Informatikai rendszerek optimalizálása

Ez a tanulmányi program már nem része a Matematika és Informatika Kar képzési kínálatának. A Matematika és Informatika Kar aktuális képzési kínálata elérhető itt.

A tanulmányi program neve: Informatikai rendszerek optimalizálása
Megszerezhető minősítés Informatikai mesteri képzés
A képzés időtartama (megszerezhető ECTS kreditpontok) 2 év, 4 félév; 120 kredit
Képzési forma nappali képzés
Felsőoktatási intézmény megnevezése Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár
Kar / Intézet Matematika és Informatika Kar
A koordinátor neve dr. Soós Anna egyetemi docens
Telefon +40.264.405.327
Fax +40.264.591.906
Email asoos@math.ubbcluj.ro
Honlap www.cs.ubbcluj.ro
Az alapképzés szakiránya Informatika, Műszaki tudományok
Célcsoport informatikai, természettudományi, közgazdaság-tudományi, vagy műszaki alapképzést végzett hallgatók
Bejutási feltételek Az alapképzést követő záróvizsga jegy és személyes portfólió elkészítése.
A részletes bejutási feltételeket a www.cs.ubbcluj.ro, honlap Felvételi menüpontjában lehet megtekinteni.
* A bejutási feltételek változhatnak
Továbbtanulási lehetőségek A mesteri képzés célja, hogy a diákok olyan képesítést kapjanak, amely lehetővé teszi számukra, hogy tanulmányaikat majd a doktori iskola keretében folytathassák.
A szak leírása A képzés célja az új optimalizálási módszerek ismertetése az adatfeldolgozás, párhuzamos programozás, sztochasztikus keresés, sztochasztikus szimulálás és modellezés, adatbázis rendszerek, valamint a kriptográfia területén. Az informatikai rendszerek optimalizálásához kapcsolódó kutatási projekt betekintést enged a tudományos kutatás gyakorlati részébe.Alaptantárgyak:

 • Kódelmélet
 • Sztochasztikus adatelemzési módszerek
 • Tervezési minták Java-ban
 • Kriptográfia
 • Adatbázis-kezelő rendszerek
 • Szimulációs módszerek
 • Párhuzamos programozás
 • Adatbázis lekérdezések optimalizálása
 • Adatbányászat
 • Komponens-orientált technikák alkalmazása az optimalizálásban
A képzési program célja A képzés bemutatja a haladó szintű optimalizálási módszereket és a különböző területeken való alkalmazásukat. A szak célja, hogy a képzés végére a diákok rendelkezzenek a következő képességekkel:

 • haladó szintű elméleti, módszertani és gyakorlati informatikai ismeretek;
 • az informatikai ismeretek célzott alkalmazása nagyobb méretű feladatok értelmezésében, modellezésében és megoldásában;
 • új elméleti és gyakorlati feladatok elemzése és megoldása;
 • hiányos információjú feladatok elemzése és megoldása;
 • magas szintű programozási készség; komplex gyakorlati vagy kutatási projektek tervezése, fejlesztése és tesztelése;
 • különféle programozási környezetek ismerete és használata;
 • haladó angol nyelvismeret;
 • egyéni és csoportos munkavégzési készség.
Szakosodás/ Szakterületek Informatikai rendszerek optimalizálása, intelligens feladatmegoldás
Gyakorlati képzés A negyedik félévben a hallgatók részt vesznek egy kutatási projektben, amelynek témája az informatikai rendszerek optimalizálásához kapcsolódik.
Egyéb elsajátítható készségek A hallhatók tanítási gyakorlaton vehetnek részt.
Záróvizsga A záróvizsga a mesteri dolgozat szóbeli megvédéséből áll.
Megszerzett képességek és készségek Szakmai készségek és kompetenciák:

 • magas szintű modellezési készség; gazdasági, ipari, kutatási jelenségek modellezése matematika, statisztikai és informatikai módszerekkel;
 • magas szintű szoftvertervezési és -fejlesztési készségek; különféle programozási nyelvek, fejlesztői és tesztelési környezetek ismerete és használata
 • haladó szintű optimalizálási módszerek és technikák ismerete és alkalmazása.
Elhelyezkedési lehetőségek, a tudományos tevékenységek potenciális szakterülete A mesterképzést végzett diák bármely cégnél vagy szervezetnél elhelyezkedhet információtechnológia (IT) szakértőként és tanácsadóként, programozóként, programtervezőként vagy tesztelőként. Amennyiben a pedagógiai modult is elvégzi, lehetősége van tanítani bármely középiskolában.