A tutorok feladatköre

A BBTE Rektori Hivatala által kiadott Szabályzat értelmében a tutorok feladatköre a következőkre terjed ki:

 1. a hallgatók támogatása az egyetem és a karok tevékenységének, működési mechanizmusának megértésében, annak érdekében, hogy az egyes tanévekre vonatkozó követelményekhez megfelelőképpen alkalmazkodjanak;
 2. segítségnyújtás a módszertani és pedagógiai akadályok leküzdésében, áthidalásában (pl. az egyetemi oktatók elvárásaihoz igazodó tájékozódási- és munkamódszerek, gyakorlatok ismertetése);
 3. az európai kreditátviteli rendszerben (ECTS) működő oktatási tevékenységek megismertetése oly módon, hogy a hallgatók valóban érezhessék a rendszer által biztosított előnyöket;
 4. a hallgatók eligazítása a tanulmányi útvonal kialakításában, személyre szabott tantervi – kurrikuláris – törzsanyag kiválasztása révén, amely szem előtt tartja a hallgatók képességeit, érdekeit és érdeklődési körét (ehhez szorosan hozzátartozik a tanulmányi szerződések kitöltésekor nyújtott segítség, amely által megvalósulhat a hallgató akadémiai helyzetéből adódó konkrét és egyéni körülmények, valamint a képzési kínálat reális összehangolása);
 5. a hallgatók tájékoztatása és segítése az egyetem által biztosított erőforrások elérésének és kihasználásának megkönnyítése érdekében (könyvtárak, informatikai laborok stb.);
 6. a hallgatók figyelmének felhívása a dékáni hivatalba leadandó kérvények benyújtási határidejére (beiskolázás, visszairatkozás, bentlakás, ösztöndíjak kérvényezése stb.);
 7. a hallgatók értesítése az egyes karokon megtartott tudományos szemináriumokról, valamint az egyetemi szinten zajló eseményekről;
 8. az egyetem kutató-központjainak és az egyes karok kísérleti lehetőségeinek ismertetése, valamint útbaigazítás az ezekkel kapcsolatos kérdésekben;
 9. a hallgatók megfelelő tájékoztatása a magiszteri és doktori képzésen való továbbtanulási lehetőségekről;
 10. tanácsadás, támogatás nyújtása és útmutatás a szakmai karrierlehetőségek, valamint a munkaerő-piacon betölthető állások tekintetében;
 11. tanácsadás a hallgatók szakmai önéletrajzának elkészítésében, és felkészítés a munkahelyi alkalmazást megelőző állásinterjúra (segítségnyújtás olyan ismeretek elsajátításában, amelyek szükségesek egy adott állás megpályázásához leadandó dokumentáció összeállításához; a hallgatók felkészítése az állásinterjúra);
 12. tanácsadás a tanulási tevékenységeket kiegészítő társadalmi, kulturális és sportolási lehetőségek kihasználásában;
 13. találkozások megszervezése a hallgatók szakosodása szempontjából releváns szaktudást gyakorlatban alkalmazó személyekkel, akik a társadalmi, a kulturális vagy az üzleti szféra képviselői;
 14. a vezetői adottságokkal rendelkező hallgatók felfedezése, valamint ösztönzése az ilyen irányú képességeik kifejlesztésében;
 15. önértékelési és önellenőrzési kérdőívek, tesztek alkalmazása;
 16. a hallgatók tapasztalatainak felmérése a stratégiaépítés, a szakmai tehetség kibontakozását elősegítő tevékenységek és módszertanok kihasználása érdekében;
 17. a hallgatók támogatása saját képességeik és érdeklődési körük felfedezésében;
 18. a hallgatók alapos tájékoztatása – szükség esetén – a különleges helyzetekről (pl. tanulmányok félbeszakítása, átiratkozás stb.);
 19. tanácsadás személyes diákéleti vonatkozású kérdések megoldásában (a tanulmányok folytatásával összefüggő egészségügyi vagy érzelmi problémák, a vizsgaidőszak miatti stressz-állapot, pánikroham, kimerültség stb.);
 20. segítségnyújtás a hallgatók különféle adminisztratív jellegű problémáinak megoldásában vagy fontos döntéseik meghozatalában.