Matematika szakterület

A tanulmányi program neve: Matematika
Megszerezhető minősítés Matematikai alapképzés (BA)
A képzés időtartama (megszerezhető ECTS kreditpontok) 3 év – 6 félév; 180 kredit
Képzési forma nappali képzés
Felsőoktatási intézmény megnevezése Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia
Kar / Intézet Matematika és Informatika Kar
Kapcsolattartó személy dr. Marcel Adrian ŞERBAN egyetemi adjunktus
Telefon +40 264 430500
Fax +40 264 591906
E-mail mserban@math.ubbcluj.ro
Honlap www.cs.ubbcluj.ro
Az alapképzés szakiránya Matematika
Célcsoport Középiskolai reál tagozatos osztályokban tanuló diákok, természettudományi, közgazdaság-tudományi, vagy műszaki alapképzést elvégzett egyetemisták, akik szeretnék megérteni és használni az alapvető matematikai struktúrákat.
Bejutási feltételek
 • Írásbeli felvételi vizsga Matematikából vagy Informatikából
 • Matematika vagy informatika érettségi jegy beszámítható

A részletes bejutási feltételeket a www.cs.ubbcluj.ro oldalon lehet megtekinteni
* A bejutási feltételek változhatnak

Továbbtanulási lehetőségek A matematikai alapképzés lehetővé teszi a diákok számára, hogy mesteri tanulmányokban vegyenek részt, és/vagy a tanügyben, közigazgatásban, iparban, vagy a pénzügyben kamatoztassák tudásukat.
A szak leírása A szak célja, hogy a diákok megértsék és használni tudják az alapvető matematikai struktúrákat, hogy átadják és értékesítsék az elsajátított fogalmakat és módszereket, hogy megtanulják, megértsék és alkalmazzák az újabb tudományos eredményeket, és hogy matematikai szemszögből is meg tudják közelíteni a más tudományokban megjelenő feladatokat.

Alaptantárgyak: Algebra (I-III.), Matematikai Analízis (I-III.), Geometria  (I-III.), Differenciálegyenletek és dinamikus rendszerek, Komplex függvénytan, Számelmélet, Matematikai szoftverek, A programozás alapjai, Valószínűségszámítás és statisztika, Mechanika, Optimalizációs eljárások

A képzési program célja Az alapképzés célja, hogy a hallgatók elsajátítsák a következő kompetenciákat:

 • matematikai alapismeretek elsajátítása;
 • algoritmusok kidolgozása és modern számítógépes rendszerek használata;
 • új tudományos és didaktikai megközelítések és módszerek létrehozása és implementációja;
 • az alap és kiegészítő ismeretek használata a tanulmányok mesteri képzésen való elmélyítéséhez, a matematika vagy matematikához kapcsolódó tudományágak területén;
Szakosodás / Szakterületek Alapvető képzettség a matematika főbb területein:

 • Algebra (Alap algebrai struktúrák, Lineáris algebra)
 • Geometria (Analitikus geometria, Differenciálgeometria)
 • Matematikai analízis (Számítások, Topológiák, Funkcionálanalízis, Optimalizáció, Komplex analízis)
 • Differenciálegyenletek
 • Valószínűségszámítás és statisztika
 • Numerikus analízis
 • Matematikai modellek más tudományágakban
Egyéb elsajátítható készségek A programozás alapjai, Adatstruktúrák és algoritmusok, Matematikai szoftverek, A matematika története
Oktatás: pedagógiai elméletek a matematika tanításában, Az oktatás pszichológiája, Tudományos dolgozatok elkészítésének módszertana
Gyakorlati képzés a matematika tanításának gyakorlata
Záróvizsga A záróvizsga az alap- és szakismereteket felmérő írásbeli vizsgából, valamint egy magiszteri dolgozat szóbeli megvédéséből áll. A hallgatónak be kell bizonyítania, hogy megértette és át tudja adni az alapmatematikában megjelenő módszereket, elméleteket és tudást.
Megszerzett képességek és készségek Általános képességek

 • a megszerzett alaptudás és módszerek továbbadása és értékesítése;
 • a matematikai jellegű, más tudományágakban felmerülő kérdések megértése és megközelítése;
 • az állandó tanulás képessége, a naprakész tudományos eredmények megértése és alkalmazása;
 • az elemzés és összegzés képessége;
 • az önálló és/vagy csoportos munka képessége problémamegoldás esetén, meghatározott szakmai keretben;
 • írásbeli és szóbeli kommunikációs készség, valamint a matematikai alapok ismerete

Speciális képességek

 • matematikai alapismeretek tanítása;
 • algoritmusok megírásának, valamint modern számítógépes rendszerek használatának képessége;
 • új tudományos és didaktikai megközelítések és módszerek felhasználása;
 • az alap- és kiegészítő ismeretek használata a tanulmányok mesteri képzésen való elmélyítéséhez, a matematika vagy a matematikához kapcsolódó tudományágak területén;
Munkalehetőség, a tudományos tevékenységek potenciális szakterülete Az alapfokú képzést megszerző matematikus, amennyiben elvégzi a pedagógiai modult is, taníthat állami vagy magán középiskolai oktatási intézményben. Ezen kívül dolgozhat a közgazdaságban vagy a közigazgatásban, olyan területeken, ahol szükség van matematikai ismeretekre.