Calendarul concursului de admitere, nivel licență, sesiunea septembrie 2022

Sesiunea II-a: 12-22 Septembrie 2022

 • Înscrieri ONLINE: 12 septembrie 2022 – 13 septembrie 2022, ora 16:00
 • Afișarea listei candidaților înscriși: 13 septembrie 2022, ora 18:00
 • Pina in data de 14 septembrie 2022, ora 09:00 candidații pot trimite contestațiile legate de înscrierea la concursul de admitere completand formularul urmator https://forms.gle/gpLGe2z8HqK5wU8x9
 • Afișarea listei finale a candidaților repartizați pe săli și locații: 14 septembrie 2022
 • Proba scrisă: 15 septembrie 2022 cu prezența fizică a candidaților. Ora desfășurării probei de concurs va afișată odată cu planificarea pe săli în data de 14 septembrie 2022
 • Afișarea rezultatelor probei scrise: 16 septembrie 2022, ora 12:00
 • Depunerea contestațiilor: 16 septembrie 2022, ora 12:00 – 17 septembrie 2022, ora 12:00 completand formularul urmator: https://forms.gle/2EwWHGGVZ2P1yZh8A
 • Afișarea rezultatelor: afișare listei candidaților admiși cu specificarea programelor de studiu, a limbilor de predare și a formelor de finanțare; a candidaților aflați pe lista de așteptare si a listei candidaților respinși: 17 septembrie 2022
 • Etapa I de confirmare a locului obținut: 17 septembrie 2022, ora 16:00 – 19 septembrie 2022, ora 14:00
 • Afișarea rezultatelor după etapa I: 19 septembrie 2022
 • Etapa II de confirmarea a locului obținut: 19 septembrie 2022, ora 14:00  – 20 septembrie 2022, ora 14
 • Afișarea rezultatelor finale: 20 septembrie 2022

In atenția candidaților admiși pe locuri cu taxă la admiterea nivel licență, sesiunea iulie 2022

Daca vor exista locuri bugetate eliberate în perioada 28 iulie 2022 – 31 august 2022, în data de 1 septembrie 2022, acestea se vor ocupa de către candidații admiși pe locuri cu taxă, de la aceeași specializare, în ordinea descrescătoare a mediilor, cu condiția îndeplinirii condițiilor de eligibilitate și doar pentru cei care au depus la dosar diploma de bacalaureat și foaia matricola în original până la data 5 AUGUST 2022. În data de 1 septembrie 2022 se afișează pe pagina web a facultății, dacă va fi cazul, lista candidaților care și-au modificat forma de finanțare.

RECOMANDARE: Vă recomandăm sa depuneți diploma de bacalaureat și foaia matriculă în original la dosar pana în data 5 AUGUST 2022, pentru a putea beneficia de această facilitate.