Secretariatul Facultăţii


Pe parcursul anului universitar programul secretariatului pentru studenţi este de luni până vineri între orele 9:00-12:00 după cum urmează:

Pop Liliana 300x400
POP Liliana, Secretar şef / Administrator şef facultate
E-mail: liliana.pop[at]ubbcluj.ro
Adresa: Clădirea Centrală, sala 145, Tel. int. 5327
Tel. direct: 0264 405327
Elvira Bal
BAL Elvira, Secretar facultate
E-mail: elvira.bal[at]ubbcluj.ro
Adresa: Clădirea Centrală, sala 146, Tel: 0264 405300, int. 5240
Specializări arondate:
Nivel licență: Informatică (în limba engleză)
Petrescu Anca
PETRESCU Anca-Valeria, Secretar facultate
E-mail: anca.petrescu[at]ubbcluj.ro
Adresa: Clădirea Centrală, sala 146, Tel: 0264 405300, int. 5240
Specializări arondate ȋn limba de predare română:
Nivel licență: Matematică, Matematică informatică
COVALIUC Neluta-Gabriela, Secretar facultate
E-mail: neluta.covaliuc[at]ubbcluj.ro
Adresa: Clădirea Centrală, sala 146, Tel: 0264 405300, int. 5244
Specializări arondate:
Nivel licență: Informatică (în limba română)
Elisabeta Giurgiu
GIURGIU Elisabeta, Secretar facultate
E-mail: elisabeta.giurgiu[at]ubbcluj.ro
Adresa: Clădirea Centrală, sala 146, Tel: 0264 405300, int. 5244
Specializări arondate ȋn limba de predare maghiară:
Nivel licență: Matematică, Matematică informatică, Informatică, Ingineria informației
Nivel master: Metode moderne de predarea matematicii, Masterat didactic în matematică, Analiza datelor și modelare, Proiectarea și dezvoltarea aplicațiilor enterprise, Masterat didactic în informatică
Nivel postuniversitar: Program postuniversitar Informatică și Dezvoltare Software
Eleonora Andreica
ANDREICA Eleonora, Secretar facultate
E-mail: eleonora.andreica[at]ubbcluj.ro
Adresa: Clădirea Centrală, sala 146, Tel: 0264 405300, int. 5244
Specializări arondate ȋn limba de predare engleză:
Nivel licență: Matematică informatică; Inteligență artificială, Ingineria informației
Nivel master: Securitate cibernetică și studenți EIT
Iulia Brie
BRIE Iulia Andreea, Referent
E-mail: iulia.brie[at]ubbcluj.ro
Adresa: Clădirea Centrală, sala 143, Tel: 0264 405300, int. 5245
Atribuţii: Încasarea taxelor. Gestionarea cererilor pentru Centrul de Cooperări Internaționale.
Iuliana-Cocean
COCEAN Iuliana, Referent
E-mail: iuliana.cocean[at]ubbcluj.ro
Adresa: Clădirea Centrală, sala 146, Tel: 0264 405300, int. 5245
Specializări arondate în limba de predare română și engleză:
Nivel master: Metode moderne în predarea matematicii, Matematici avansate (în limba engleză) Baze de date, Sisteme distribuite în Internet, Inginerie software (în limba engleză), Inteligență computațională aplicată (în limba engleză), Calcul de înaltă performanță și analiza volumelor mari de date (în limba engleză), Masterat didactic în Informatică
Studenți ERASMUS și studenți de la Universitatea Léonard de Vinci
Iulia Malutan
MĂLUŢAN Iulia, Secretar facultate
E-mail: iulia.malutan[at]ubbcluj.ro
Adresa: Clădirea Centrală, sala 143, Tel: 0264 405300, int. 5245
Specializări arondate ȋn limba de predare germană și engleză:
Nivel licență: Informatică (în limba germană)
Nivel master: Sisteme informatice avansate: modelare, proiectare, dezvoltare (în limbile germană și engleză), Știința datelor în industrie și societate (în limba engleză)
Nivel postuniversitar: Programul Postuniversitar de Pregătire și Formare Profesională în Informatică
Roman Adela-Elena
ROMAN Adela, Secretar facultate
E-mail: adela.roman[at]ubbcluj.ro,
Adresa: Clădirea Mathematica, str. Ploiești, nr. 23-25, etajul I, sala 101, Tel: 0264 403474, int. 6320
Atribuţii: Gestionarea documentelor (depunere și ridicare documente) privind practica studenților la nivel de facultate pentru linia de studiu română, germană și engleză (licență, master, postuniversitar)
BAJKÓ Árpád, Secretar
E-mail: arpad.bajko[at]ubbcluj.ro
Adresa: Clădirea Mathematica, str. Ploiești, nr. 23-25, etajul II, sala 209, Tel: 0264 403474, int. 6320
Program: de luni până vineri între orele 9:00-11:00
Atribuții: Gestionarea documentelor (depunere și ridicare documente) privind practica studenților la nivelul liniei de studiu ȋn limba maghiară (licență, master, postuniversitar)
Alexandru Kiraly
KIRALY Alexandru, Inginer de sistem
E-mail: alexandru.kiraly[at]ubbcluj.ro,
Adresa: Campus,  str. Teodor Mihali, nr. 58-60, sala 305, Tel: 0264 418655, int. 5757