Informatika és szoftverfejlesztés posztgraduális képzési program

Az oktatási program leírása

A 2018–2019-es egyetemi tanévben a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem Matematika és Informatika Kara magyar nyelvű posztgraduális képzést indít informatika és szoftverfejlesztés területen.

Az Oktatási Minisztérium által akkreditált képzési program megszervezése az érvényes jogszabályoknak megfelelően, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem posztgraduális képzési programok működtetésére vonatkozó szabályzata alapján történik.

A program egy átképzési lehetőséget biztosít mindazok számára, akik jelenlegi szakmájukból szeretnének áttérni az informatika és szoftverfejlesztés területére, és egy sikeres szakmai karriert szeretnének elindítani az IT-szektorban. A posztgraduális képzésre olyan személyek jelentkezhetnek, akik már rendelkeznek valamilyen felsőfokú végzettséggel (bármilyen tudományterületen), illetve egy államilag elismert felsőoktatási intézmény által kibocsátott ennek megfelelő oklevéllel.

A hallgatók számára magas színvonalú oktatási programot biztosítunk, képzési szakembereink a Matematika és Informatika Kar egyetemi oktatói, akik a gazdasági szektorral is folyamatosan együttműködnek, és komoly fejlesztői tapasztalatokkal rendelkeznek. A U-Hub IT&C Közösség által a hallgatók közvetlen kapcsolatban lesznek a helyi IT-szektor képviselőivel is, így a képzés befejezése után (vagy akár azzal párhuzamosan) még könnyebbé válik számukra az azonnali elhelyezkedés a szakmában.

A 18 hónapos képzési program 3 félévre tagolódik (ebből az utolsó félév a szakmai gyakorlatra és a záróvizsga-projektre rendelkezésre álló időkeret).

A képzés tanterve (a tantárgyi adatlapokat is beleértve) itt érhető el.

A tandíj egy félévre 2500 lej.

A 2019 márciusában szervezett felvételire vonatkozó információk elérhetőek a felvételi naptár menüpontban.

A programról további információk találhatóak a kar magyar és román nyelvű oldalain. Kérdéseikkel bizalommal fordulhatnak a program koordinátorához, dr. Simon Károly egyetemi adjunktushoz, a posztgrad@cs.ubbcluj.ro címen.

Fontos tudnivalók

A BBTE Matematika és Informatika Karán induló posztagraduális képzés a Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala által működtetett Regionális IT Fejlesztési Program támogatásával valósul meg. A legelső évfolyam Székelyudvarhelyen indul.

Előiratkozási időszak: 2019. március 1-től 2019. március 14-ig

Az egyetem honlapján elérhető előiratkozáshoz szükséges formanyomtatványt online formában kell kitölteni az alábbi címen: https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/

Az online kitöltést követően a dokumentumot ki kell nyomtatni, és a jelentkező által aláírva le kell adni a beiratkozáskor.

Beiratkozás

A beiratkozás helyszíne: Babeș–Bolyai Tudományegyetem, Matematika és Informatika Kar, Kolozsvár, Mihail Kogălniceanu (Farkas) utca 1.

Beiratkozási időszak:

 • 2019. március 15., 9:00 és 13:00 óra között, I. emelet, 146-os terem
 • 2019. március 16., 9:00 és 14:00 óra között, I. emelet, 145-ös terem
 • 2019. március 18., 9:00 és 13:00 óra között, I. emelet, 146-os terem
 • 2019. március 19., 9:00 és 13:00 óra között, I. emelet, 146-os terem

Beiratkozási díj: 150 lej + 50 lej iratkezelési és adatfeldolgozási díj

FELVÉTELI

A 2019 márciusában szervezett felvételire meghirdetett helyek száma: 25.

A felvételi egy logikai feladatokból álló, az algoritmikus gondolkodási készséget felmérő teszt lesz, kiegészítve számítástechnikai általános műveltségi kérdésekkel. Egy mintatétel elérhető az alábbi linken.

A felvételi dátuma: 2019. március 23., 10:00 óra

A felvételi helyszíne: Tamási Áron Gimnázium, Székelyudvarhely, Baróti Szabó Dávid utca 32.

A felvételire jelentkezőknek 2019. március 23-án, szombaton reggel legkésőbb 9:30 óráig meg kell jelenniük a gimnázium székhelyén. Kérünk mindenkit, hozza magával a személyazonossági igazolványát.

(Az első évfolyam Székelyudvarhelyen indul.)

A KÉPZÉSI PROGRAM ÜTEMEZÉSE

I. félév
oktatási periódus: 2019. április 1. – 2019. szeptember 30.
vizsgaidőszak: 2019. október 1. – 2019. október 14.
vakáció: 2019. október 15 . – 2019. október 31.

II. félév
oktatási periódus: 2019. november 1. – 2020. április 30.
vizsgaidőszak: 2020. május 1. – 2020. május 14.
vakáció: 2020. május 15. – 2020. május 31.

III. félév
szakmai gyakorlat periódusa: 2020. június 1. – 2020. november 30.
záróvizsga: 2020. december

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok

 • az érettségi oklevél hitelesített másolata és oklevélmelléklet (foaie matricolă) (a kapott minősítéseket összefoglaló kiegészítő dokumentum);
 • születési anyakönyvi kivonat hitelesített másolata;
 • házassági igazolás hitelesített másolata (amennyiben indokolt);
 • személyazonossági igazolvány másolata;
 • egyetemi oklevél és oklevélmelléklet (foaie matricolă) (igazolás a tanulmányi helyzetről, amelyből kiderül a záróvizsga átlaga, az egyetemi tanulmányok átlaga) hitelesített másolata;
 • magiszteri oklevél hitelesített másolata (amennyiben indokolt)
 • a jelentkező által kinyomtatott és aláírt előiratkozási nyomtatvány, (amelyet előzőleg az egyetem https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere online felületén lehet kitölteni);
 • a jelentkező által aláírt beiratkozási formanyomtatvány (a Felvételi Bizottság tagjai helyben töltik ki és nyomtatják ki);
 • az iratkezelési és adatfeldolgozási díj befizetését igazoló nyugta (a díj értéke 50 lej, ezt helyben lehet kifizetni a beiratkozáskor a Kar titkárságán);
 • a beiratkozási díj befizetését igazoló nyugta (a beiratkozási díj értéke 150 lej, ezt helyben lehet kifizetni a beiratkozáskor, a Kar titkárságán)
 • orvosi igazolás (eredeti példány a családorvostól), amelyből kiderül, hogy a jelentkező alkalmas a megpályázott szakterületre;
 • két darab ¾-es méretű fénykép (a hátoldalon a jelentkező nevével);
 • pólyás dosszié (dosar plic)

Fontos megjegyzés:

Ha a jelentkező a kért dokumentumok esetében nem rendelkezik közjegyző által hitelesített másolatokkal, akkor lehetősége van arra, hogy az eredeti dokumentum felmutatása után egy egyszerű másolatot adjon le, amelyet a Felvételi Bizottság helyben hitelesít.

Általános tudnivalók, gyakori kérdések

Kiknek szól a képzés?
Elsősorban azoknak a felsőfokú végzettséggel rendelkező személyeknek, akik valamilyen más szakterületről szeretnének „átigazolni” az IT-szakmába. Ugyanakkor olyan személyek számára is hasznos lehet a program akik:

 • már az IT-szakmában tevékenykednek, de nem rendelkeznek felsőfokú végzettséggel ezen a szakterületen. Nekik tudásuk rendszerezésében, illetve elmélyítésében segíthet a képzés, és a hivatalos oklevél által új szakmai lehetőségek nyílhatnak meg számukra (pl. könnyebben folytathatják tanulmányaikat akkreditált továbbképzési és magiszteri programok keretein belül).
 • már rendelkeznek felsőfokú képesítéssel valamilyen IT-területen, de szeretnék kiszélesíteni és/vagy felfrissíteni szoftverfejlesztési ismereteiket.
 • bár nem szeretnének közvetlenül szoftverfejlesztéssel foglalkozni, szeretnének egy jobb rálátást az IT-szakterületre, például azért, hogy interdiszciplináris projektek megvalósítására használhassák ezt a tudást.

Kik vehetnek részt?
Bárki jelentkezhet, aki már rendelkezik valamilyen felsőfokú végzettséggel (szakterülettől függetlenül), illetve egy államilag elismert felsőoktatási intézmény által kibocsátott ennek megfelelő oklevéllel.

Mindenképpen szükséges az egyetemi oklevél?
Igen. Államilag akkreditált posztgraduális képzési programról lévén szó, a felsőfokú végzettség előfeltétele a jelentkezésnek.

Milyen hosszú a képzés?
Egy másfél éves képzésről van szó, amely három tanulmányi félévre tagolódik. Az utolsó (harmadik) félév a szakmai gyakorlatra és záróvizsga-projektre rendelkezésre álló időkeret. Az első két félév 12 modulra (6–6 tantárgy) tagolódik. Minden modul egy hónapig tart, ezalatt modulonként összesen 40 órán kell részt venni (kb. 20 óra elmélet és 20 óra gyakorlat).

Mikor lesznek megtartva az órák? Össze tudom majd egyeztetni a programommal?
A képzések időbeosztását úgy próbáltuk kialakítani, hogy az összeegyeztethető legyen egy már meglévő munkahellyel, illetve családosok számára is minél megfelelőbb legyen.

Az órák délutánonként, illetve hétvégeken lesznek megtartva.

Nincsenek párhuzamos tárgyak, az oktatási modulok szekvenciálisan követik egymást. Minden modul egy hónapig tart, ezalatt összesen 40 oktatási órán kell részt venni modulonként (tehát havonta).

Kötelező a jelenlét az órákon?
Igen. Nappali felsőoktatási képzésről lévén szó, az erre vonatkozó általános szabályok érvényesülnek: a gyakorlati órákon kötelező a jelenlét, és a sikeres vizsga érdekében az elméleti órákon is nagyon ajánlott. Indokolt esetben az esetleges hiányzásokat és pótlási lehetőségeket mindenképpen előre kell egyeztetni az adott oktatóval.

Mennyire nehéz? El tudom végezni?
Mind a tantervet, mind az időbeosztást úgy próbáltuk kialakítani, hogy a képzés a fentebb említett célcsoportokból bárki számára hozzáférhető és elvégezhető legyen.

Mindazonáltal egy összetett képzési programról van szó, amelynek elvégzése komoly ráfordítást igényel majd a hallgatók részéről (idő és energia szempontjából). A sikeres felvételi önmagában nem garantálja az oklevél megszerzését, az aktív részvétel és egyéni felkészülés is szükséges ehhez.

Minden modul vizsgával zárul, és a modulonként 40 órás oktatási idő mellett egyéni tanulásra is szükség lesz ezeknek sikeres letételéhez. Az oklevél megszerzésének a feltétele, hogy minden vizsga (beleértve a záróvizsgát is) sikeres legyen. (Megjegyzés: a vizsgák szükség esetén ismételhetőek, adottak lesznek pótvizsga lehetőségek is).

Szükségesek programozói ismeretek a bejutáshoz?
Nem. De: mindenképpen szükséges egy magas szintű nyitottság a szakma irányába, és előnyt jelentenek a jó számítógép-kezelői ismeretek (felhasználói szint).

Akkor is van esélyem a bejutásra és a képzés elvégzésre, ha ezt megelőzően kizárólag humán szakterületen végeztem tanulmányaimat?
Igen, bár valószínűleg több egyéni felkészülési időt fog igényelni a képzés. A reál előképzettség (középiskola és/vagy egyetem) ilyen szempontból előnyt jelenthet, de a képzés azok számára is elvégezhető, akik nem rendelkeznek ilyen előképzettséggel.

Biztosan el tudok helyezkedni a képzés elvégzése után az IT-szakmában?
A képzés színvonala mellett az IT-szektor és a piac jelenlegi és előrevetíthető állapota is garantálja ezt. Mind nemzetközi, mind helyi szinten óriási a kereslet az informatikusok iránt, rengeteg jó munkalehetőség nyitott.

Partnereinknek köszönhetően hallgatóink a helyi IT-szektorral is közvetlen kapcsolatban lesznek, és lévén, hogy helyileg is nagyon sok a nyitott pozíció, az otthoni érvényesülésre is minden esély adott.

Milyen szakmai pozícióra számíthatok a képzés elvégzése után a munkahelyemen, és milyen karrierlehetőségek adottak?
Közvetlenül a képzés elvégzése után (vagy akár már azzal párhuzamosan) junior programozó/szoftverfejlesztői, vagy QA szakértői, illetve ezekkel azonos szintű pozícióra lehet számítani, jó továbbfejlődési és előrelépési lehetőségekkel.

A képzés célja egy általános szakmai alaptudást biztosítani a résztvevők számára az informatika és szoftverfejlesztés területén, amelyre ezután könnyen lehet építeni, könnyen lehet szakosodni a számítástechnika különböző alterületeire. Megnyílnak az ilyen jellegű továbbtanulási lehetőségek a hallgatók számára, akik így munkájuk mellett akár magiszteri képzések keretein belül is folytathatják tanulmányaikat.

Hogyan kell befizetni a tandíjat? Vannak lehetőségek ösztöndíjakra/kedvezményekre?
A tandíjat szemeszterenként, az adott egyetemi félév elején kell befizetni.

Helyi partnereink (Székelyudvarhelyi Regionális IT Fejlesztési Program, U-Hub) keresik a lehetőségeket arra, hogy támogassák a hallgatók tanulmányait, és tájékoztatni fogják erről a résztvevőket.