Felvételi a Matematika és Informatika Karon meghirdetett alapképzési szakokra – 2024

Az alapképzési felvételi megszervezésére és lebonyolítására vonatkozó szabályzat – Matematika és Informatika Kar – 2024, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem felvételi szabályzatának mellékletét képezi (hivatalos dokumentum PDF formátumban)

1590/21.11.2023 sz.
Jóváhagyta a Kari Tanács 2023. november 21-én
Módosította a Kari Tanács 2024. március 26-án
Módosította a Kari Tanács 2024. június 27-én

Jelen szabályzat a Matematika és Informatika Kar által meghirdetett 2024-es alapképzési felvételire vonatkozik.

1. Felvételi időszak: A részletes felvételi naptárt a Babeș–Bolyai Tudományegyetem határozza meg.

2. Felvételi kritériumok

2.1. A rácsteszt jellegű írásbeli vizsga jegye (személyes jelenlét) 

3 órás írásbeli felvételi vizsga Matematikából vagy Informatikából (a jelentkező választása szerint, a beiratkozáskor megjelölt opció alapján), a Kar honlapján közzétett Matematika/Informatika vizsgatematikából, amelyeket a 3A Melléklet és a 3B Melléklet tartalmaz, és amely 24 rácsteszt jellegű tételből áll. Az írásbeli felvételi vizsgajegy legalább 5,00-ös (öt) kell legyen.

A feleletválasztós tesztek kiértékelése:

 1. Minden kérdésnek legalább 1 helyes válasza és legalább 1 helytelen válasza van. „Nem tudom” típusú válaszok nem léteznek.
 2. Minden kérdéshez egy „p” pontszám tartozik, amelyet a versenyző akkor kaphat meg, ha mindenik helyes választ megjelöli, és csak a helyes válaszokat jelöli meg.
 3. Amennyiben egy kérdéshez „p” pontszám tartozik, és „t” számú helyes választ, valamint „f” számú helytelen választ ad rá, akkor:
  1. ha a „t” helyes válaszok közül egyiket megjelöli, akkor a versenyző „p/t” pontszámot kap;
  2. ha az „f” helytelen válaszok közül egyiket megjelöli, akkor a versenyző „(-0.66)*p/f” pontszámot kap (vagyis a pontszáma csökken);
  3. az erre a kérdésre kapott legkisebb pontszám „0” (ha a versenyző által megadott valamennyi válasz kiértékelése negatív, akkor az eredményt „0”-val helyettesítjük), és a legnagyobb pontszám „p”;
  4. ha a versenyző mindenik választ megjelöli, akkor „0” pontszámot kap.

2.2. Azok a jelentkezők, akik a tantárgyversenyek nemzetközi vagy országos szakaszán vagy a 2023-as és 2024-es BBTE Matek-Infó versenyen az alábbi eredményeket érték el, 10-es felvételi átlaggal jutnak be az általuk kiválasztott szakra (A-kategória).

 • 2.2.1. azon érettségi diplomával rendelkező jelentkezők, akik IX–XII. osztályban legalább egy alkalommal részt vettek a matematika, csillagászat és asztrofizika, informatika és információtechnológia (C# szekció) tantárgyversenyek nemzetközi szakaszán, vagy akik legalább egy kitüntetésben (I., II., III. díj, dicséret) részesültek ugyanezen tantárgyversenyek országos szakaszán;
 • 2.2.2. akik legalább egy alkalommal részt vettek a Nemzetközi Magyar Matematikaversenyen, vagy akik legalább egy kitüntetésben (I., II., III. díj, dicséret) részesültek a magyar tannyelvű iskolák IX–XII. osztályai számára rendezett Országos Magyar Matematikai Olimpia döntőjén;
 • 2.2.3. azon érettségi diplomával rendelkező jelentkezők, akik a Nemes Tihamér Informatika Verseny – (programozás kategória) nemzetközi szakaszán bekerültek az első 20 helyezett közé, az elmúlt négy tanév egyikében;
 • 2.2.4. azon érettségi diplomával rendelkező jelentkezők, akik legalább egy alkalommal I., II., III. díjat szereztek vagy dicséretben részesültek a Central European Olympiad in Informatics vagy a Balcaniada de Matematică/Informatică versenyek döntőjén;
 • 2.2.5. azok az érettségi diplomával rendelkező jelentkezők, akik a 2023-as vagy 2024-es BBTE Matek-Infó versenyen, az informatika vizsgán legalább 9,50-es (kilenc egész ötven) pontszámot értek el a 10 legjobb eredmény közül;
 • 2.2.6. azon érettségi diplomával rendelkező jelentkezők, akik a 2023-as vagy 2024-es BBTE Matek-Infó versenyen, a matematika vizsgán legalább 9,50-es (kilenc egész ötven) pontszámot értek el a 10 legjobb eredmény közül.

2.3. A végső felvételi jegyhez 1/2-ed arányban hozzájáruló 10-es minősítést kapnak azok a jelentkezők, akik eredményeket értek el az alábbi tantárgyversenyek megyei szakaszán. A bejutási átlag kiszámításának képlete: 1/2*10 + 1/2*a felvételi vizsgán kapott jegy. Az írásbeli felvételi vizsgajegy legalább 5,00-ös (öt) kell legyen. (B-kategória)

 • 2.3.1. azon érettségi diplomával rendelkező jelentkezők, akik a líceumi évek (IX–XII. osztály) idején legalább I., II. vagy III. díjat szereztek a matematika, csillagászat és asztrofizika, informatika és információtechnológia (C# szekció) országos iskolai tantárgyversenyek megyei szakaszán.
 • 2.3.2 akik az elmúlt négy tanulmányi év során legalább egyszer részt vettek a magyar tannyelvű iskolák IX–XII. osztályai számára rendezett Országos Magyar Matematikai Olimpia döntőjén.
 • 2.3.3 azon érettségi diplomával rendelkező jelentkezők, akik bejutottak a Nemes Tihamér Informatika Verseny – (programozás kategória) nemzetközi szakaszára.

2.4. Azok a jelentkezők, akik részt vettek a 2023-as vagy 2024-es BBTE Matek-Infó versenyen, és 6,00-nál (hat) nagyobb vagy 6,00-tal egyenlő jegyet kaptak, a versenyen szerzett jegyüket felhasználhatják az írásbeli felvételi vizsgán. Ez a kedvezmény a C kategóriához tartozik:

 • 2.4.1. Abban az esetben, ha egy jelentkező megjelenik az írásbeli felvételi vizsgán, lehetősége van a nagyobb jegyet választani a 2023-as vagy 2024-es BBTE Matek-Infó versenyen szerzett jegy és a 2024-es felvételi vizsga írásbeli jegye közül.
 • 2.4.2. A „B” és „C” kategóriákban megjelölt kedvezményeket egyidejűleg fel lehet használni.

2.5. Fontos tudnivalók

 • 2.5.1. A felvételire való beiratkozás lezárulása után nem lehet igényelni vagy módosítani a jelentkezőket megillető kedvezményeket.
 • 2.5.2. Mindazon jelentkezők, akik a 2.2. és/vagy 2.4. pontban felsorolt középiskolai kitüntetésekkel rendelkeznek, a középiskola elvégzésétől számított legtöbb négy éven belül részesülhetnek a megjelölt kedvezményekben.
 • 2.5.3. A romániai felsőoktatási rendszer alapképzési diplomával rendelkező vagy nem rendelkező végzősei számára ugyanazok a kiválasztási szempontok érvényesek, mint az egyéb jelentkezők esetében.
 • 2.5.4. Abban az esetben, ha egy jelentkező használja az „A” vagy „C” kategóriákban megjelölt kedvezményeket (írásbeli felvételi vizsgára való jelentkezés nélkül), feltétlenül be kell mutatnia azokat a nyelvvizsga-bizonyítványokat, amelyek a szakválasztási listáján szereplő szakok képzési nyelvének ismeretét igazolják (beleértve a legelső szak-opciót is).
 • 2.5.5. A fentiekben felsorolt olimpiákon és versenyeken kívül nem vehető figyelembe más verseny.
 • 2.3.4. Az országos szakaszra való továbbjutást a Megyei Tanfelügyelőség vagy a verseny szervezője által kibocsátott dokumentummal szükséges igazolni.

3. Azonos felvételi átlag esetén a helyek elosztásánál a következő kritériumok érvényesülnek:

 1. az érettségin szerzett matematika (bármelyik szakirány) vagy informatika jegy (reál tagozat, elméleti szakágazat, matematika – informatika és természettudományok szak) a jelentkező választása szerint. Mindazon jelentkezők esetében, akik nem rendelkeznek ezzel a jeggyel, a középiskolai Matematika jegyek átlagát vesszük figyelembe, amelyet a 4 vagy 5 (esti tagozat esetén) középiskolai évre számoltak ki.
 2. az érettségi jegyek átlaga;
 3. a középiskolai Matematika jegyek átlaga, amelyet a 4 vagy 5 (esti tagozat esetén) középiskolai évre számoltak ki. Ehhez a középiskola tanulmányi eredményeit igazoló törzskönyvi kivonat fénymásolata is szükséges.

4. A helyek elosztása

A Karra felvételt nyernek mindazon jelentkezők, akik a legalább 5,00-ös (öt) felvételi átlagjegyet elérték, (az írásbeli felvételi vizsgajegy legalább 5,00-ös (öt) kell legyen az A-kategória kivételével), és a felvételi átlagok csökkenő sorrendjében, a beiratkozáskor megjelölt szakok prioritását figyelembe véve, bekerülnek a szakminisztérium által jóváhagyott keretlétszámba.

5. Fontos szabályozások

 1. Egy jelentkező egyidejűleg ugyanazon felsőoktatási intézmény több szakjára vagy különböző felsőoktatási intézmények szakjaira is felvételizhet több iratkozási dosszié leadásával, de egyszerre legtöbb két képzési programra nyerhet felvételt, a képzési szinttől és a képzést nyújtó oktatási intézményektől függetlenül.
 2. Egy jelentkező nem nyújthat be több versenydossziét ugyanazon szakterület legelsőként megjelölt szakjaira. A bejutott jelentkezők kizárólag egy képzési program/szak esetében részesülhetnek államilag támogatott képzésben.
 3. Az állami költségvetésből finanszírozott (tandíjmentes) helyre bejutott hallgatók állami költségvetési támogatásban részesülhetnek (ösztöndíjrendszer), de ez csak a normál tanulmányi időszakra vehető igénybe, az adott szakon. Az állami felsőoktatási intézmények korábbi években beiratkozott, állami támogatással tanuló hallgatói, akik második szakot is el szeretnének végezni, sikeres felvételi esetén állami költségvetési támogatásban részesülhetnek, de csak korlátozott ideig tanulhatnak tandíjmentes helyen: az új szak tanulmányi éveinek számából le kell vonni az előző szakon államilag támogatott tanévek számát. Ugyanez a szabályozás érvényes mindazon hallgatókra is, akik korábban tandíjmentes helyre jutottak be, de akiket kizártak vagy akik tanulmányaikat megszakították, az első tanulmányi év kivételével, (amely tandíjköteles rendszerben zajlik). A normál tanulmányi ciklus állami költségvetésből történő finanszírozása azt jelenti, hogy valamennyi tanulmányi évet tandíjmentes rendszerben lehet folytatni, egyetlen alkalommal. Bármilyen egyéb helyzetben – a szociális esetek kivételével –, a tanulmányi év tandíjas rendszerben zajlik.
 4. Az egyetemi alapképzési oklevéllel/végbizonyítvánnyal rendelkező vagy nem rendelkező, állami vagy magánegyetemen végzett hallgatók további jóváhagyott helyekre jelentkezhetnek egy újabb szak elvégzése érdekében. Ebben az esetben a jelölteknek saját felelősségükre kell nyilatkozniuk a jelentkezési űrlapon arról, hogy az első szak elvégzésekor hány évig részesültek állami támogatásban. A hallgatói státus időtartamát a 2-es melléklet kitöltésével kell igazolni.
 5. Egyetemi alapképzésre történő idegen nyelvű felvételi esetén a jelentkezőknek nyelvvizsga-bizonyítvánnyal kell rendelkezniük, amely szerepel a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Rektori Hivatala által jóváhagyott listán (a 4-es melléklet tartalmazza ezt a listát), vagy rendelkezniük kell az érettségi vizsgán kapott nyelvvizsga-bizonyítvánnyal, azzal a feltétellel, hogy az öt minősítés közül legalább három B2-es szintű kell legyen. Amennyiben a jelentkező több idegen nyelvű szakra is szeretne jelentkezni, minden választott szak esetén rendelkeznie kell nyelvvizsga-bizonyítvánnyal. Ehhez hasonlóan, mindazon jelentkezők, akiknek az anyanyelvük német, vagy legalább 8 osztályt német tannyelvű tagozaton végeztek (ezt igazolniuk kell a gimnázium elvégzéséről szóló abszolváló oklevéllel, a gimnáziumi vagy líceumi tanulmányokról kiállított törzskönyvi kivonattal vagy ezzel egyenértékű okiratokkal), nem kell rendelkezniük német nyelvvizsga-bizonyítvánnyal.
 6. Azoknak a jelentkezőknek, akik az írásbeli vizsgát angol vagy német nyelven írják, nem kell az adott nyelv ismeretét igazoló nyelvvizsga-oklevelet felmutatniuk.
 7. Azoknak a jelentkezőknek, akik a (felvételi kedvezményeket kihasználva) nem fognak írásbeli vizsgát tenni, szükségük lesz az adott tanulmányi program/programok nyelvének ismeretét igazoló nyelvvizsga-oklevélre.
 8. Alapképzési felvételire jelentkezhetnek az érettségi vagy ezzel egyenértékű oklevéllel rendelkező középiskolát végzettek, román állampolgárok, valamint az Európai Unió tagállamainak, az Európai Gazdasági Térség és a Svájci Államszövetség államainak polgárai, akik oklevelüket az említett országokban szerezték, és az oklevelet a felsőoktatási intézmények elismerték az oktatási és kutatási miniszter által jóváhagyott rendelet szerinti lista és módszertan alapján. Azok a jelentkezők, akik nem tartoznak a fenti kategóriák egyikéhez sem, a felvételi vizsgára való beiratkozáskor fel kell mutatniuk a külföldön folytatott tanulmányaik elismerésének igazoló okiratát, ezt a minisztérium szakigazgatósága, az Országos Oklevél-honosító Központ (C.N.R.E.D.) bocsátja ki. Az Európai Unió tagállamainak, valamint az Európai Gazdasági Térség és a Svájci Államszövetség államainak polgárai, valamint Nagy-Britannia polgárai és azok családtagjai is (férj/feleség és az eltartásukban lévő gyermekek), akik a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló 2019/C 384 I/01 számú Megállapodás kedvezményezettjei is jelentkezhetnek felvételire, a román állampolgárokra érvényes, törvény által előírt feltételek mellett, beleértve a beiskolázási díjakat is.
 9. A Európai Unió harmadik országbeli jelentkezők is pályázhatnak a Kar által külön meghirdetett helyekre az egyetem szabályozásai alapján.

6. A helyek odaítélésének szempontrendszere

A bejutott jelentkezők elosztása a felvételi átlaguk csökkenő sorrendjében történik, szigorúan betartva a beiratkozáskor megjelölt szakok prioritását, a legelső opciótól indulva. A helyek odaítélésének szempontrendszere elérhető az alábbi oldalon. A végleges eredmények megjelenését követően nem fogadható el olyan jellegű fellebbezés, amely a felvételi módszertanának hiányos ismeretéből származik.

7. Beiratkozás és a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok

8. Beiratkozási díjak

9. Az 1-es, 2-es, 3A, és 3B számú mellékletek jelen felvételi szabályzathoz tartoznak.

10. A Felvételi Bizottságnak jogában áll jelen felvételi szabályzat módosítása a szakminisztérium által a felvételi vizsga kezdetéig kiadott rendeletek alapján.

11. Az alapképzési felvételi naptára (A 2024. júliusi alapképzési felvételi naptára elérhető a fenti linken.)

12. A 2024. szeptemberi felvételire vonatkozó szabályozások

 • Amennyiben a 2024. augusztus 1. és 2024. szeptember 1. közötti időszakban tandíjmentes helyek szabadulnak fel, azokat elfoglalják a tandíjas helyre bejutott jelentkezők, ugyanarról a szakról, a bejutási átlagok csökkenő sorrendjében, azzal a feltétellel, ha teljesítik a jogosultsági követelményeket, és azok, akik (a későbbieknek közzétett időpontig) benyújtják az érettségi oklevelüket és a törzskönyvi kivonatot. 2024. szeptember 2-án a kari honlapra kifüggesztjük, amennyiben esedékes, azoknak a jelentkezőknek a listáját, akik esetében módosult a támogatási forma. JAVASLAT: Javasoljuk, hogy az érettségi oklevelet és a törzskönyvi kivonatot eredeti példányban adják le a dossziéba (a későbbiekben jelzett időpontig), annak érdekében, hogy kihasználhassák ezt a lehetőséget.
 • Amennyiben 2024 szeptemberében nem lesz felvételi: a 2024. júliusi végleges eredmények kifüggesztése után kiesett jelentkezők (akik legalább 5-ös felvételi átlagot értek el), kérvényezhetik olyan tandíjas helyek elfoglalását csak matematika szakterületen, amelyek felszabadultak a más jelentkezők visszalépése eredményeként. A kérvényeket 2024. szeptemberében lehet benyújtani (a későbbiekben közzétett időszakban). A helyek elosztása az átlagok csökkenő sorrendjében történik, és a (későbbiek során közzétett időpontban) kifüggesztjük a tandíjas helyre bejutott jelentkezők listáját. A helyek elfoglalásának visszaigazolása a tandíj első részletének befizetése és az egyetemi tanulmányi szerződés kitöltése alapján történik, a felvételi platformon (a későbbiekben közzétett időpontban). A visszaigazolások utáni lista kifüggesztése (a későbbiekben közzétett időpontban) lesz.
 • Amennyiben 2024 szeptemberében lesz felvételi, azok a jelentkezők, akik a 2024. júliusi vizsgaidőszakban elérték a legalább 5-ös felvételi átlagot, beiratkozhatnak a 2024. szeptemberi felvételire is a 2024. júliusi felvételi során kapott jeggyel.