« ȘCOALA DOCTORALĂ DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ »

Hotărârea Consiliului Facultăţii de Matematică şi Informatică privind primirea de noi conducători de doctorat în Şcoala Doctorală de Matematică şi Informatică

aprobat în Consiliului Facultăţii din data de 10.03.2015
modificat în Consiliul Facultăţii din data de 24.06.2016
modificat în Consiliul Facultăţii din data de 07.11.2017

Referitor la primirea de noi conducători de doctorat ce au obţinut recent certificatul de abilitare, prin prezenta Şcoala Doctorală de Matematică şi Informatică propune:

 1. Candidatul adresează o cerere Şcolii Doctorale, prin care solicită primirea în calitate de conducător de doctorat;
 2. Candidatul depune deodată cu cererea un CV (conţinând şi lista publicaţiilor, lista citărilor şi lista participărilor la conferinţe ştiinţifice), precum şi un document din care să rezulte că îndeplineşte, pe lângă standardele minimale naţionale pentru abilitare, şi standardele specifice Universităţii Babeş-Bolyai pentru ocuparea postului de profesor universitar, standarde aprobate de Senatul UBB;
 3. Decizia Consiliului Şcolii Doctorale privind acceptarea candidatului de a deveni conducător de doctorat în cadrul Şcolii Doctorale de Matematică şi Informatică va avea la baza analiza calitativă a activităţii ştiinţifice, a vizibilităţii şi prestigiului internaţional al solicitantului, precum şi necesităţile de dezvoltare pe domenii ale Şcolii Doctorale. Consiliul SDMI numește o comisie formată din 2 membri ai SDMI, care întocmesc un raport de evaluare a dosarului acestuia. Membrii comisiei trebuie să fie specialiști recunoscuți din domeniul de cercetare declarat al solicitantului sau din domenii apropiate. Evaluarea va conține cel puțin următoarele:
  1. analiza cantitativă şi calitativă a activității științifice a solicitantului;
  2. analiza vizibilității și a prestigiului internațional a solicitantului;
  3. luarea în considerare a necesităților de dezvoltare pe domenii şi subdomenii a școlii doctorale;
  4. contribuţia la creşterea prestigiului Facultăţii de Matematică şi Informatică prin evaluarea cooperărilor ştiinţifice;
  5. verificarea îndeplinirii criteriilor şi standardelor prevăzute în Hotărârea nr. 21244 / 23.10.2017 a Consiliului de Administrație al UBB.

  Pe baza punctelor de mai sus, raportul se încheie cu recomandarea acceptării/respingerii candidaturii.

 4. Pe baza raportului de evaluare, consiliul Şcolii Doctorale decide prin vot secret acceptarea sau respingerea candidaturii.