Departamentul de Matematică şi Informatică al Liniei Maghiare

Director: Conf. Dr. ANDRÁS Szilárd Károly

Cadre didactice titulare

Csato Lehel
Dr. CSATÓ Lehel, Profesor Universitar
E-mail: lehel.csato[at]ubbcluj.ro
Web: https://www.cs.ubbcluj.ro/~csatol
Adresa: Mathematica 207
Domenii de interes: Inteligenţă artificială, Modelare matematică aplicată, Teoria informaţiei, Programare logică şi funcţională
rbt
Dr. SZÁNTÓ Csaba-Lehel, Profesor Universitar
E-mail: csaba.szanto[at]ubbcluj.ro
Web: https://sites.google.com/view/csabaszanto
Adresa: Mathematica 217, Tel: 6301
Domenii de interes: Teoria reprezentarii algebrelor finit dimensionale, Algebre Ringel-Hall, Teoria măsurii Gabriel-Roiter, Fascicule de matrice, Grupuri cuantice, Combinatorică
Andras Szilard
Dr. ANDRÁS Szilárd Károly, Conferentiar Universitar
E-mail: szilard.andras[at]ubbcluj.ro
Web: http://math.ubbcluj.ro/~andrasz
Adresa: Mathematica 109, Tel: 6309
Domenii de interes: Ecuații diferențiale, Puncte fixe, Didactica matematicii
Bodo Zalan
Dr. BODÓ Zalán, Conferentiar Universitar
E-mail: zalan.bodo[at]ubbcluj.ro
Web: https://www.cs.ubbcluj.ro/~zbodo
Adresa: Mathematica 207
Domenii de interes: Inteligenta artificiala, Instruirea automata, Regasirea informatiei, Limbaje formale
Darvay Zsolt
Dr. DARVAY Zsolt, Conferentiar Universitar
E-mail: zsolt.darvay[at]ubbcluj.ro
Web: https://www.cs.ubbcluj.ro/~darvay
Adresa: Campus 440, Tel: 5815
Domenii de interes: Programarea orientata obiect, Algoritmi de punct interior
Finta Zoltan
Dr. FINTA Zoltán, Conferentiar Universitar
E-mail: zoltan.finta[at]ubbcluj.ro
CV: Curriculum Vitae
Adresa: Mathematica 105, Tel: 6305
Domenii de interes: Teoria aproximării, Analiza funcţiilor reale
Gasko Noemi
Dr. GASKÓ Noémi, Conferentiar Universitar
E-mail: noemi.gasko[at]ubbcluj.ro
Web: https://www.cs.ubbcluj.ro/~gaskonomi
Adresa: Campus A14
Domenii de interes: Teoria jocurilor, Optimizarea multicriterială, Algoritmi evolutivi
Laszlo Tamas
Dr. LÁSZLÓ Tamás, Conferentiar Universitar
E-mail: tamas.laszlo[at]ubbcluj.ro
CV: Curriculum Vitae
Domenii de interes: Geometria și topologia curbei complexe și a singularităților suprafeței normale, Deformarea singularităților, Serii Hilbert-Poincaré și aplicații
Libal-Andras2
Dr. LIBÁL András, Conferentiar Universitar
E-mail: andras.libal[at]ubbcluj.ro
Web: https://www.cs.ubbcluj.ro/~alibal
Adresa: Mathematica 210
Domenii de interes: Modelare şi simulare computaţionala, Fizica stării condensate: coloizi şi materii granulare, materii active, spin ice
Soos Anna
Dr. SOÓS Anna, Conferentiar Universitar
E-mail: anna.soos[at]ubbcluj.ro
Web: http://math.ubbcluj.ro/~asoos
Adresa: Mathematica 206, Tel: 6311
Domenii de interes: Analiza stocastica, Fractali deterministi si stocastici
Szenkovits Ferenc
Dr. SZENKOVITS Ferenc, Conferentiar Universitar
E-mail: ferenc.szenkovits[at]ubbcluj.ro
Web: http://math.ubbcluj.ro/~fszenko
Adresa: Observatorul Astronomic, Tel: 0264-594592
Domenii de interes: Mecanica cereasca, Astronomie dinamica, Istoria astronomiei, Istoria matematicii
Varga Viorica
Dr. VARGA Viorica, Conferentiar Universitar
E-mail: viorica.varga[at]ubbcluj.ro
Web: https://www.cs.ubbcluj.ro/~ivarga
Adresa: Campus 407, Tel: 5827
Domenii de interes: Baze de date, Aplicatii ale analizei conceptuale formale
Vass Balazs
Dr. VASS Balázs, Conferentiar Universitar
E-mail: balazs.vass[at]ubbcluj.ro
CV: Curriculum Vitae
Adresa: Mathematica 206
Domenii de interes: Optimizare, Networking, Protecția rețelelor în caz de dezastre
Molnar Andrea
Dr. DOKA-MOLNÁR Andrea-Éva, Lector Universitar
E-mail: andrea.molnar[at]ubbcluj.ro
CV: Curriculum Vitae
Adresa: Campus 407
Domenii de interes: Baze de date, Didactica matematicii și informaticii
Kolumban Sandor
Dr. KOLUMBÁN Sándor, Lector Universitar
E-mail: sandor.kolumban[at]ubbcluj.ro
Domenii de interes: Estimarea parametrilor, Inteligenţă artificială, Modelare matematică aplicată, Algoritmică
Lorincz Beata
Dr. LÁZÁR-LŐRINCZ Beáta, Lector Universitar
E-mail: beata.lorincz[at]ubbcluj.ro
Web: https://www.cs.ubbcluj.ro/~lorinczb
Domenii de interes: Sinteză text-vorbire, Învățare automată, Managementul proiectelor, Inginerie software, Ingineria cerințelor, Baze de date
Lukacs Andor
Dr. LUKÁCS Andor, Lector Universitar
E-mail: andor.lukacs[at]ubbcluj.ro
Web: http://www.math.ubbcluj.ro/~lukacs.andor
Adresa: Mathematica 206
Domenii de interes: Topologie algebrică, Teoria categoriilor, Operazi, Mulțimi dendroidale, Teoria punctului fix
Mezei Ildiko
Dr. MEZEI Ildikó, Lector Universitar
E-mail: ildiko.mezei[at]ubbcluj.ro
Web: http://math.ubbcluj.ro/~ildiko.mezei
Adresa: Mathematica 10, Tel: 6306
Domenii de interes: Geometrie diferențială, Geometrie analitică
Botond Molnar
Dr. MOLNÁR Botond, Lector Universitar
E-mail: botond.molnar[at]ubbcluj.ro
CV: Curriculum Vitae
Adresa: Clădirea Centrală, sala 225
Domenii de interes: Simulare computațională, Sisteme complexe, Rețele, Calculatoare analogice, Rețele neurale
Pătcaș Csaba-György
Dr. PĂTCAȘ Csaba-György, Lector Universitar
E-mail: csaba.patcas[at]ubbcluj.ro
Web: https://www.cs.ubbcluj.ro/~patcas
Domenii de interes: Concursuri de programare, Algoritmi și structuri de date, Algoritmica grafurilor, Algoritmi genetici

Ruff Laura
Dr. RUFF Laura, Lector Universitar
E-mail: laura.ruff[at]ubbcluj.ro
Web: https://www.cs.ubbcluj.ro/~laura
Adresa: Campus 407, Tel: 5827
Domenii de interes: Programare paralela, Algoritmi sistolici, Sisteme de operare, Programare web

Sándor Réka
Dr. SÁNDOR Réka, Lector Universitar
E-mail: reka.sandor[at]ubbcluj.ro
CV: Curriculum Vitae
Adresa: Departamentul de Chimie A14
Domenii de interes: Teoria jocurilor, Optimizare multicriterială, Algoritmi evolutivi

Simon Karoly
Dr. SIMON Károly, Lector Universitar
E-mail: karoly.simon[at]ubbcluj.ro
Web: https://www.cs.ubbcluj.ro/~ksimon
Adresa: Campus 404
Domenii de interes: Inteligenta artificiala, Retele, Sisteme complexe, Metode avansate de programare
Somogyi Ildiko
Dr. SOMOGYI Ildikó, Lector Universitar
E-mail: ildiko.somogyi[at]ubbcluj.ro
Web: sites.google.com/site/somogyikovildiko
Adresa: Mathematica 205, Tel: 6303
Domenii de interes: Optimalitatea formulelor de integrare numerica
Sulyok-Csaba-300x400
Dr. SULYOK Csaba, Lector Universitar
E-mail: csaba.sulyok[at]ubbcluj.ro
CV: Curriculum Vitae
Domenii de interes: Software Engineering, Procesare digitală a semnalelor, Programare Web, Build Automation
Szilágyi Géza Zsolt
Dr. SZILÁGYI Géza Zsolt, Lector Universitar
E-mail: geza.szilagyi[at]ubbcluj.ro
CV: Curriculum Vitae
Domenii de interes: Topologie diferențială, Topologie simplectică, Tehnici de localizare
Szollosi Istvan
Dr. SZÖLLŐSI István, Lector Universitar
E-mail: stefan.suteu[at]ubbcluj.ro
CV: Curriculum Vitae
Adresa: Mathematica 207
Domenii de interes: Teoria reprezentării algebrelor finit dimensionale, Algebră computaţională
Varga Levente
Dr. Ing. VARGA Levente, Lector Universitar
E-mail: levente.varga[at]ubbcluj.ro
Adresa: UBB Clădirea Centrală, 203
CV: Curriculum Vitae
Domenii de interes: Modelare și simulare computațională, Sisteme complexe, Teoria jocurilor evolutive, Rețele, Detectarea comunității, Mobilitatea umană
Kajanto Sandor
Drd. KAJÁNTÓ Sándor, Asistent Universitar
E-mail: sandor.kajanto[at]ubbcluj.ro
Domenii de interes: Optimizare pe varietati
Mester Agnes
Dr. MESTER Ágnes, Asistent Universitar
E-mail: agnes.mester[at]ubbcluj.ro
CV: Curriculum Vitae
Domenii de interes: Analiză geometrică, Geometrie Riemann-Finsler, Calcul variațional, Învățare automată
Szabolcs Pavel
Drd. PÁVEL Szabolcs, Asistent Universitar
E-mail: szabolcs.pavel[at]ubbcluj.ro
Adresa: Mathematica 207
Domenii de interes: Viziune artificială, Învățare automată, Deep learning
SAMSUNG CSC
Drd. SÁNDOR Csanad, Asistent Universitar
E-mail: csanad.sandor[at]ubbcluj.ro
CV: Curriculum Vitae
Domenii de interes: Învățare automată, Deep Learning
Annamaria Szenkovits
Dr. SZENKOVITS Annamária, Asistent Universitar
E-mail: annamaria.szenkovits[at]ubbcluj.ro
CV: Curriculum Vitae
Adresa: Mathematica 207
Domenii de interes: Inteligență artificială, Viziune artificială, Regăsirea informației
Vas Orsolya
Dr. VAS Orsolya, Asistent Universitar
E-mail: orsolya.vas[at]ubbcluj.ro
CV: Curriculum Vitae
Domenii de interes: Metode variaționale, Ecuaţii diferenţiale cu derivate parţiale
Vekov Geza Karoly
Drd. VEKOV Géza Károly, Asistent Universitar
E-mail: geza.vekov[at]ubbcluj.ro
Web: Curriculum Vitae
Domenii de interes: Algoritmi evolutivi, Optimizare, Algoritmică

Profesori universitari emeriţi

Kolumban Jozsef
Dr. KOLUMBÁN József, Profesor Universitar Emerit, membru extern al Academiei Maghiare de Ştiinţe (2001)
E-mail: kolumban[at]math.ubbcluj.ro
Web: http://math.ubbcluj.ro/~kolumban
Adresa: Mathematica 106, Tel: 0264-403477, int. 6302
Domenii de interes: Fractali, Analiza matematica, Analiza neliniara, Teoria optimizarii

Profesori invitaţi

Horvath Zoltan
Dr. HORVÁTH Zoltán, Profesor Universitar Asociat Invitat, Doctor Honoris Causa al UBB
E-mail: hz[at]caesar.elte.hu
Web: http://people.inf.elte.hu/hz/index_eng.html
Adresa: Campus 407, Tel: 5827
Domenii de interes: Programare functionala, Programare paralela
Barabas Laszlo
Dr. BARABÁS László, Lector Universitar Asociat
E-mail: laszlo.barabas[at]ubbcluj.ro
Web: http://www.linkedin.com/pub/laszlo-barabas/38/61/64a
Adresa: Codespring, Cluj-Napoca, strada Frunzișului nr. 29.
Domenii de interes: Tehnologii software, Verificarea şi validarea sistemelor soft, Metodologii agile, Strategii IT

Cadre didactice asociate

Bulboaca Teodor
Dr. BULBOACĂ Teodor, Profesor Universitar
E-mail: teodor.bulboaca[at]ubbcluj.ro
CV: Curriculum Vitae
Adresa: Mathematica 5, Tel: 6307
Domenii de interes: Analiza complexă, Teoria geometrică a funcțiilor
IONESCU Klára
Dr. IONESCU Klára, Lector Universitar
E-mail: clara[at]cs.ubbcluj.ro
Web: https://www.cs.ubbcluj.ro/~clara
Adresa: Campus 407, Tel: 5827
Domenii de interes: Algoritmi și limbaje de programare, Structuri de date, Structuri arborescente, Metodica predării informaticii în gimnaziu și liceu
Robu Judit
Dr. ROBU Judit, Conferentiar Universitar
E-mail: judit.robu[at]ubbcluj.ro
Web: https://www.cs.ubbcluj.ro/~robu
Adresa: Campus 407, Tel: 5827
Domenii de interes: Demonstrarea automata a teoremelor de geometrie, Sisteme de operare, GeoGebra

Cercetător științific gr. I.

Andras Nemethi
NÉMETHI András
E-mail: nemethi.andras[at]renyi.hu
Web: https://www.renyi.hu/~nemethi/
Domenii de expertiză: Geometrie algebrică, Topologie algebrică, Teoria singularităților

Doctoranzi

Bándi Nándor
BÁNDI Nándor, Doctorand
E-mail: nandor.bandi[at]ubbcluj.ro
CV: Curriculum Vitae
Domenii de interes: Optimizare continuă neliniară, Algoritmi evolutivi, Algoritmi paraleli
Baja Zsolt
BAJA Zsolt, Doctorand
E-mail: zsolt.baja[at]ubbcluj.ro
CV: Curriculum Vitae
Domenii de interes: Geometria și topologia singularităților suprafeței normale, Semigrupuri numerice
Tasnadi.Zoltan
TASNÁDI Zoltán, Doctorand
E-mail: zoltan.tasnadi[at]ubbcluj.ro
CV: Curriculum Vitae
Domenii de interes: Algoritmica grafurilor, Algoritmi de optimizare
SEEMOUS 2018 Diploma Totos Gyorgy
TŐTŐS György, Doctorand
E-mail: gyorgy.totos[at]ubbcluj.ro
CV: Curriculum Vitae
Domenii de interes: Geometria și topologia singularităților suprafeței normale, Semigrupuri numerice

Personal didactic auxiliar

Bajko Arpad
BAJKÓ Árpád-István, Secretar
E-mail: arpad.bajko[at]ubbcluj.ro
Adresa: Mathematica 209, Tel: 0264-403477, int 311