Atribuţiile tutorilor

Conform regulamentului Rectoratului, atribuţiile tutorilor sunt următoarele:

 1. Sprijinirea studenţilor în înţelegrea funcţionării universităţii şi facultăţii, în vederea adaptării în condiţii optime la exigenţele corespunzătoare fiecărui an de studii;
 2. Acompaniament în vederea surmontării dificultăţilor metodologice şi pedagogice (metodologii de informare şi de lucru adaptate aşteptărilor cadrelor didactice);
 3. Familiarizarea studenţilor cu modul de desfăşurare a activităţii didactice pe baza sistemului de credite transferabile, astfel încât aceştia să poată beneficia în mod real de avantajele oferite de acest sistem;
 4. Orientarea studenţilor în alcătuirea rutei de studii, prin alegerea unui meniu curricular personalizat ce ţine seama de abilităţile, interesele şi preocupările studentului (asistarea studenţilor în vederea încheierii contractelor de studii, astfel încât să asigure adaptarea realistă a acestora la circumstanţele concrete şi individuale ale situaţiei academice a studentului);
 5. Asistarea studenţilor în vederea facilitării accesului la resursele universităţii (biblioteci, laboratoare informatice etc.);
 6. Atragerea atenţiei studenţilor asupra termenelor de depunere a diferitelor cereri (inmatriculare, reinmatriculare, cămin, bursă etc.) la decanatele facultăţilor;
 7. Atenţionare asupra organizării seminariilor stiinţifice în facultate şi asupra evenimentelor de anvergură din Universitate;
 8. Indrumare în ce priveşte facilităţile experimentale de vârf din facultate şi centrele de cercetare ale universităţii;
 9. Orientarea studenţilor în privinţa oportunităţilor de continuare a studiilor la nivel master şi doctorat;
 10. Consiliere, asistare şi orientare privind oportunităţile de carieră profesională, posturile care pot fi ocupate de absolvenţi;
 11. Consiliere pentru elaborarea de CV şi pregătirea studenţilor pentru interviuri în vederea angajării (asistarea în dobândirea unor cunoştinţe privind întocmirea documentelor de candidatură pentru un loc de muncă şi pregătirea studenţilor pentru interviurile de selecţie);
 12. Sfătuire cu privire la oportunităţile sociale, culturale şi sportive care se pot asocia activităţilor de învăţare;
 13. Organizare de întâlniri cu practicieni ai profesiilor relevante pentru specializarea studenţilor, cu reprezentanţi ai mediului social, cultural şi de afaceri;
 14. Sesizarea studenţilor cu abilităţi de lider, pe care să îi încurajeze în cultivarea acestor abilităţi;
 15. Administrarea unor teste de autoevaluare;
 16. Evaluarea experienţei studenţilor, în vederea îmbunătăţirii strategiilor, metodologiilor şi activităţilor cu impact evolutiv asupra experienţei studenţilor;
 17. Consiliere privind explorarea interesului şi a abilităţilor personale;
 18. Informare fundamentală, de principiu, cu privire la situaţii speciale cum ar fi retragerea de la studii, întreruperea studiilor, transferul etc;
 19. Acordarea de sfaturi în vederea soluţionării unor probleme personale în legătură cu viaţa studenţească (probleme conjuncturale de sănătate conexe procesului de învăţare, cum sunt cele emoţionale sau stresul ocazionat de examene, atacurile de panică, anxietate etc.);
 20. Asistarea studenţilor în luarea unor decizii, precum şi în rezolvarea unor probleme administrative curente.