Documente pentru studenţi

Adeverinţe de student

Documente necesare pentru desfăşurarea practicii nivel licență

Documente necesare pentru desfăşurarea practicii nivel master

Alte documente

  • Fişa de lichidare Începând cu data de 15 iunie 2020 pentru toți absolvenții/studenții exmatriculați sau retrași de la studii, fișa de lichidare se generează automat de către secretara specializării și se găsește la secretariatul facultății.
  • Fişă lichidare studenţi doctoranzi