A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, magiszteri képzés – 2020

A magiszteri képzésre jelentkezők beiratkozásához szükséges szkennelt dokumentumok:

 1. érvelésen alapuló portfólió, amely tartalmazza a jelentkező Szakmai önéletrajzát is (maximum 2 oldal), valamint a Szakmai és tudományos karrier fejlesztési tervét (az opciókat tartalmazó listán megjelölt legelső szak alapján), Matematika vagy Informatika szakirány esetében egyaránt (maximum 2 oldal); A portfóliót az opciókat tartalmazó listán megjelölt legelső szak nyelvén kell megírni, majd PDF-ben feltölteni.
 2. beiratkozási típusnyomtatvány (1-es melléklet – személyes adatok) és a szakválasztási opciók listája (2-es melléklet – opciók listája), amelyeket az online előiratkozást követően lehet generálni, majd kinyomtatni, aláírni és szkennelni (https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/);
 3. 3-as melléklet: GDPR nyilatkozat, és nyilatkozat a romániai állami egyetemi rendszer keretében folytatott magiszteri tanulmányokról, kinyomtatva, aláírva és szkennelve;
 4. érettségi oklevél és törzskönyvi kivonat (a törzskönyvi kivonattal ellátott oklevelek esetén);
 5. egyetemi oklevél és oklevélmelléklet/törzskönyvi kivonat (alapképzés);
 6. születési anyakönyvi kivonat;
 7. személyazonossági igazolvány;
 8. nyelvvizsga-oklevél/bizonyítvány;
 9. naprakész orvosi igazolás, amelyből kiderül, hogy a jelentkező alkalmas a megpályázott szakterületre;
 10. a felvételi díjak befizetésének igazolása (beiratkozás és adatfeldolgozás – amennyiben ezeket banki átutalással fizették. Amennyiben a kifizetés a beiratkozási alkalmazáson keresztül bankkártyával történik, a kifizetést a rendszer automatikusan rögzíti.
 11. az iratkezelési és/vagy a beiratkozási díj befizetése alóli felmentést igazoló okiratok, azon jelentkezők esetében, akik jelen szabályzat alapján ezt kérvényezik.

Fontos megjegyzés:

 • A dokumentumok eredeti páldányát az egyetemi tanév kezdetén le kell adni. Aki a megadott határidőre nem adja le ezeket, elveszíti a verseny révén megszerzett helyet.

Levelezési cím: master@cs.ubbcluj.ro