Beiratkozási eljárás és a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, alapképzés – 2024

A jelentkezők beiratkozása kizárólag online történik a felvételi platformon (a link később lesz elérhető).

A jelentkezők felelősséggel tartoznak a 2020. december 14-én kiadott 17.907-es számú Szenátusi Határozattal jóváhagyott, majd a 14/15.02.2021-es számú Szenátusi Határozattal módosított és kiegészített A Babeş–Bolyai Tudományegyetem Felvételi szabályzatában előírt valamennyi dokumentum megfelelő feltöltéséért/továbbításáért, aláírva (esetenként) és szkennelve. A jelentkezők felelősséget vállalnak a dokumentumok valódiságáért, valamint a digitális/szkennelt és az eredeti dokumentumok tartalmának azonosságáért, amelyeket a jelentkezői dossziéban kell elhelyezni, kézjeggyel ellátott írásos nyilatkozat kíséretében.

A jelentkezők beiratkozásához szükséges dokumentumok:

  1. beiratkozási típusnyomtatvány (1-es melléklet, amelyet az online előiratkozásra használt felületen lehet generálni);
  2. jelentkezői adatlap – versenyadatok (3-as melléklet);
  3. érettségi oklevél (kétoldalasan szkennelve) vagy ezzel egyenértékű oklevél, amelyen szerepelnie kell az érettségi vizsgajegyek átlagának és az érettségin elért matematika vagy informatika jegynek; A 2023-ban érettségizők az érettségi oklevelük helyett bemutathatják azt az igazolást, amely tanúsítja a középiskola elvégzését és a sikeres érettségi vizsgát. Az oklevelet helyettesítő igazolásból kötelező módon ki kell derülnie az érettségi vizsgajegyek átlagának és az érettségin elért matematika vagy informatika jegynek.
  4. a középiskolai törzskönyvi kivonat (foaie matricolă, kétoldalasan szkennelve);
  5. születési anyakönyvi kivonat (keresztlevél, szkennelve);
  6. személyazonossági igazolvány (szkennelve);
  7. adott esetben, házassági anyakönyvi kivonat;
  8. az iskolaorvosi vagy családorvosi rendelő által kibocsátott orvosi igazolás (szkennelve), amelyen szerepelnie kell, hogy a jelentkező személy alkalmas a felsőoktatási tanulmányok elvégzésére;
  9. a felvételi díjat kizárólag online lehet befizetni a felvételi platformon;
  10. nyelvvizsga-bizonyítvány (amennyiben az szerepel a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Rektori Hivatala által jóváhagyott listán), vagy az érettségi vizsgán kapott nyelvvizsga-bizonyítvány, azzal a feltétellel, hogy az öt minősítés közül legalább három B2-es szintű kell legyen.
   1. Amennyiben a jelentkező szakválasztási listáján több idegen nyelvű szakot is megjelölt, minden képzési program esetében rendelkeznie kell nyelvvizsga-bizonyítvánnyal.
   2. Az angol vagy német nyelven írásbeli vizsgát tevő jelentkezőknek a továbbiakban nem lesz szükségük az adott nyelvek ismeretét igazoló nyelvvizsga-bizonyítványra.
   3. Azoknak a jelentkezőknek, akik (a felvételi kedvezményeket kihasználva) nem tesznek írásbeli vizsgát, nyelvvizsga-bizonyítványra lesz szükségük a szakválasztási listán lévő tanulmányi program(ok) nyelvének/nyelveinek ismeretét igazoló nyelvtudásukról.
   4. A nyelvvizsga-bizonyítványok a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Nyelvi Központjaiban is megszerezhetők:
    1. ALPHA nyelvközpont (http://lett.ubbcluj.ro/alpha/)
    2. LINGUA nyelvközpont (https://econ.ubbcluj.ro/lingua/)
  11. Azon jelentkezők esetén, akik az előző évben kapták meg érettségi oklevelüket:
   1. az érettségi oklevéllel rendelkező középiskolát végzetteknek, akik diplomájukat a felvételi évét megelőző évben szerezték, a leadott dokumentumokhoz egy saját felelősségre adott nyilatkozatot is kell mellékelniük, (1-es melléklet), amelyből kiderül a romániai állami egyetemi rendszerben való addigi részvételük és tanulmányi eredményeik.
   2. Azok a jelentkezők, akik jelenleg hallgatók vagy korábban voltak hallgatók, és azért iratkoznak felvételi vizsgára, hogy második egyetemet is elvégezzenek:
    1. igazolás/igazolások, amelyek tanúsítják a romániai felsőoktatási rendszerben folytatott tandíjas vagy tandíjmentes évek számát, és amelyekből kiderül, hogy a felvételire jelentkező naprakészen kifizette a tandíjakat, és az Egyetemmel szemben nincsen tartozása;
    2. egyetemi vagy ezzel egyenértékű oklevél eredeti példánya azon jelentkezők esetében, akik második egyetemet szeretnének végezni (kétoldalasan szkennelve).
  12. A beiratkozási díj (a Babeş–Bolyai Tudományegyetem, a Központi Egyetemi Könyvtár, a Botanikus Kert, az Egyetem éttermeinek és kávézóinak alkalmazottai és azok gyermekei, az aktív oktatószemélyzet és adminisztratív személyzet gyermekei, valamint a felsőoktatási és a közoktatási intézményektől nyugdíjazott személyek gyermekei), valamint az iratkezelési díj (a mindkét szülőre árvák, illetve az állami gondozásból kikerült fiatalok) befizetése alóli felmentést igazoló okiratok. Az igazoláson a felvételi vizsgára való beiratkozás időszakára eső vagy azt megelőző dátum kell szerepeljen. A felvételire való beiratkozás lezárulását követően nem fogadható el az igazolás és a befizetés alóli felmentés.
  13. oklevél az elért helyezésről, vagy részvételi oklevél a tantárgyversenyről, azon jelentkezők esetében, akik a versenyzőkre vonatkozó kedvezményekben részesülnek vagy versenyeken vettek részt. Abban az esetben, ha az oklevél nem román nyelvű, mellékelni kell annak hivatalos román nyelvű fordítását is. Az oklevél eredeti példányát és annak fordítását egyetlen PDF-állományként kell feltölteni.
  14. a roma nemzetiségűek számára fenntartott helyekre jelentkezőknek:
   1. egy ajánlólevelet kell bemutatniuk, amelyet egy romák képviseletével megbízott hivatalos szervezet állított ki; ez a dokumentum a roma etnikumhoz való tartozásukat igazolja, és nem azt, hogy a jelentkező az ajánlást kiállító szervezet tagja.
   2. beiratkozási típuskérvényt kell kitölteniük; ezzel kapcsolatos további információk a BBTE honlapján: https://admitere.ubbcluj.ro/ro/licenta/alte_categorii
  15. A szociális védelmi rendszerből érkező jelentkezőknek (elhelyezés) be kell nyújtaniuk azokat a dokumentumokat, amelyek igazolják az ehhez a kategóriához való tartozásukat. Ezzel kapcsolatos további információk a BBTE honlapján: – https://admitere.ubbcluj.ro/ge/licenta/candidati_protectie_sociala
  16. Az Európai Unió tagállamaiból, az Európai Gazdasági Térség és a Svájci Államszövetség államaiból érkező jelentkezőknek (beleértve a román állampolgárokat is, akik román személyi igazolvánnyal rendelkeznek, de tanulmányaikat más országban végezték) igazolniuk kell tanulmányaik elismerését. Ennek érdekében a BBTE Nemzetközi Kapcsolatok Központjához kell fordulniuk (https://cci.ubbcluj.ro/degree_students/eu_students.php). Továbbá, a Matematika és Informatika Karra történő alapképzési felvételihez szükséges a külföldön szerzett osztályzatok egyenértékűsítése, amelynek érdekében, kérjük, forduljanak a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Főtitkárságához (Kozma-Kis Erzsébet, Tel.: +40-0264-405300, 5105-ös mellék, e-mail: elisabeta.kozma@ubbcluj.ro).