« ȘCOALA DOCTORALĂ DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ »

Profilul Școlii Doctorale Matematică și Informatică

Program Educațional Școala doctorală Matematică și Informatică
Titlu acordat Doctor în Matematică; Doctor în Informatică
Durata standard a studiilor
(Număr de credite ECTS)
3 ani – 6 semestre
180 credite
Tipul studiilor Cu frecvență, frecvență redusă
Instituția de Învățământ superior Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, România
Facultate / Department Facultatea de Matematică și Informatică
Persoana de contact Prof. univ. dr. Gabriela Czibula
Telefon +40 264 430500
Fax +40 264 591906
E-mail gabis@cs.ubbcluj.ro
Site web www.cs.ubbcluj.ro
Profilul programului Matematică/Informatică
Grup țintă Absolvenți cu diploma de master în Matematică, Informatică, Calculatoare, Economie, Științe ale naturii
Condiții de admitere Este necesară diploma de licență și master în Matematică, Informatică sau domenii înrudite. Este necesară promovarea unui test scris de evaluare a cunoștințelor de Matematică sau Informatică și a unei examinări orale.
Posibilități de continuare a studiilor Programul de doctorat în Matematică/Informatică implică studenții în cele mai importante și recente proiecte de cercetare ale facultății, incluzând cooperări internaționale cu mediul academic și parteneri industriali.
Descrierea studiilor Programul de doctorat în Matematică/Informatică se desfășoară sub îndrumarea a 22 conducători de doctorat în domeniul Matematică și a 8 conducători de doctorat în domeniul Informatică.

Cursuri de bază: Metode generale de cercetare și metodica elaborării de lucrări științifice

  1. Matematică: Tehnici de aproximare a funcțiilor, Topologie algebrică, Algebră omologică, Teoria calitativă a ecuațiilor diferențiale ordinare, Inele și module, Teoria categoriilor, Teoria jocurilor, Analiză complexă uni și multi dimensională, Teoria geometrică a funcțiilor de mai multe variabile complexe, Metode matematice în mecanica fluidelor, Teoria potențialului și probleme eliptice pe frontieră, Teoria grupurilor și aplicații, Analiză neliniară aplicată, Ecuații neliniare cu derivate parțiale, Teoria gradului topologic, Teorie Morse și aplicații
  2. Informatică: Data mining, Tehnologii și platforme Java pentru aplicații distribuite, Servicii Web și tehnologii middleware, Instruire automata, Sisteme multiagent, Paradigme de programare, Proiectarea sistemelor software, Metode avansate de analiza datelor, Aplicații ale inteligenței computaționale în ingineria software
Obiectivele programului Obiectivul principal al programului este de a produce o activitate științifică de valoare, vizibilă pe plan internațional: publicații științifice, metode și algoritmi.
Specializare/Domeniu de Expertiză Matematică/Informatică
Alte particularități
Pregătire practică
Examinări finele Teza de doctorat finală va fi prezentată public. Studentul va trebui să dovedească cercetare fundamentală și relevantă în domeniul matematicii sau informaticii.
Competențe și abilități dobândite
  1. Matematică
  2. Informatică
Locuri de muncă. Domenii potențiale de activitate profesională Deținătorul unei diplome de doctor în Matematică/Informatică va putea activa, în condițiile promovării modulului pedagogic, ca profesor în specializarea matematică sau informatică în orice instituție de învățământ publică sau privată. De asemenea, deținătorul unei diplome de doctor ar putea activa în orice instituție academică sau de cercetare, cât și în domeniul industrial sau administrativ.
Colaborări Școala doctorală Matematică și Informatică colaborează cu unitățile si grupurile de cercetare din facultate acreditate la nivel de UBB conform cu https://www.cs.ubbcluj.ro/evaluare-grupuri-cercetare/.