Magyar Matematika és Informatika Intézet

Intézetvezető: Dr. ANDRÁS Szilárd Károly egyetemi docens

Főállású oktatók

Csato Lehel
Dr. CSATÓ Lehel egyetemi tanár
E-mail: lehel.csato[at]ubbcluj.ro
Honlap: https://www.cs.ubbcluj.ro/~csatol
Cím: Mathematica 207
Szakterület: Mesterséges intelligencia, Gépi tanulás, Alkalmazott matematikai modellezés, Információelmélet, Logikai és funkcionális programozás
rbt
Dr. SZÁNTÓ Csaba-Lehel egyetemi tanár
E-mail: csaba.szanto[at]ubbcluj.ro
Honlap: https://sites.google.com/view/csabaszanto
Cím: Mathematica 217, Tel.: 6301
Szakterület: Véges dimenziós algebrák reprezentációelmélete, Ringel-Hall algebrák, Gabriel-Roiter mértékelmélet, Mátrix ceruzák, Kvantumcsoportok, Kombinatorika
Andras Szilard
Dr. ANDRÁS Szilárd Károly docens
E-mail: szilard.andras[at]ubbcluj.ro, andrasz[at]math.ubbcluj.ro
Honlap: http://math.ubbcluj.ro/~andrasz
Cím: Mathematica 209, Tel.: 6309
Szakterület: Differenciálegyenletek, Fixpontok, Matematikai didaktika
Bodo Zalan
Dr. BODÓ Zalán docens
E-mail: zalan.bodo[at]ubbcluj.ro, zbodo[at]cs.ubbcluj.ro
Honlap: https://www.cs.ubbcluj.ro/~zbodo
Cím: Mathematica 207
Szakterület: Mesterséges intelligencia, Gépi tanulás, Információ-visszakeresés, Formális nyelvek
Darvay Zsolt
Dr. DARVAY Zsolt docens
E-mail: zsolt.darvay[at]ubbcluj.ro, darvay[at]cs.ubbcluj.ro
Honlap: https://www.cs.ubbcluj.ro/~darvay
Cím: Campus 440, Tel.: 5815
Szakterület: Objektumorientált programozás, Belsőpontos algoritmusok
Finta Zoltan
Dr. FINTA Zoltán docens
E-mail: zoltan.finta[at]ubbcluj.ro, fzoltan[at]math.ubbcluj.ro
CV: Curriculum Vitae
Cím: Mathematica 105, Tel.: 0264-554690
Szakterület: Approximációelmélet, Valós függvények analízise
Gasko Noemi
Dr. GASKÓ Noémi docens
E-mail: noemi.gasko[at]ubbcluj.ro, gaskonomi[at]cs.ubbcluj.ro
Honlap: https://www.cs.ubbcluj.ro/~gaskonomi
Cím: Campus A14
Szakterület: Játékelmélet, Többkritériumos optimalizálás, Evolúciós algoritmusok
Laszlo Tamas
Dr. LÁSZLÓ Tamás docens
E-mail: tamas.laszlo[at]ubbcluj.ro, laszlo.tamas[at]math.ubbcluj.ro
CV: Curriculum Vitae
Szakterület: Görbe- és felületszingularitások geometriája és topológiája, Szingularitások deformáció elmélete, Hilbert-Poincaré sorok és alkalmazásaik
Libal-Andras2
Dr. LIBÁL András docens
E-mail: andras.libal[at]ubbcluj.ro, alibal[at]cs.ubbcluj.ro
Honlap: https://www.cs.ubbcluj.ro/~alibal
Cím: Mathematica 210
Szakterület: Szimuláció és modellezés, Kondenzált anyagok fizikája: kolloidok és granuláris rendszerek, aktív anyagok, spin-jég
Soos Anna
Dr. SOÓS Anna docens
E-mail: anna.soos[at]ubbcluj.ro, asoos[at]math.ubbcluj.ro
Honlap: http://math.ubbcluj.ro/~asoos
Cím: BBTE Rektori Hivatal, Tel.: 6311
Szakterület: Sztochasztikus analízis, Determinisztikus és sztochasztikus fraktálok
Szenkovits Ferenc
Dr. SZENKOVITS Ferenc docens
E-mail: ferenc.szenkovits[at]ubbcluj.ro, fszenko[at]math.ubbcluj.ro
Honlap: http://math.ubbcluj.ro/~fszenko
Cím: Egyetemi Csillagda, Tel.: 0264-594592
Szakterület: Égi mechanika, Dinamikus csillagászat, Csillagászattörténet, Matematikatörténet
Varga Viorica
Dr. VARGA Viorica docens
E-mail: viorica.varga[at]ubbcluj.ro, ivarga[at]cs.ubbcluj.ro
Honlap: https://www.cs.ubbcluj.ro/~ivarga
Cím: Campus 407, Tel.: 5827
Szakterület: Adatbázisok, A formális fogalmi analízis alkalmazásai
Vass Balazs
Dr. VASS Balázs docens
E-mail: balazs.vass[at]ubbcluj.ro
CV: Curriculum Vitae
Cím: Mathematica 206
Szakterület: Kombinatorikus és diszkrét optimalizálás, Networking, Hálózatok katasztrófa-védelme
Molnar Andrea
Dr. DOKA-MOLNÁR Andrea-Éva adjunktus
E-mail: andrea.molnar[at]ubbcluj.ro
CV: Curriculum Vitae
Cím: Campus 407
Szakterület: Adatbázisok, A matematika és informatika oktatásának módszertana
Kolumban Sandor
Dr. KOLUMBÁN Sándor adjunktus
E-mail: sandor.kolumban[at]ubbcluj.ro
Szakterület: Paraméter becslés, Gépi tanulás, Kis mintaszámú statisztika, Alkalmazott matematikai modellezés, Algoritmika
Lorincz Beata
Dr. LÁZÁR-LŐRINCZ Beáta adjunktus
E-mail: beata.lorincz[at]ubbcluj.ro
Web: https://www.cs.ubbcluj.ro/~lorinczb
Szakterület: Beszédszintézis, Gépi tanulás, Projektmenedzsment, Szoftvertechnika, Követelménytervezés, Adatbázisok
Lukacs Andor
Dr. LUKÁCS Andor adjunktus
E-mail: andor.lukacs[at]ubbcluj.ro
Honlap: http://www.math.ubbcluj.ro/~lukacs.andor/
Cím: Mathematica 206
Szakterület: Algebrai topológia, Kategóriaelmélet, Operádok, Dendroidális halmazok, Fixpont-elmélet
Mezei Ildiko
Dr. MEZEI Ildikó adjunktus
E-mail: ildiko.mezei[at]ubbcluj.ro
Honlap: http://math.ubbcluj.ro/~ildiko.mezei
Cím: Mathematica 10, Tel.: 6306
Szakterület: Differenciálgeometria, Analitikus geometria
Botond Molnar
Dr. MOLNÁR Botond adjunktus
E-mail: botond.molnar[at]ubbcluj.ro
CV: Curriculum Vitae
Cím: BBTE főépület 225
Szakterület: Számítógépes szimulációk, Komplex rendszerek, Hálózatok, Analóg számítógépek, Neurális hálózatok
Pătcaș Csaba-György
Dr. PĂTCAȘ Csaba-György adjunktus
E-mail: csaba.patcas[at]ubbcluj.ro
Honlap: https://www.cs.ubbcluj.ro/~patcas
Szakterület: Programozási versenyek, Algoritmusok és adatszerkezetek, Gráfalgoritmusok, Genetikus algoritmusok
Ruff Laura
Dr. RUFF Laura adjunktus
E-mail: laura.ruff[at]ubbcluj.ro, laura[at]cs.ubbcluj.ro
Honlap: https://www.cs.ubbcluj.ro/~laura
Cím: Campus 407, Tel.: 5827
Szakterület: Párhuzamos programozás, Szisztolikus algoritmusok, Operációs rendszerek, Webprogramozás
Sándor Réka
Dr. SÁNDOR Réka adjunktus
E-mail: reka.sandor[at]ubbcluj.ro
CV: Curriculum Vitae
Cím: Kémia Intézet A14
Szakterület: Játékelmélet, Többkritériumú optimalizálás, Evolúciós algoritmusok
Simon Karoly
Dr. SIMON Károly adjunktus
E-mail: karoly.simon[at]ubbcluj.ro, ksimon[at]cs.ubbcluj.ro
Honlap: https://www.cs.ubbcluj.ro/~ksimon
Cím: Campus 404
Szakterület: Mesterséges intelligencia, Hálózatok, Összetett rendszerek, Haladó programozási módszerek
Somogyi Ildiko
Dr. SOMOGYI Ildikó adjunktus
E-mail: ildiko.somogyi[at]ubbcluj.ro, ilkovacs[at]math.ubbcluj.ro
Honlap: sites.google.com/site/somogyikovildiko
Cím: Mathematica 205, Tel.: 6303
Szakterület: Numerikus integrálási képletek optimalitása
Sulyok-Csaba-300x400
Dr. SULYOK Csaba adjunktus
E-mail: csaba.sulyok[at]ubbcluj.ro
CV: Curriculum Vitae
Szakterület: Software Engineering, Digitális jelfeldolgozás, Webprogramozás, Build Automation
Szilágyi Géza Zsolt
Dr. SZILÁGYI Géza Zsolt adjunktus
E-mail: geza.szilagyi[at]ubbcluj.ro, szilagyi.zsolt[at]math.ubbcluj.ro
CV: Curriculum Vitae
Szakterület: Differenciáltopológia, Szimplektikus topológia, Lokalizációs módszerek
Szollosi Istvan
Dr. SZÖLLŐSI István adjunktus
E-mail: stefan.suteu[at]ubbcluj.ro, istvan.szollosi[at]math.ubbcluj.ro
CV: Curriculum Vitae
Cím: Mathematica 217
Szakterület: Véges dimenziós algebrák reprezentációelmélete, Számítógépes algebra
Varga Levente
Dr. Ing. VARGA Levente adjunktus
E-mail: levente.varga[at]ubbcluj.ro
Cím: BBTE főépület, 203
CV: Curriculum Vitae
Szakterület: Számítógépes szimuláció és modellezés, Komplex rendszerek, Evolúciós játékelmélet, Hálózatok, Klaszterezés, Emberi mobilitás
Kajanto Sandor
Drd. KAJÁNTÓ Sándor tanársegéd
E-mail: sandor.kajanto[at]ubbcluj.ro, kajanto.sandor[at]math.ubbcluj.ro
CV: Curriculum Vitae
Szakterület: Optimalizáció sokaságokon
Mester Agnes
Dr. MESTER Ágnes tanársegéd
E-mail: agnes.mester[at]ubbcluj.ro
CV: Curriculum Vitae
Cím: Mathematica 207
Szakterület: Geometriai analízis, Riemann-Finsler geometria, Variációszámítás és elliptikus PDE-k, Gépi tanulás
Szabolcs Pavel
Drd. PÁVEL Szabolcs tanársegéd
E-mail: szabolcs.pavel[at]ubbcluj.ro
Cím: Mathematica 207
Szakterület:  Számítógépes látás, Gépi tanulás, Deep Learning
SAMSUNG CSC
Drd. SÁNDOR Csanád, tanársegéd
E-mail: csanad.sandor[at]ubbcluj.ro
CV: Curriculum Vitae
Szakterület: Gépi tanulás, Deep Learning
Annamaria Szenkovits
Dr. SZENKOVITS Annamária tanársegéd
E-mail: annamaria.szenkovits[at]ubbcluj.ro
CV: Curriculum Vitae
Cím: Mathematica 207
Szakterület: Mesterséges intelligencia, Számítógépes látás, Információ-visszakeresés
Vas Orsolya
Dr. VAS Orsolya tanársegéd
E-mail: orsolya.vas[at]ubbcluj.ro, vas.orsolya[at]math.ubbcluj.ro
CV: Curriculum Vitae
Szakterület: Variációszámítás, Parciális differenciálegyenletek
Vekov Geza Karoly
Drd. VEKOV Géza Károly tanársegéd
E-mail: geza.vekov[at]ubbcluj.ro, geza.vekov[at]cs.ubbcluj.ro
Web: Curriculum Vitae
Szakterület: Evolúciós algoritmusok, Optimumkeresés, Algoritmika

Professor emeritus

Kolumban Jozsef
Dr. KOLUMBÁN József professor emeritus, az MTA külső tagja (2001)
E-mail: kolumban[at]math.ubbcluj.ro
Honlap: http://math.ubbcluj.ro/~kolumban
Cím: Mathematica 106, Tel.: 0264-403477, 6302-es mellék
Szakterület: Fraktálok, Matematikai analízis, Nemlineáris analízis, Optimalizáció

Meghívott előadók

Horvath Zoltan
Dr. HORVÁTH Zoltán meghívott egyetemi tanár, a BBTE díszdoktora
E-mail: hz[at]caesar.elte.hu
Honlap: http://people.inf.elte.hu/hz/index_eng.html
Cím: Campus 407, Tel.: 5827
Szakterület: Funkcionális programozás, Párhuzamos programozás
Barabas Laszlo
Dr. BARABÁS László társult adjunktus
E-mail: laszlo.barabas[at]ubbcluj.ro
Honlap: http://www.linkedin.com/pub/laszlo-barabas/38/61/64a
Cím: Codespring, Kolozsvár, Frunzișului (Lomb) utca 29.
Szakterület: Software technológia, Szoftver verifikació és validáció, Agilis módszertanok, IT-stratégia

Társult oktatók

Bulboaca Teodor
Dr. BULBOACĂ Teodor egyetemi tanár
E-mail: bulboaca[at]math.ubbcluj.ro
CV: Curriculum Vitae
Cím: Mathematica 5, Tel.: 6307
Szakterület: Komplex analízis, Függvények geometriai elmélete
IONESCU Klára
Dr. IONESCU Klára adjunktus
E-mail: clara[at]cs.ubbcluj.ro
Honlap: https://www.cs.ubbcluj.ro/~clara
Cím: Campus 407, Tel.: 5827
Szakterület: Algoritmusok és programozási nyelvek, Adatszerkezetek, Fastruktúrák, Az informatika oktatásmódszertana gimnáziumban és líceumban
Robu Judit
Dr. ROBU Judit docens
E-mail: judit.robu[at]ubbcluj.ro, robu[at]cs.ubbcluj.ro
Honlap: https://www.cs.ubbcluj.ro/~robu
Cím: BBTE, Központi Épület, dékánhelyettesi iroda, Tel.: 5827
Szakterület: Számítógépes mértantétel bizonyítás, Operációs rendszerek, GeoGebra

I. fokozatú tudományos kutató

Andras Nemethi
NÉMETHI András
E-mail: nemethi.andras[at]renyi.hu
Honlap: https://www.renyi.hu/~nemethi/
Szakterület: Algebrai geometria, Algebrai topológia, Szingularitás elmélet

Doktoranduszok

Bándi Nándor
BÁNDI Nándor doktorandusz
E-mail: nandor.bandi[at]ubbcluj.ro
CV: Curriculum Vitae
Szakterület: Folytonos nemlineáris optimalizálás, Evolúciós algoritmusok, Párhuzamos algoritmusok
Baja Zsolt
BAJA Zsolt doktorandusz
E-mail: zsolt.baja[at]ubbcluj.ro
CV: Curriculum Vitae
Szakterület: Felületszingularitások geometriája és topológiája, Numerikus félcsoportok
Tasnadi.Zoltan
TASNÁDI Zoltán doktorandusz
E-mail: zoltan.tasnadi[at]ubbcluj.ro
CV: Curriculum Vitae
Szakterület: Gráfalgoritmusok, Optimalizálási algoritmusok
SEEMOUS 2018 Diploma Totos Gyorgy
TŐTŐS György doktorandusz
E-mail: gyorgy.totos[at]ubbcluj.ro
CV: Curriculum Vitae
Szakterület: Szingularitások geometriája és topológiája, Differenciálegyenletek

Intézeti titkárság

Bajko Arpad
BAJKÓ Árpád-István intézeti titkár
E-mail: bajkoa[at]math.ubbcluj.ro, arpad.bajko[at]ubbcluj.ro
Cím: Mathematica 209, Intézeti iroda, Tel.: 0264-403477, 311-es mellék