Procedură tehnică privind confirmarea locului

Important

După confirmarea finală a locului rugăm toți candidații admiși să completeze un chestionar cu privire la solicitarea unui loc în cămin și preferințele pentru cursurile opționale din anul I la adresa: https://forms.gle/NRYT6MHt3viSmwpG7

Repartizarea pe specializări a candidaților admiși se face în ordinea descrescătoare a mediei de concurs și cu respectarea riguroasă a ordinii opțiunilor formulate, pornind de la prima opțiune.

PROCEDURI COMUNE PENTRU ETAPELE DE CONFIRMARE A LOCULUI:

 • Confirmarea ocupării locului și redistribuirea locurilor se face online NUMAI în platforma admiterii la adresa: https://admitere2021.ubbcluj.ro
  Neconfirmarea locului obținut conform regulilor specifice fiecărei etape de confirmare conduce la pierderea locului obținut și la eliminarea din concurs.
 • Pentru un loc bugetat este obligatorie depunerea diplomei de bacalaureat împreună cu foaia matricolă și a diplomei de licență împreună cu suplimentul la diplomă sau a adeverinței de licență pentru promoția iulie 2021 în original prin una dintre următoarele modalități:
  • Pentru candidații care au terminat la Facultatea noastră în acest an și nu au ridicat actele în original aflate la dosar acestea se vor prelua automat de la secretariat.
  • Pentru cei care sunt sau doresc să vină în Cluj în perioada 19-26 iulie, în zilele lucrătoare între orele 9:00-14:00 prin depunerea actelor originale mai sus menționate la Comisia de Admitere Master: Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Matematică și Informatică, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, etajul 2, sala 231 (Biroul prodecanilor).
  • Pentru Etapa I de confirmare: prin trimiterea actelor originale mai sus menționate prin poștă/curier cu confirmare de primire până la data de 27 iulie 2021, ora 12:00, la următoarea adresă: Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Matematică și Informatică, Comisia de Admitere Master, Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, RO-400084, Cluj-Napoca. Vă rugăm să trimiteți un mail la adresa master@cs.ubbcluj.ro cu numele și prenumele, Firma de curierat, data și ora expedierii documentelor.
  • Numai pentru Etapa II de confirmare: prin trimiterea actelor originale mai sus menționate prin poștă/curier cu confirmare de primire până la data de 10 august 2021, ora 12:00, la următoarea adresa: Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Matematică și Informatică, Comisia de Admitere Master, Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, RO-400084, Cluj-Napoca.
 • Pentru orice loc obținut (bugetat sau cu taxă) este obligatorie completarea în platforma admiterii a contractului de studii universitare pentru fiecare etapă în care se modifică specializarea și/sau forma de finanțare.
 • Fișa de înscriere se va completa în limba română. Fac excepție doar studenții internaționali care o vor completa în limba engleză.
 • Pentru candidații aflați pe lista de așteptare este obligatorie bifarea în platforma admiterii a faptului că doresc să participe la redistribuire. Doar această bifare le permite candidaților aflați in așteptare să rămână în concursul de admitere. In caz contrar, ei vor fi eliminați din concurs.
 • Un candidat declarat admis pe un loc bugetat sau cu taxă poate participa la o nouă redistribuire (pentru a obține un loc la o specializare aflată mai în față în lista sa de opțiuni) numai dacă bifează în platforma admiterii că dorește să participe la noua redistribuire. In caz contrar, candidatul nu va mai participa la redistribuirile din etapele de confirmări următoare.
 • Pentru un loc cu taxă este obligatorie achitarea primei rate a taxei de școlarizare. Taxa se achită exclusiv ONLINE IN PLATFORMA ADMITERII, iar cuantumul taxei de școlarizare este următorul
  • Specializările din domeniul Informatică (toate specializările) – 4.000 RON/an universitar, prima rată: 1000 RON
  • Specializările din domeniul Matematică (toate specializările) – 3.000 RON/an universitar, prima rată: 750 RON
  • Masterat didactic în Informatică – 4.000 RON/an universitar, prima rată: 1000 RON
  • Masterat didactic în Matematică – 3.000 RON/an universitar, prima rată: 750 RON
  • In cazul în care candidatul declarat reușit pe locuri cu taxă, dorește să achite integral taxa de școlarizare beneficiază de o reducere de 10% din cuantumul taxei de școlarizare.

ETAPELE DE CONFIRMARE A LOCULUI OBȚINUT (DESCRIERE DETALIATĂ)

ETAPA I DE CONFIRMĂRI: 24 iulie 2021 – 26 iulie 2021, ora 10:00

La începutul Etapei I, candidații sunt ierarhizați în ordine strict descrescătoare a mediilor lor de admitere (și a criteriilor de departajare) pe baza opțiunilor formulate în fișele lor de înscriere. Un candidat se poate afla în una dintre următoarele situații:

 • Candidatul este declarat admis pe un loc bugetat: Candidatul își confirmă locul prin efectuarea pașilor de mai jos.
  1. completarea, semnarea și încărcarea pe platforma admiterii a contractului de studii universitare.
  2. depunerea diplomei de bacalaureat împreună cu foaia matricolă și a diplomei de licență împreună cu suplimentul la diplomă sau a adeverinței de licență pentru promoția iulie 2021 în original prin una dintre următoarele modalități:
   • preluarea actelor în original de la Secretariat de către Comisia de admitere
   • depunerea actelor în original la Comisia de admitere în perioada 19 iulie 2021 – 26 iulie 2021
   • trimiterea actelor în original prin poștă/curier cu confirmare de primire până la data de 27 iulie 2021, ora 12:00, la următoarea adresă: Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Matematică și Informatică, Comisia de Admitere Master, Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, RO-400084, Cluj-Napoca. In cazul în care documentele nu ajung în intervalul de timp precizat, candidatul va fi respins.
 • Candidatul este declarat admis pe un loc cu taxă: Candidatul își confirmă locul prin efectuarea pașilor de mai jos, în caz contrar, candidatul este eliminat din concurs, adică își pierde locul obținut, precum și posibilitatea de a obține un loc la o specializare aflată mai sus în lista sa de opțiuni.
  1. completarea, semnarea și încărcarea pe platforma admiterii a contractului de studii universitare.
  2. achitarea online în platforma admiterii a primei rate a taxei de școlarizare corespunzătoare locului obținut.
 • Candidatul este pe lista de așteptare: Candidatul trebuie să bifeze în platforma admiterii faptul că dorește să participe la REDISTRIBUIRE pentru a rămâne în continuare in concurs. În caz contrar, candidatul este eliminat din concurs, adică își pierde locul din lista de așteptare, precum și posibilitatea de a fi admis ulterior pe un loc.
 • Candidatul este în lista candidaților respinși: Candidatul a fost eliminat definitiv din concurs.

În urma Etapei I de confirmări se realizează o noua redistribuire a candidaților în ordine strict descrescătoare a mediilor lor de admitere (și a criteriilor de departajare) pe baza opțiunilor formulate în fișele lor de înscriere. Rezultatele acestei redistribuiri sunt afișate in 26 iulie 2021.

ETAPA II DE CONFIRMARI: 26 iulie 2021 – 27 iulie 2021, ora 12:00

Un candidat in Etapa II (adică în urma redistribuirii efectuate la finalul Etapei I de confirmări) se poate afla în una dintre următoarele situații:

 • Candidatul a fost admis pe un loc bugetat la începutul Etapei I și acum este declarat admis pe un loc având aceeași specializare și aceeași formă de finanțare ca și cel de la începutul Etapei I (adică locul său nu se modifică): Locul candidatului se consideră implicit confirmat din Etapa I și de aceea candidatul nu trebuie să mai facă vreo confirmare suplimentară în platforma cu condiția depunerii diplomei de bacalaureat împreună cu foaia matricolă și a diplomei de licență împreună cu suplimentul la diplomă sau a adeverinței de licență pentru promoția iulie 2021 în original la comisia de admitere până cel târziu în data de 27 iulie 2021, ora 12:00. In caz contrar, candidatul este eliminat din concurs, adică își pierde locul.
 • Candidatul a fost admis pe un loc cu taxă la începutul Etapei I și acum este declarat admis pe un loc având aceeași specializare și aceeași formă de finanțare ca și cel de la începutul Etapei I (adică locul său nu se modifică): Locul candidatului se consideră implicit confirmat din Etapa I și de aceea candidatul nu trebuie să mai facă vreo confirmare suplimentară în platformă
 • Candidatul a fost admis pe un loc bugetat la începutul Etapei I și acum este declarat admis pe un loc bugetat la o altă specializare aflată mai sus în lista sa de opțiuni: locul nou obținut se confirmă prin efectuarea pașilor de mai jos:
  1. completarea, semnarea și încărcarea pe platforma admiterii a contractului de studii universitare corespunzător noii specializări si noii forme de finanțare.
  2. depunerea/trimiterea diplomei de bacalaureat împreună cu foaia matricolă și a diplomei de licență împreună cu suplimentul la diplomă sau a adeverinței de licență pentru promoția iulie 2021 în original la comisia de admitere până cel târziu în data de 27 iulie 2021, ora 12:00. In caz contrar, candidatul este eliminat din concurs, adică își pierde locul.
 • Candidatul a fost admis pe loc cu taxă la începutul Etapei I și acum este declarat admis pe un loc bugetat: locul nou obținut se confirmă prin efectuarea pașilor de mai jos:
  1. completarea, semnarea și încărcarea pe platforma admiterii a contractului de studii universitare corespunzător noii specializări și noii forme de finanțare.
  2. depunerea diplomei de bacalaureat împreună cu foaia matricolă și a diplomei de licență împreună cu suplimentul la diplomă sau a adeverinței de licență pentru promoția iulie 2021 în original prin una dintre următoarele modalități:
   • preluarea actelor în original de la Secretariat de către Comisia de admitere
   • depunerea actelor în original la Comisia de admitere în perioada 19 iulie 2021 – 26 iulie 2021
   • trimiterea actelor în original prin poștă/curier cu confirmare de primire până la data de 10 august 2021, ora 12:00, la următoarea adresă: Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Matematică și Informatică, Comisia de Admitere Master, Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, RO-400084, Cluj-Napoca. In cazul în care documentele nu ajung în intervalul de timp precizat, candidatul va fi respins.
  3. taxa plătită în Etapa I se returnează conform calendarului afișat în 29 iulie 2021.
 • Candidatul a fost admis pe un loc bugetat la începutul Etapei I și acum este declarat admis pe un loc cu taxă la o altă specializare aflată mai sus în lista sa de opțiuni: locul nou obținut se confirmă prin efectuarea pașilor de mai jos:
  1. completarea, semnarea și încărcarea pe platforma admiterii a contractului de studii universitare corespunzător noii specializări și noii forme de finanțare.
  2. achitarea online în platforma admiterii a primei rate a taxei de școlarizare corespunzătoare noului loc obținut.
 • Candidatul a fost admis pe un loc cu taxă la începutul Etapei I și acum este declarat admis pe un loc cu taxă la o altă specializare aflată mai sus in lista sa de opțiuni: locul nou obținut se confirmă prin efectuare pașilor de mai jos:
  1. completarea, semnarea și încărcarea pe platforma admiterii a contractului de studii universitare corespunzător noii specializări și noii forme de finanțare.
 • Candidatul a fost în lista de așteptare la începutul Etapei I și acum este declarat admis pe un loc bugetat: locul nou obținut se confirmă prin efectuarea pașilor de mai jos, în caz contrar, candidatul este eliminat din concurs, adică își pierde locul obținut.
  1. completarea, semnarea și încărcarea pe platforma admiterii a contractului de studii universitare corespunzător noii specializări și noii forme de finanțare.
  2. depunerea diplomei de bacalaureat împreună cu foaia matricolă și a diplomei de licență împreună cu suplimentul la diplomă sau a adeverinței de licență pentru promoția iulie 2021 în original prin una dintre următoarele modalități:
   • preluarea actelor în original de la Secretariat de către Comisia de admitere
   • depunerea actelor în original la Comisia de admitere în perioada 19 iulie 2021 – 26 iulie 2021
   • trimiterea actelor în original prin poștă/curier cu confirmare de primire până la data de 10 august 2021, ora 12:00, la următoarea adresă: Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Matematică și Informatică, Comisia de Admitere Master, Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, RO-400084, Cluj-Napoca. In cazul în care documentele nu ajung în intervalul de timp precizat, candidatul va fi respins.
 • Candidatul a fost în lista de așteptare la începutul Etapei I și acum este declarat admis pe un loc cu taxă: locul nou obținut se confirmă prin efectuarea pașilor de mai jos, în caz contrar, candidatul este eliminat din concurs, adică își pierde locul obținut.
  1. completarea, semnarea și încărcarea pe platforma admiterii a contractului de studii universitare corespunzător noii specializări și noii forme de finanțare.
  2. achitarea online în platforma admiterii a primei rate a taxei de școlarizare corespunzătoare noului loc obținut.
 • Candidatul este în lista candidaților respinși: Candidatul a fost eliminat definitiv din concurs.

În urma Etapei II de confirmări nu se mai face încă o glisare, locurile neconfirmate în această etapă se vor scoate la concurs în sesiunea din septembrie. Rezultatele finale sunt afișate în 28 iulie 2021.