Anunţuri din categoria: Legislaţie privind personalul didactic

Noi standardele minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calităţii de conducător de doctorat şi a atestatului de abilitare

Noile standardele minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calităţii de conducător de doctorat şi a atestatului de abilitare au fost publicate in Monitorul Oficial, Partea I nr. 123bis din 15 februarie 2017. Ordin 6129/2016 standarde minimale.pdf Anexa ordin 6129/2016 standarde minimale.pdf

Ordinul privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.644/2012 privind unele măsuri de organizare și funcționare a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare

Ordinul privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.644/2012 privind unele măsuri de organizare și funcționare a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare; Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 5.644/2012: Structura Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, Comisii de specialitate

Ordinul nr. 5648/2013 pentru modificarea art. 3 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5691/2011 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare în vederea evaluării tezelor de abilitare şi a modelului Cererii-tip pentru susţinerea tezei de abilitare

Ordinul nr. 5648/2013 pentru modificarea art. 3 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5691/2011 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare în vederea evaluării tezelor de abilitare şi a modelului Cererii-tip pentru susţinerea tezei de abilitare

Hotărârea Guvernului României nr. 36 din 06/02/2013 privind modificarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 457/2011

Hotărârea Guvernului României nr. 36 din 06/02/2013 privind modificarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 457/2011

Standarde minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior

Standarde minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior

OMEC 5691/2011 privind evaluarea tezelor de abilitare

OMEC 5691/2011 privind evaluarea tezelor de abilitare

OMEC 4478/2011 – Standarde Minimale pentru Matematica si Stiintele Naturii

OMEC 4478/2011 – Standarde Minimale pentru Matematica si Stiintele Naturii

HG 2011 privind ocuparea posturilor didactice

HG 2011 privind ocuparea posturilor didactice

OMECI 5720/20.10.2009, Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar

OMECI 5720/20.10.2009, Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar (anexa)

OMEC 4492/2005 privind promovarea eticii profesionale în universităţi

OMEC 4492/2005 privind promovarea eticii profesionale în universităţi