Secretariatul Facultăţii


Pe parcursul anului universitar programul secretariatului pentru studenţi este de luni până vineri între orele 9:00-12:00 după cum urmează:

Pop Liliana 300x400
POP Liliana, Secretar şef / Administrator şef facultate
E-mail: liliana.pop[at]ubbcluj.ro
Adresa: Clădirea Centrală, sala 145, Tel. int. 5327
Tel. direct: 0264 405327
Elvira Bal
BAL Elvira, Secretar facultate
E-mail: elvira.bal[at]ubbcluj.ro
Adresa: Clădirea Centrală, sala 146, Tel: 0264 405300, int. 5240
Specializări arondate: Informatică (în limba engleză)
Petrescu Anca
PETRESCU Anca-Valeria, Secretar facultate
E-mail: anca.petrescu[at]ubbcluj.ro
Adresa: Clădirea Centrală, sala 146, Tel: 0264 405300, int. 5240
Specializări arondate: Matematică (în limba română), Matematică informatică (în limbile română și engleză)
Elisabeta Giurgiu
GIURGIU Elisabeta, Secretar facultate
E-mail: elisabeta.giurgiu[at]ubbcluj.ro
Adresa: Clădirea Centrală, sala 146, Tel: 0264 405300, int. 5244
Specializări arondate: Informatică (în limba română)
KissTunde
KISS Tünde, Secretar facultate
E-mail: tunde.kiss[at]ubbcluj.ro
Adresa: Clădirea Centrală, sala 143, Tel: 0264 405300, int. 5245
Specializări arondate: Matematică (în limba maghiară), Matematică informatică (în limba maghiară), Informatică (în limba maghiară) şi masteratele: Metode moderne de predarea matematicii (în limba maghiară), Matematică computaţională, Matematică didactică (în limba maghiară), Masterat didactic în Matematică (în limba maghiară), Analiza datelor și modelare, Proiectarea și dezvoltarea aplicațiilor enterprise, Masterat didactic în Informatică (în limba maghiară), program postuniversitar Informatică și Dezvoltare Software (în limba maghiară)
Eleonora Andreica
ANDREICA Eleonora, Secretar facultate
E-mail: eleonora.andreica[at]ubbcluj.ro
Adresa: Clădirea Centrală, sala 143, Tel: 0264 405300, int. 5245
Specializări arondate: Sisteme informatice avansate: modelare, proiectare, dezvoltare (în limba germană), Informatică (în limba germană), Știința datelor în industrie și societate (în limba engleză), Programul postuniversitar de pregătire şi formare profesională în informatică, studenţi ERASMUS şi studenţi de la Universitatea Léonard de Vinci
Iulia Brie
BRIE Iulia Andreea, Referent
E-mail: iulia.brie[at]ubbcluj.ro
Adresa: Clădirea Centrală, sala 143, Tel: 0264 405300, int. 5244
Atribuţii: Încasarea taxelor
Specializări arondate: Baze de date, Sisteme distribuite în Internet, Metode moderne în predarea informaticii (în limba română), Inginerie software, Inteligență computațională aplicată, Calcul de înaltă performanță și analiza volumelor mari de date, Masterat didactic în Informatică (în limba română), Metode moderne de predare a matematicii (în limba română), Matematici avansate (în limba engleză)
Roman Adela-Elena
ROMAN Adela, Secretar facultate
E-mail: adela.roman[at]ubbcluj.ro,
Adresa: Clădirea Centrală, sala 143, Tel: 0264 405300, int. 5245
Atribuţii: Gestionarea cererilor pentru Centrul de Cooperări Internaţionale, Gestionarea documentelor privind practica studenţilor la nivel de facultate
COCEAN Iuliana, Referent (nu este in activitate)
Adresa: Clădirea Centrală, sala 143, Tel: 0264 405300, int. 5245
COVALIUC Neluta-Gabriela, Secretar facultate (nu este in activitate)
Adresa: Clădirea Centrală, sala 143, Tel: 0264 405300, int. 5244
Alexandru Kiraly
KIRALY Alexandru, Inginer de sistem
E-mail: kiraly[at]cs.ubbcluj.ro
Adresa: Campus 305, Tel: 5757