Kategória archívum: Oktatóink kiadványai

László Tamás – Andrei Marcus – Szántó Csaba: Lineáris algebra

László Tamás – Andrei Marcus – Szántó Csaba: Lineáris algebra
Ez a könyv a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Magyar Matematika és Informatika Intézetének alapképzési tanrendjében szereplő elsőéves lineáris algebra kurzus oktatási anyagát foglalja magában, és az utóbbi években oktatott anyagok és jegyzetek alapján készült. Nyolc fejezete lefedi a lineáris algebra legfontosabb alapterületeit. A tárgyalt fogalmak többek között: vektorterek, lineárisan független vektorrendszerek, generátorrendszerek, bázisok, vektortér dimenziója, lineáris transzformációk

András Szilárd – A matematika tanítása

András Szilárd – A matematika tanítása
„Ahogy a könyv címe sem egyértelmű, a tartalma sem az. Bár a könyv megírása közben főleg arra összpontosítottam, hogy diákoknak hogyan lehet matematikát tanítani, helyenként mégis meg kellett fogalmazni olyan tanulságokat, amelyeket a matematika tanít mindannyiunknak. Arra viszont semmiképen nem kell gondolni a könyv kapcsán, hogy a matematikának próbálunk bármit is megtanítani, örülünk, ha magunkban

András Szilárd – Lukács Andor – Köncse Balázs: Primitív függvények és integrálok. Feladatgyűjtemény a XII. osztály számára

András Szilárd – Lukács Andor – Köncse Balázs: Primitív függvények és integrálok. Feladatgyűjtemény a XII. osztály számára
Hiánypótló ez a gyűjtemény, hisz magyar nyelven eddig nem állt az érdeklődő diákok és tanárok rendelkezésére olyan feladatgyűjtemény, amely támogatta volna az emelt szintű felkészülést a matematikai analízisnek a XII. osztályban tanult két nagy fejezetéből, a primitiválható függvények tanulmányozásából és a határozott integrálok tulajdonságaiból. A gyűjtemény elsősorban a fogalmak mély megértését támogatja, de ugyanakkor a

András Szilárd: Pályagörbék tükörben

András Szilárd: Pályagörbék tükörben
10 éves az Erdélyi Tehetségsegítő Tanács. Működését nagyon sok tanár, diák, szülő és egyéb szakember segítette, ezért mindenkinek köszönettel tartozunk. Hosszú út áll még előttünk, a feladatok egyre szerteágazóbbak, az igények egyre nagyobbak, és az ellenszél sem csitul. Működésünk tíz évében több műveltségi területen igyekeztünk regionális érdekeltségű, hiánypótló és folyamatos programokat kivitelezni. A leghangsúlyosabb programok

Pătcaș Csaba György – Ionescu Klára: Hogyan válhatunk profi programozókká?

Pătcaș Csaba György – Ionescu Klára: Hogyan válhatunk profi programozókká?
Versenyfeladatokat készíteni mindig komoly kihívás. A feladatkészítőnek feltétlenül ismernie kell a válaszokat a következő kérdésekre: milyen céllal szervezik az illető versenyt? Gépen vagy papíron, esetleg mindkettőn dolgoznak majd a versenyzők? Mennyire magas/alacsony a jelentkezők színvonala? Kik, és milyen körülmények között fogják az értékelést végezni? A Babeș–Bolyai Tudományegyetem Matematika és Informatika Kara néhány éve felvételi versenyt

Pătcaș Csaba György: Informatikafeladatok megoldása haladó módszerekkel (Feladatgyűjtemény)

Pătcaș Csaba György: Informatikafeladatok megoldása haladó módszerekkel (Feladatgyűjtemény)
Ezt a feladatgyűjteményt elsősorban segédanyagnak szánjuk az Informatikafeladatok megoldása haladó módszerekkel nevű tantárgyhoz, amely opcionálisan választható a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Matematika és Informatika Karán elsőéves egyetemisták számára. A tantárgy fő célja a hallgatók megismertetése az algoritmikai jellegű egyéni és csapatos programozói versenyekkel, valamint olyan haladóbb szintű algoritmusok bemutatása, amelyekre más tantárgyak keretein belül nem kerül sor.

Laurențiu Panaitopol – András Szilárd – Dinu Șerbănescu: Probleme de combinatorică pentru juniori

Laurențiu Panaitopol – András Szilárd – Dinu Șerbănescu: Probleme de combinatorică pentru juniori
A GIL könyvkiadó ötkarikás sorozata alapjában véve a versenyekre való felkészítést célozza meg. Ez a könyv egy korábbi kiadvány bővítéseként, átdolgozásaként, módszertani szempontok szerinti átalakításaként jelent meg. Így a feladatok nehézség szerint vannak rangsorolva ( 1-től 6-ig), és a könyv végén található módszertani mutató alapján gyorsan kikereshetőek azok a feladatok, amelyek azonos vagy hasonló megoldási

András Szilárd, Kajántó Sándor, Lukács Andor: Közönséges differenciálegyenletek

András Szilárd, Kajántó Sándor, Lukács Andor: Közönséges differenciálegyenletek
Ez a könyv egy bevezetés a közönséges differenciálegyenletek klasszikus elméletébe, gyakorlatilag a Babeș–Bolyai Tudományegyetem másodéves matematika és informatikai matematika szakos hallgatóinak tartott előadások, szemináriumok és laborgyakorlatok tananyagát tartalmazza. Elsődleges célja betekintést nyújtani az elemi úton megoldható differenciálegyenletek és differenciálegyenlet-rendszerek kapcsán felmerülő kérdések megoldásába. Így a következő témákat érinti: a differenciálegyenletekhez rendelt kezdőérték, illetve bilokális feladatok

Gábor Kassay – Vicențiu D. Rădulescu: Equilibrium Problems and Applications

Gábor Kassay – Vicențiu D. Rădulescu: Equilibrium Problems and Applications
Equilibrium Problems and Applicatons develops a unified variational approach to deal with single-valued, set-valued and quasi-variatonal equilibrium problems. The authors develop original results in relationship with classical contributions to the feld of equilibrium problems.

Ki lakik a csellista szomszédjában?

Ki lakik a csellista szomszédjában?
Ki lakik a csellista szomszédjában? címmel a csíkszeredai Státus Kiadónál megjelent az a matematikai könyv, amely a SimpleX Egyesület több taneszközének felhasználásáról, illetve különösen az I–IV. osztályos gyerekekkel tartott tevékenységek tapasztalatairól számol be. A kötet szerzői Zsombori Gabriella és András Szilárd. Minden fejezet hátterében olyan tevékenységek állnak, amelyeket Csíkszeredában vagy Kolozsváron tartottak elemi osztályos diákokkal. A