« ȘCOALA DOCTORALĂ DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ »

Conducători de doctorat în Matematică şi Informatică

Domeniul matematică

Agratini Octavian
Octavian AGRATINI
E-mail: agratini[at]math.ubbcluj.ro
Domenii de expertiză: Teoria operatorilor, Procese liniare de aproximare, Quantum calculus
Arpad Baricz
BARICZ Árpád
E-mail: arpad.baricz[at]econ.ubbcluj.ro
Domenii de expertiză: Polinoame ortogonale și funcții speciale
Breaz Simion
Simion-Sorin BREAZ
E-mail: bodo[at]math.ubbcluj.ro
Domenii de expertiză: Module, Grupuri abeliene, Inele, Algebră omologică
Breckner Brigitte
Brigitte-Erika BRECKNER
E-mail: brigitte[at]math.ubbcluj.ro
Domenii de expertiză: Semigrupuri topologice, Analiză funcţională, Teoria punctului critic, Analiză pe fractali
Buica Adriana
Florina-Adriana BUICĂ
E-mail: abuica[at]math.ubbcluj.ro
Domenii de expertiză: Teoria calitativă a ecuaţiilor diferenţiale ordinare, Teoria bifurcaţiei, Sisteme dinamice
Catinas Teodora
Teodora-Maria CǍTINAŞ
E-mail: tcatinas[at]math.ubbcluj.ro
Domenii de expertiză: Teoria aproximării, Metode numerice
Crivei Septimiu
Septimiu CRIVEI
E-mail: crivei[at]math.ubbcluj.ro
Domenii de expertiză: Teoria modulelor, Teoria categoriilor
Grosan Teodor
Teodor-Silviu GROŞAN
E-mail: tgrosan[at]math.ubbcluj.ro
Domenii de expertiză: Mecanică teoretică, Mecanica fluidelor, Medii poroase, Transfer de căldură
Kohr Mirela
Mirela KOHR
E-mail: mkohr[at]math.ubbcluj.ro
Domenii de expertiză: Mecanica fluidelor, Teoria potenţialului, Analiză complexă, Ecuaţii cu derivate parţiale
Alexandru Kristaly
KRISTÁLY Alexandru
E-mail: alexandrukristaly[at]yahoo.com
Domenii de expertiză: Calcul variaţional, Teoria punctului critic, Probleme eliptice, Geometrie Riemann-Finsler, Analiză geometrică, Optimizare pe varietăți
Lisei Hannelore
Hannelore LISEI
E-mail: hanne[at]math.ubbcluj.ro
Domenii de expertiză: Analiză stocastică, Calcul variaţional
Marcus Andrei
Andrei-Dorin MĂRCUŞ
E-mail: marcus[at]math.ubbcluj.ro
Domenii de expertiză: Reprezentări ale grupurilor şi algebrelor
micula.sanda_
Sanda MICULA
E-mail: smicula[at]math.ubbcluj.ro
Domenii de expertiză: Metode numerice pentru ecuatii integrale, Metode de aproximare pentru probleme pe frontiera, Solutii numerice ale problemelor din dinamica fluidelor
Modoi George Ciprian
George Ciprian MODOI
E-mail: cmodoi[at]math.ubbcluj.ro
Domenii de expertiză: Categorii abeliene si triangulate, Algebra omologica
Andras Nemethi
NÉMETHI András
E-mail: nemethi.andras[at]renyi.mta.hu
Domenii de expertiză: Geometrie algebrică, Topologie algebrică, Teoria singularităților
Petrusel Adrian
Adrian-Olimpiu PETRUŞEL
E-mail: petrusel[at]math.ubbcluj.ro
Domenii de expertiză: Analiza neliniară, Ecuaţii diferenţiale, Teoria punctului fix
Pintea Cornel
Cornel PINTEA
E-mail: cpintea[at]math.ubbcluj.ro
Domenii de expertiză: Geometrie diferentiala si geometrie riemanniana, Topologie algebrica si topologie diferentiala, Convexitate si operatori monotoni
Precup Radu
Radu PRECUP
E-mail: r.precup[at]math.ubbcluj.ro
Domenii de expertiză: Analiză funcţională neliniară, Ecuaţii diferenţiale ordinare şi cu derivate parţiale
Salagean Grigore
Grigore SĂLĂGEAN
E-mail: salagean[at]math.ubbcluj.ro
Domenii de expertiză: Analiză complexă, Teoria geometrică a funcţiilor
fshbty
SZÁNTÓ Csaba-Lehel
E-mail: csaba.szanto[at]ubbcluj.ro
Domenii de expertiză: Teoria reprezentării de algebre finit dimensionale, Algebre Ringel-Hall, Teoria măsurii Gabriel-Roiter, Fascicule de matrice, Grupuri cuantice, Combinatorică

Domeniul informatică

Andreica Anca
Anca-Mirela ANDREICA
E-mail: anca[at]cs.ubbcluj.ro
Domenii de expertiză: Inteligenţă computaţională aplicată
Chira Camelia
Camelia CHIRA
E-mail: cchira[at]cs.ubbcluj.ro
Domenii de expertiză: Metaeuristici, Inteligenţă computaţională, Sisteme complexe
Craciun Florin
Florin CRACIUN
E-mail: mihai.craciun[at]ubbcluj.ro
Domenii de expertiză: Ingineria software, Verificare software, Limbaje de programare, Sisteme de tipuri, Metode formale, Blockchain
Czibula Gabriela
Gabriela CZIBULA
E-mail: gabis[at]cs.ubbcluj.ro
Domenii de expertiză: Inteligenţa computațională, Învățare automată, Inteligența artificială distribuită
Czibula-Istvan
CZIBULA István
E-mail: istvanc[at]cs.ubbcluj.ro
Domenii de expertiză: Ingineria soft bazată pe căutare, Inteligența artificială
Darabant Sergiu
Adrian DARABANT
E-mail: sergiu.darabant[at]ubbcluj.ro
Domenii de expertiză: Procesarea imaginilor, Deep Learning, Instruire automata, Retele convolutionale, Sisteme distribuite, Baze de date
Diosan Laura
Laura-Silvia DIOŞAN
E-mail: lauras[at]cs.ubbcluj.ro
Domenii de expertiză: Calcul inspirat de natură, Învățare automată, Inteligenţă computaţională aplicată
Gasko Noemi
GASKÓ Noémi
E-mail: noemi.gasko[at]ubbcluj.ro
Domenii de expertiză: Metode de optimizare inspirate din natură, Metode computaționale în teoria jocurilor, Rețele complexe
Motogna Simona
Simona MOTOGNA
E-mail: motogna[at]cs.ubbcluj.ro
Domenii de expertiză: Inginerie software, Calitatea sistemelor software, Metode empirice în Inginerie software
Prof. dr. Bazil Pârv
Bazil PÂRV
E-mail: bparv[at]cs.ubbcluj.ro
Domenii de expertiză: Inginerie software, Modelare şi simulare, Calcul ştiinţific
Pop-F.-Horia-big
Horia F. POP
E-mail: hfpop[at]cs.ubbcluj.ro
Domenii de expertiză: Inteligenţă computaţională, Analiza inteligentă a datelor
Andreea Vescan
Andreea VESCAN
E-mail: andreea.vescan[at]ubbcluj.ro
Domenii de expertiză: Software engineering, Software testing, Search-Based Software Testing, Embedded systems, Computer Science Education

Profesori afiliaţi

Valer-Daniel Breaz
Valer-Daniel BREAZ
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
E-mail: dbreaz[at]uab.ro
Domenii de expertiză: Analiză complexă, Teoria geometrică a funcţiilor