Viaţa bate filmul!
Descoperă Facultatea
de Matematică şi
Informatică
în 8 minute!

Calendarul Concursului de Admitere la Facultatea de Matematică și Informatică, Programul Postuniversitar Quantum Computing and Communication/Calcul cuantic și comunicații, sesiunea iulie 2024

Perioada de înscriere ONLINE: 15-22 iulie 2024; Afișarea rezultatelor: 23 iulie 2024; Confirmarea locului obținut prin achitarea primei rate a taxei de școlarizare și completarea contractului de școlarizare: 23-25 iulie 2024; Afișarea rezultatelor finale: 26 iulie 2024.

Locuri admitere doctorat – sesiunea iulie 2024

Locuri admitere doctorat – sesiunea iulie 2024

Calendarul Concursului de Admitere la Facultatea de Matematică și Informatică, Programul Postuniversitar de Informatică, sesiunea iulie 2024

Perioada de înscriere ON-LINE: 15-22 iulie 2024; Afișarea rezultatelor: 23 iulie 2024; Confirmarea locului obținut prin achitarea primei rate a taxei de școlarizare și completarea contractului de școlarizare: 23-25 iulie 2024 Afișarea rezultatelor finale: 26 iulie 2024.

Rezultatele Concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice scoase la concurs la Facultatea de Matematică și Informatică, iulie 2024

Departamentul de Informatică Conferențiar, poziția 25 Poziția în ierarhie Dosar concurs Media generală Poziția 1 6695/16.05.2024 9.55 (noua 55%) Lector, poziția 61 Poziția în ierarhie Dosar concurs Media generală Poziția 1 8064/5.06.2024 9.95(noua 95%) Departamentul de Matematică şi Informatică al Liniei Maghiare Lector, poziția 33 Poziția în ierarhie Dosar concurs Media generală Poziția 1 8651/13.06.2024

Tematica probei orale din cadrul concursului pentru postul de asistent universitar, poziția 64, Departamentul de Matematică și Informatică al Liniei Maghiare

Szélességi, mélységi bejárás és alkalmazásaik / Parcurgere în lățime și în adâncime, aplicații

Tema probei orale din cadrul concursului pentru ocuparea postului de lector, pozitia 61, Departamentul de Informatică

Tema probei orale din cadrul concursului pentru ocuparea postului de lector, pozitia 61, Departamentul de Informatică

Tematica probei orale din cadrul concursului pentru postul de lector universitar, poziția 33, Departamentul de Matematică și Informatică al Liniei Maghiare

A húrrezgés és a hővezetés egyenletének bevezetése

Temele de concurs și baremele probei orale din cadrul concursurilor pentru ocuparea posturilor de asistent de cercetare științifică, pozițiile 6 și 7, Institutul de Cercetare în Inteligență Artificială, Realitate Virtuală și Robotică

Tema de concurs, proba orala, concurs poziția 6 Barem de evaluare, proba orala, concurs poziția 6 Tema de concurs, proba orala, concurs poziția 7 Barem de evaluare, proba orala, concurs poziția 7

Locuri scoase la concurs pentru admiterea nivel master, sesiunea iulie 2024

Nr. prog Domeniul Specializarea Limba Tip program Buget Taxă CPV Total 1 Matematică Metode moderne de predare a matematicii R P 17 33 0 50 2 Matematică Metode moderne de predare a matematicii (în limba maghiară) M P 6 9 0 15 3 Matematică Matematică computaţională (în limba maghiară) M C 4 Matematică Matematici avansate

Rezultatele contestațiilor depuse la proba 1, Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate, din cadrul examenului de licență, sesiunea iulie 2024