Korszerű módszerek a matematikatanításban – magyar nyelvű képzés

A tanulmányi program neve: Korszerű módszerek a matematikatanításban – magyar nyelvű képzés
Megszerezhető minősítés Matematikai mesteri képzés és II-es szintű pedagógiai modul
A képzés időtartama (megszerezhető ECTS kreditpontok) 2 év – 4 félév; 120 kredit, amelyből 30 kredit a pedagógiai modul
Képzési forma nappali képzés
Felsőoktatási intézmény megnevezése Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia
Kar / Intézet Matematika és Informatika Kar
A koordinátor neve dr. ANDRÁS Szilárd egyetemi docens
Telefon +40 745 561201
Fax +40 264 591906
E-mail andrasz@math.ubbcluj.ro
Honlap https://www.cs.ubbcluj.ro/oktatas/szakok/mesterkepzes/korszeru-modszerek-a-matematikatanitasban-magyar-nyelvu-kepzes/
Az alapképzés szakiránya Matematikai didaktika képzési program
Célcsoport matematika, informatika, fizika, mérnöki, kémia, biológia alapképzést elvégzett hallgatók
Bejutási feltételek Az alapképzést követő záróvizsga jegy és személyes portfólió elkészítése.
A részletes bejutási feltételeket a www.cs.ubbcluj.ro/hu honlap Felvételi menüpontjában lehet megtekinteni.
*A bejutási feltételek változhatnak.
Továbbtanulási lehetőségek A mesteri képzés felkészíti a diákokat későbbi matematikatanári feladatok elvégzésére, megalapozza a későbbi doktori, didaktikai tanulmányokat, illetve a szakmai elmélyülést.
A szak leírása A szak leírása: modern matematikatanítás; általános és középiskolai módszerek és tankönyvek értékelése, kidolgozása; a tanítási és tanulási folyamat megtervezése és kiértékelése.
Alaptantárgyak:

 • A modern didaktika speciális fejezetei I.
 • A modern didaktika speciális fejezetei II.
 • Serdülők, fiatalok és felnőttek pszichopedagógiája
 • Oktatási programok tervezése és menedzsmentje
 • Geometriai egyenlőtlenségek
 • Komplex számok geometriája
 • Diszkért matematika
 • Klasszikus tételek az elemi geometriában
 • A tudományterület didaktikája, szakmódszertan a líceumi, posztliceális és egyetemi oktatásban
 • Geometriai szerkesztések
 • Módszertani vonatkozások az algebra tanításában
 • Sztochasztikus folyamatok elemzése
 • Módszertani vonatkozások a matematikai analízis tanításában I.
 • Módszertani vonatkozások a matematikai analízis tanításában II.
 • Példák és ellenpéldák a matematikai analízisben
 • Rekurzív sorozatok
 • Számítógéppel támogatott oktatás
 • Alkalmazott matematika
 • Szakmai gyakorlat
A képzési program célja A mesteri program feladata a megszerzett tudás elmélyítése, és a matematikatanítás színvonalának emelése.
Szakosodás / Szakterületek Matematikatanár, oktatási szakértő, kutató/oktató matematikus
Egyéb elsajátítható készségek Informatika feladatok megoldása, drámapedagógia, oktatási intézmények menedzsmentje
Gyakorlati képzés A II. és III. félévben a magiszteri hallgatók iskolai gyakorlatot végeznek.
Záróvizsga magiszteri dolgozat
Megszerzett képességek és készségek
 • alap és haladó szintű fogalmak, eredmények és elméletek megértése a matematikában;
 • módszertani és tudományos cikkek megértése a matematikában;
 • új feladatok, módszertani, kutatási irányokban való eligazodás;
 • egyéni vagy csoportos munka komplex problémák megoldásában;
 • matematikai szoftverek használata a tanításban;
 • tudományos nyelven való kommunikáció, módszertani vagy tudományos cikkek megírása;
 • a matematikai modellek felhasználása más tudományokban;
 • a matematika tanítása;
 • doktori programra való felkészülés a matematika vagy didaktika területén;
 • a tanításba, kutatásba vagy a közgazdaságba való integráció készsége;
 • folyamatos önképzési és tanulási készség.
Munkalehetőség, a tudományos tevékenységek potenciális szakterülete A magiszteri képzést megszerző hallgatók taníthatnak elemi és általános iskolában, főiskolán vagy egyetemen.