Calendarul Concursului de admitere la Facultatea de Matematică şi Informatică, nivel Licenţă, sesiunea iulie 2021

 • Înscrierea ON-LINE la concursul de admitere: 12-16 iulie 2021.
 • Afișarea listei candidaților înscriși: 18 iulie 2021
 • Proba scrisă: 19 iulie 2021
 • Afişarea rezultatelor probei scrise: 20 iulie 2021
 • Depunerea contestațiilor: 20 iulie 2021 la adresa de email: admitere@cs.ubbcluj.ro
 • Rezolvarea contestațiilor: 21 iulie 2021
 • Afișarea rezultatelor: afișare liste candidaţi admişi/în aşteptare/respinşi: 21 iulie 2021
 • Etapa I de confirmare a locului obținut: 22-24 iulie 2021, ora 14,00.
 • Afișarea rezultatelor după Etapa I de confirmări: afișare liste candidaţi admişi/în aşteptare/respinşi, 25 iulie 2021
 • Etapa II de confirmare a locului obținut: 26 iulie 2021 – 27 iulie 2021
 • Afisarea rezultatelor după etapa a II-a: 27 iulie 2021
 • Etapa a III-a: 28-29 iulie 2021
 • Afişarea rezultatelor finale: 29 iulie 2021