Numărul de locuri alocat pe programe de master (buget și taxă) pentru admiterea 2023

Avizate în Consiliului Facultății din 13 iunie 2023

Domeniul Specializarea Limba IF/IFR Tip program Locuri alocate 2023 Locuri CPV
Buget Taxă Total
Matematică Metode moderne de predare a matematicii R IF P 17 33 50
Matematică Metode moderne de predare a matematicii (în limba maghiară) M IF P 7 43 50
Matematică Matematică computațională (în limba maghiară) M IF C
Matematică Matematici avansate (în limba engleză) E IF C 9 36 45 5
Informatică Baze de date R IF C 50 45 95
Informatică Sisteme distribuite în internet R IF C
Informatică Inginerie software (în limba engleză) E IF C 73 91 164 1
Informatică Inteligență computațională aplicată (în limba engleză) E IF C 1
Informatică Calcul de înaltă performanță și analiza volumelor mari de date (în limba engleză) E IF C 2
Informatică Proiectarea și dezvoltarea aplicațiilor Enterprise (în limba maghiară) M IF C 32 76 108
Informatică Analiza datelor și modelare (în limba maghiară) M IF C
Informatică Sisteme informatice avansate: modelare, proiectare, dezvoltare (în limbile germană și engleză) G IF C 18 20 38
Informatică Știința datelor în industrie și societate/ Data science for industry and society (în limba engleză) E IF P 15 24 39 1
Informatică Securitate cibernetică/Cyber Security (în limba engleză) program nou E IF P 18 30* 48 3
Științe ale educației Masterat didactic în Matematică (în limba maghiară) M IF D 12 5 17
Științe ale educației Masterat didactic în Informatică (în limba română) R IF D 4 5 9
Științe ale educației Masterat didactic în Informatică (în limba maghiară) M IF D 4 5 9
Total 259 413 672 13

* Notă: În funcție de numărul candidaților EIT, se va scădea din cifra de școlarizare alocată pentru locurile cu taxă, numărul de locuri corespunzător candidaților EIT admiși.