Biblioteca de Astronomie

Lista personalului bilbiotecii

  • Bibliotecar Dorina Popuţa

Biblioteca de Astronomie îşi împleteşte istoria cu cea a Observatorului Astronomic al Universităţii din Cluj, construit şi dotat între anii 1920-1934. La stăruinţele profesorului Gheorghe Bratu, decan şi prodecan al Facultăţii de Ştiinţe şi director între anii 1920-1923 şi 1928-1941 al Observatorului din Cluj, pe care acesta l-a creat, se fac primele comenzi de aparatură şi carte, iar profesorul Gheorghe Demetrescu (director al Observatorului între anii 1923-1928) a completat aceste planuri.

Astronomicum Caesareum

Peter Apianus:
Astronomicum Caesareum

Colecţiile de carte şi periodice ale bibliotecii s-au îmbogăţit în timp prin grija celor care au avut, vremelnic, conducerea acestei instituţii şi prin donaţiile de publicaţii de specialitate ale profesorilor. În prezent, colecţiile bibliotecii, conţin publicaţii de referinţă în domeniu, cărţi şi reviste de specialitate, anuare astronomice, cataloage şi atlase stelare, dicţionare şi enciclopedii de specialitate. Biblioteca conţine publicaţii necesare desfăşurării procesului de învăţământ şi cercetare.

În fondul biblioteci se numără 18527 volume, din care 10759 sunt cărţi, iar 7768 periodice. Printre publicaţiile deosebite amintim Astronomicum Caesareum, de Peter Apianus, Ediţia Leipzig, din 1967. Aceasta este prima reproducere, în facsimil, a scrierii originale ce datează din anul 1540. Monografia lui Peter Apianus, scrisă în spiritul sistemului geocentric al lui Ptolemeu, are o prezentare deosebită prin legătura de piele, coloraţia manuală originală şi formatul original (31.2 X 45.2 cm). De asemenea, in fondul biblioteci se regăsesc publicaţii celebre precum: Hubble – Une nouvelle fenetre sur l’Univers, Le grand atlas de l’Astronomie şi L’Univers, une exploration de l’infini.

Biblioteca de Astronomie se află în clădirea Observatorului Astronomic, situat în partea de sud a Grădinii Botanice, cu acces prin Grădina Botanică sau din strada Cireşilor cu acces din strada Pasteur sau Republicii.

Ea este accesibilă atât studenţilor Facultăţii de Matematică şi Informatică, cât şi celorlalţi studenţi din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai, masteranzilor şi doctoranzilor în domeniul astronomiei, cercetătorilor din instituţiile de învăţământ superior şi cercetătorilor Academiei Române.