în domeniu și ajungând la educația utilizatorului de rând). De altfel, lipsa de educație în domeniu este principalul factor de succes al majorității tipurilor de atacuri desfășurate în Internet. În același timp, Securitatea cibernetică este un domeniu prioritar pentru Comisia Europeana fiind „una dintre pietrele de temelie ale Europei digitale și conectate”.

Cum pot candida / studia la acest master?

Există două modalități (path-uri) de a aplica la acest master:

 1. Path-ul național: pe acest path, programul de masterat poate fi urmat în aceleași condiții ca orice alt program de masterat din oferta educațională a Facultății de Matematică și Informatică din cadrul Universității Babeș-Bolyai. Cei doi ani de studiu se desfășoară în întregime la UBB (fară implicarea EIT Digital și a unei alte universități europene). Studentul poate urma masteratul pe acest path la buget (dacă se califică în acest sens) sau la taxă, nivelul taxelor fiind aceleași ca la celelalte programe de masterat pe domeniul Informatică din oferta educațională a Facultății de Matematică și Informatică. Numărul de locuri scoase la concurs la buget / taxă este disponibil la această adresă. Admiterea pe acest path se desfășoară în fiecare an in luna iulie putând exista o sesiune suplimentară de admitere și în luna septembrie. Pe acest path se obține o singura diplomă de disertație (nu se obțin două diplome și nici certificarea EIT, planul de învățământ urmat fiind însă același ca pe următorul pathpath-ul european). Mai multe informații despre admiterea pe path-ul național sunt disponibile aici.
 2. Path-ul european (sau path-ul EIT). Acest path se desfășoară sub umbrela EIT Digital (European Institute of Innovation & Technology) cu mai multe avantaje legate în primul rând de expunerea internațională: studentul studiază la două universități diferite, anul I de studiu la o universitate, anul II la altă universitate din străinătate, se obțin două diplome de la cele 2 universități și certificare EIT Digital. De menționat ca acest path este unul cu taxă, însă EIT Digital oferă și burse (de fapt tuition fee waivers – scutiri de taxă) celor mai buni aplicanți care pot ajunge până la 100% din valoarea taxelor de școlarizare. Pe acest path se poate opta pentru oricare două universități din consorțiu (nu trebuie să fie neapărat UBB), iar absolvenții universității noastre primesc din start 30% reducere la taxele de școlarizare. Mai mult chiar, studenții care urmează acest path pot aplica pentru diverse burse oferite de industria de profil, mai multe companii de renume din domeniu susținând prin astfel de inițiative programele de studiu de Securitate Cibernetică de la universitățile partenere EIT Digital. Mai multe informații despre acest path și calendarul de admitere sunt disponibile la adresele: https://masterschool.eitdigital.eu/cyber-security și https://masterschool.eitdigital.eu/faq. De reținut că, în fiecare an universitar admiterea pe acest path se face direct la EIT Digital în prima parte a anului, aproximativ din luna ianuarie până la începutul lunii aprilie).

Grup țintă

 • Programul de studii este destinat în primul rând absolvenților ai specializărilor nivel licență din domeniul Informatică sau domenii conexe care doresc să aprofundeze sau să obțină cunoștințele temeinice în domeniul securității cibernetice.
 • De asemenea programul este deschis și absolvenților cu diplomă de licență din alte domenii, pe baza de concurs și dacă fac dovada pe baza unui examen de admitere că posedă cunoștințele fundamentale (din tematică examenului de licență a specializării Informatică) pentru a putea urma cu succes cursurile prezentului program.
 • Angajaților din companii IT și non IT care doresc să se specializeze în acest domeniu.

Scopul prezentului program de masterat este formarea de specialiști în domeniul Securității cibernetice. După cum am menționat și anterior, există în prezent o lipsă acută de specialiști în domeniu, această lipsă fiind însoțită și de un vid de cunoaștere și de subestimare a pericolelor aduse de amenințările cibernetice. Acest vid este resimțit atât la nivelul individului, cât și la nivel colectiv în organizații, companii și instituții publice sau private. Printre amenințările cibernetice și pericolele cele mai importante induse de către aceste amenințări putem aminti: compromiterea confidențialității, integrității și disponibilității datelor, pierderi financiare directe (fraude în domeniul bancar) și indirecte (pentru recuperarea în urma atacurilor informatice), breșe în datele clienților soldate cu pierderi de imagine / încredere a clienților în produsele și serviciile unei companii (cu implicații de asemenea financiare), război cibernetic și manipulare – aspecte deosebit de importante considerând contextul geopolitic actual.

Un scop declarat al acestui program este să contribuie la umplerea vidului de cunoștințe de care s-a amintit anterior. La modul concret, ne dorim formarea de specialiști în domeniul securității cibernetice, cu accent deosebit pe domeniul securității software. Planul de învățământ a fost construit pentru a asigura formarea competențelor fundamentele în domeniul securității cibernetice cu scopul satisfacerii cerințelor pieței muncii în acest domeniu.

Competențe dezvoltate

 • Cunoașterea și înțelegerea principalelor paradigme care țin de protecția datelor: confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea datelor;
 • Cunoașterea tuturor aspectelor de securitate care pot impacta procesele și infrastructura IT&C a unei organizații;
 • Utilizarea nuanțată și pertinentă a criteriilor și metodelor de verificare, validare și evaluare a soluțiilor software pentru a asigura securitatea acestora;
 • Capacitate avansată de analiză, proiectare și construcție securizată a sistemelor informatice, folosind o gamă variată de platforme hardware și software, limbaje și medii de programare și instrumente de modelare, verificare și validare;
 • Capacitatea de a elabora aplicații distribuite în Cloud, respectând cerințe etice și de securitate;
 • Însușirea unei baze teoretice și practice solide în cea ce privește problematica comunicării prin medii nesigure precum și utilizarea protocoalele securizate în Internet;
 • Însușirea modului de funcționare a principalelor forme de aplicații malware și a principalelor forme de atacuri în Internet, precum și a metodelor de protecție împotriva acestora.

Cerințe

 • studii nivel licență de specialitate (Informatică sau domenii conexe). Candidații care nu au studii nivel licență de specialitate pot susține o probă de specialitate, mai multe detalii în acest sens aici. Candidații EIT Digital se pot informa despre condițiile de aplicare la adresele https://masterschool.eitdigital.eu/cyber-security și https://masterschool.eitdigital.eu/faq.
 • auto-motivare pentru învățare;
 • conștientizarea importanței domeniului Securității Cibernetice în contextul actual al dezvoltării rețelei Internet și a rolului și impactului pe care această rețea o are asupra activităților noastre zilnice, atât profesionale cât și personale;
 • Cunoștințe și certificat de limba engleză minim B2 (lista certificatelor de competență lingvistice acceptate).

Printre avantajele programului se numără:

 • Plan de învățământ care acoperă atât un „core” fundamental de cunoștințe în domeniul securității cibernetice prin discipline precum Criptografie, Managementul riscurilor și auditul de securitate, Securitate web și în Internet, Securitatea și administrarea rețelelor, cât și accent pe un set de cunoștințe care se focusează pe aspecte ce țin de securitatea software prin discipline precum: Noțiuni avansate de securitate software, Securitatea aplicațiilor pentru dispozitive mobile, Analiza programelor pentru securitatea software, Securitatea infrastructurii și aplicațiilor cloud. Se oferă astfel o perspectivă multiplă asupra domeniului securității cibernetice, fiind abordate aspecte care țin de diverse componente ale acesteia: securitatea sistemelor și a rețelelor, securitatea proceselor și a organizației sau securitatea software-ului în sine.
 • Masterat cu o puternică componentă de inovare și antreprenoriat. În planul de învățământ există o serie de discipline menite să contribuie la dezvoltarea spiritului antreprenorial al studentului. Putem aminti în acest sens discipline precum: Antreprenoriat în IT, Metodologii agile de management al proiectelor, Managementul inovației, Principiile unei economii digitalizate.
 • Plan de învățământ care respectă și recomandările EIT (European Institute of Innovation & Technology) privind masteratele în domeniul Securității Cibernetice. Recomandările EIT sunt legate atât de componenta de securitate cibernetică a planului de învățământ, dar și de componenta de inovare și antreprenoriat.
 • Un masterat cu un puternic accent pe cunoștințe practice în domeniul securității cibernetice, planul de învățământ fiind discutat și cu o serie de firme care oferă servicii și soluții în domeniul securității cibernetice. De altfel o parte a activitățile studenților precum practica de specialitate sau proiectele tematice se pot desfășura în parteneriat cu firmele partenere/industria din domeniu. Acestea din urmă se remarcă printr-o puternică prezență pe plan local, orașul Cluj-Napoca fiind cunoscut ca un puternic pol de dezvoltare în domeniul IT&C.

Plan de învățământ

Anul I, semestrul 1

Cod Denumirea disciplinelor Credite ECTS
MME3049 Criptografie / Cryptography 7
MME8191 Managementul riscurilor și auditul de securitate /
Security Audit and Risk Management
6
MME4002 Principii etice în informatică și integritate academică / Computer Ethics and Academic Integrity 4
MME9021 Principiile unei economii digitalizate /
Digital Economy Principles
8
MMX9201 Curs opțional 1 / Optional course 1 5

Anul I, semestrul 2

Cod Denumirea disciplinelor Credite ECTS
MME8194 Securitate web și în Internet / Web and Internet Security 6
MME8195 Aspecte calitative ale securității în testarea software / Quality Aspects of Security in Software Testing 6
MME9020 Managementul inovației / Innovation Management 7
MMX9202 Curs opțional 2 / Optional course 2 7
MME8205 Proiect tematic inovativ / Thematic Project with Innovation Challenge 4

Anul II, semestrul 3

Cod Denumirea disciplinelor Credite ECTS
MME8199 Noțiuni avansate de securitate software / Advanced Software Security 6
MME8200 Securitatea aplicațiilor pentru dispozitive mobile / Securing Mobile Applications 6
MME8201 Analiza programelor pentru securitatea software / Program Analysis for Software Security 6
MME8202 Securitatea infrastructurii și aplicațiilor cloud / Cloud Application and Infrastructure Security 6
MME8148 Antreprenoriat în IT / Entrepreneurship in IT 6

Anul II, semestrul 4

Cod Denumirea disciplinelor Credite ECTS
MME9012 Practică în specialitate / Internship in specialization 20
MME8204 Proiect în securitate cibernetică / Project in Cybersecurity 6
MME3042 Elaborarea lucrării de disertaţie / Elaboration of the dissertation thesis 4

Discipline opționale

Curs opțional 1 (an I, semestrul 1) – (MMX9201)

Cod Denumirea disciplinelor Credite ECTS
MME8193 Metodologii agile de management al proiectelor / Agile Project Management 5
MME8203 Automatizarea strategică a proceselor de afaceri /
Strategic Business Process Automation
5

Curs opțional 2 (an I, semestrul 2) – (MMX9202)

Cod Denumirea disciplinelor Credite ECTS
MME8196 Securitatea și administrarea rețelelor / Network Security and Administration 7
MME8197 Securitatea în blockchain / Blockchain Security 7
MME8198 Reţele complexe în securitate / Complex Networks in Security 7

Contact

Adresă: Facultatea de Matematică și Informatică, Univ. Babeș-Bolyai, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, Cluj-Napoca, RO-400084, Romania
E-mail: cyber-master@cs.ubbcluj.ro

Întrebări frecvente

Întrebare: Cum pot candida / studia la acest master?
Răspuns: Există două modalități (path-uri) de a aplica la acest master:

 1. Path-ul național: pe acest path, programul de masterat poate fi urmat în aceleași condiții ca orice alt program de masterat din oferta educațională a Facultății de Matematică și Informatică din cadrul Universității Babeș-Bolyai. Cei doi ani de studiu se desfășoară în întregime la UBB (fară implicarea EIT Digital și a unei alte universități europene). Studentul poate urma masteratul pe acest path la buget (dacă se califică în acest sens) sau la taxă, nivelul taxelor fiind aceleași ca la celelalte programe de masterat pe domeniul Informatică din oferta educațională a Facultății de Matematică și Informatică. Numărul de locuri scoase la concurs la buget / taxă este disponibil la această adresă. Admiterea pe acest path se desfășoară în fiecare an in luna iulie putând exista o sesiune suplimentară de admitere și în luna septembrie. Pe acest path se obține o singura diplomă de disertație (nu se obțin două diplome și nici certificarea EIT, planul de învățământ urmat fiind însă același ca pe următorul pathpath-ul european). Mai multe informații despre admiterea pe path-ul național sunt disponibile aici.
 2. Path-ul european (sau path-ul EIT). Acest path se desfășoară sub umbrela EIT Digital (European Institute of Innovation & Technology) cu mai multe avantaje legate în primul rând de expunerea internațională: studentul studiază la două universități diferite, anul I de studiu la o universitate, anul II la altă universitate din străinătate, se obțin două diplome de la cele 2 universități și certificare EIT Digital. De menționat ca acest path este unul cu taxă, însă EIT Digital oferă și burse (de fapt tuition fee waivers – scutiri de taxă) celor mai buni aplicanți care pot ajunge până la 100% din valoarea taxelor de școlarizare. Pe acest path se poate opta pentru oricare două universități din consorțiu (nu trebuie să fie neapărat UBB), iar absolvenții universității noastre primesc din start 30% reducere la taxele de școlarizare. Mai mult chiar, studenții care urmează acest path pot aplica pentru diverse burse oferite de industria de profil, mai multe companii de renume din domeniu susținând prin astfel de inițiative programele de studiu de Securitate Cibernetică de la universitățile partenere EIT Digital. Mai multe informații despre acest path și calendarul de admitere sunt disponibile la adresele: https://masterschool.eitdigital.eu/cyber-security și https://masterschool.eitdigital.eu/faq. De reținut că, în fiecare an universitar admiterea pe acest path se face direct la EIT Digital în prima parte a anului, aproximativ din luna ianuarie până la începutul lunii aprilie).

Întrebare: Este vreo diferență între acest program și celelelalte programe de masterat din oferta educațională a Facultății de Matematică și Informatică a Universității Babeș-Bolyai?
Răspuns: Nu, este identic celorlalte programe de masterat, dar pe lângă acreditările obținute la nivel național (ARACIS, ANC) acesta este primul program de masterat din Romania acreditat de către EIT Digital. O diferență minoră este faptul că pentru a candida la acest program de masterat trebuie să dețineți un certifiat de limba engleză minim B2 din această listă (pentru toate celalalte programe de masterat din oferta educațională a faculțății calificativul minim este B1).


Întrebare: Este un program cu taxă, trebuie să plătesc ceva?
Răspuns: Vă rugăm să citiți prima întrebare și răspunsul aferent din această listă. Pe path-ul național se poate concura pentru un loc la buget sau un loc la taxă ca la orice alt program de masterat din oferta educațională a facultății. Pentru celălalt path, cel european, vă rugăm să citiți informațiile referitoare la acest path din răspunsul primei întrebări de mai sus.


Întrebare: Trebuie să studiez un an (anul 2) de studiu la altă universitate din Europa?
Răspuns: Nu, decât dacă s-a dat admitere la EIT Digital pe path-ul european.


Întrebare: Trebuie sa dau examen sau o probă scrisă la admitere?
Răspuns: Pe path-ul național sunt acceptați fără probă de specialitate candidații care au absolvit specializarea Matematică informatică, specializări ale domeniului Informatică, specializările Cibernetică Economică sau Informatică Economică din cadrul domeniului Economic, specializările din cadrul domeniului Calculatoare și Tehnologia Informației (specializări înrudite cu cele ale domeniului Informatică). Sunt de asemenea acceptați absolvenți ai programelor postuniversitare de pregătire și formare profesională organizate de facultatea noastră. Un candidat care nu a absolvit una dintre specializările menționate anterior va susține o probă de specialitate din tematica examenului de licenţă de la Informatică.

Pentru path-ul european (sau path-ul EIT Digital) candidații NU trebuie să dea o probă de specialitate / examen, indiferent de profilul nivelului licență absolvit, întrucât procesul de admitere/selecție se desfășoară la nivelul EIT Digital. Vă recomandăm să parcurgeți cerințele EIT Digital referitoare la studiile nivel licență absolvite de către candidații la masteratul de securitate cibernetică.


Întrebare: Am văzut ca pe path-ul european (sau path-ul EIT Digital), admiterea se dă mai repede (primăvara), iar eu sunt în anul 3 de studiu la nivel licență și încă nu am terminat facultatea. Pot aplica?
Răspuns: Da, însă dacă veți fi admis de către EIT Digital va trebui sa absolviți facultatea în anul curent, să promovați examenul de licență și să transmiteți spre EIT Digital o serie de acte doveditoare că ați terminat studiile nivel licență (diploma / adeverința de licență, foaie matricolă / Transcript of Records cu toate creditele luate, etc).


Întrebare: Sunt student la UBB în anul 3 și vreau să aplic pe path-ul european (path-ul EIT). De ce acte am nevoie?
Răspuns: Pe acest path procesul de admitere se desfășoară la EIT Digital, informații despre calendarul de admitere și actele necesare sunt disponibile la adresele: https://masterschool.eitdigital.eu/cyber-security și https://masterschool.eitdigital.eu/faq. În principiu de la facultate trebuie să cereți o adeverință de student și o situație școlară care se vor adăuga la dosarul de admitere la EIT Digital. Pentru eliberarea adeverinței de student și a situației școlare vă rugăm să contactați secretara specializării dumneavoastră de la nivel licență, menționând că aveți nevoie de aceste documente pentru a aplica la masteratul de Securitate Cibernetică la EIT Digital.


Întrebare: Aș fi vrut să urmez acest masterat pe path-ul european (sau path-ul EIT Digital), dar perioada de admitere la EIT Digital a trecut. Mai pot aplica, sau trebuie să aștept până anul universitar următor?
Răspuns: În această situație studentul trebuie să dea admitere în primul rând pe path-ul național. Dacă acesta este admis pe path-ul național, este posibilă (deși negarantată) mutarea acestuia pe path-ul european și urmarea anului 2 de studiu la altă universitate din consorțiul de masterate de Securitate Cibernetică EIT Digital dacă este acceptat și de către o astfel de universitate. Acest lucru nu este însă garantat, iar în caz afirmativ studentul trebuie să accepte taxele de școlarizare stabilite de către EIT Digital. Candidații admiși pe path-ul național care doresc să urmeze path-ul european sunt rugați să își exprime această intenție cât mai curând posibil la adresa: cyber-master@cs.ubbcluj.ro.


Întrebare: Dacă dau admitere / doresc să urmez programul pe path-ul european (path-ul EIT Digital), mai trebuie sa plătesc ceva la UBB?
Răspuns: NU, nu se mai plătește nimic la UBB, nici taxe de admitere, nici taxe de școlarizare. In functie de modul în care a fost acceptat la studii de catre EIT Digital, studentul poate plăti taxe de școlarizare la EIT Digital, dar poate primi din partea EIT Digital și tuition fee waivers – scutiri de taxă care pot ajunge până la 100% din totatul taxelor de școlarizare.