Procedura de atribuire a locurilor pentru toate categoriile de candidați înscriși la concursul de admitere nivel licență, 2024

Repartizarea candidaților admiși se face în ordinea descrescătoare a mediei de concurs și cu respectarea riguroasă a ordinii opțiunilor formulate, pornind de la prima opțiune.

PROCEDURI COMUNE PENTRU ETAPELE DE CONFIRMARE A LOCULUI:

 • Confirmarea ocupării locului și redistribuirea locurilor se face online NUMAI in platforma admiterii la adresa https://admitere.ubbcluj.ro

  Neconfirmarea locului obținut conform regulilor specifice fiecărei etape de confirmare conduce la pierderea locului obținut si la eliminarea din concurs.

 • Pentru oricare dintre etapele de confirmare este necesară completarea, semnarea și încărcarea în platforma admiterii a contractului de studii universitare, dacă se glisează de la o specializare la alta sau de la o formă de finanțare la alta.
 • Candidații care nu sunt declarați admiși vor rămâne ”în așteptare” în lista corespunzătoare primei lor opțiuni.
 • Pentru un loc bugetat este obligatorie depunerea diplomei de bacalaureat și a foii matricole în original prin una dintre următoarele modalități:
  1. la Comisia de Admitere în data de 19 IULIE 2024, după susținerea probei scrise, în sala de concurs.
  2. la Comisia de Admitere, Clădirea centrală UBB, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, Cluj-Napoca în sala 145, etajul 1 în data de 19 IULIE 2024, între orele 9:00 – 12:00, pentru candidații care nu susțin proba de concurs.
 • Odată cu diploma de bacalaureat și foaia matricolă în original se vor depune și 2 fotografii tip 3 cm/4 cm. Candidații declarați admiși pe un loc cu taxă sunt rugați să trimită fotografiile până la data de 30 august 2024 prin poștă (pe plic specificând specializarea la care au fost admiși),  la adresa facultății care se află la https://www.cs.ubbcluj.ro/despre-facultate/contact/
  • Pentru Etapa I de confirmare:
   1. Candidații declarați admiși pe locuri bugetate și cu taxă confirmă locul online în platforma admiterii la adresa: https://admitere.ubbcluj.ro
    1. Locuri bugetate: Candidații declarați admiși pe locuri bugetate care nu au depus diploma de bacalaureat și foaia matricolă în original pot confirma locul obținut prin depunerea documentelor în original la Comisia de Admitere în perioada 22 – 23 iulie 2024 între orele 9:00-15:00 și în data de 24 iulie 2024 între orele 8:00-10:00 în Clădirea centrală UBB, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, Cluj-Napoca, sala 143, et 1 sau prin trimiterea acestor documente prin poștă/curier cu confirmare de primire la următoarea adresa: Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Matematică și Informatică, Comisia de Admitere, Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, RO-400084, Cluj-Napoca. Data limită când documentele trebuie să ajungă la Comisia de Admitere este 24 IULIE 2024, ora 10:00.
    2. Locuri cu taxă: Candidații confirmă locul în platforma admiterii prin completarea și încărcarea contractului de studii, dar NU achită prima rată a taxei de școlarizare. Acest lucru se realizează începând cu etapa a II-a de confirmare.
   2. Candidații declarați admiși pot să bifeze în platforma admiterii opțiunea „Vreau să aplic pentru redistribuire” în situația în care doresc să gliseze la o altă specializare.
   3. Candidații care doresc să rămână în concursul de admitere și sunt „în așteptare” trebuie să bifeze în platforma admiterii opțiunea „Vreau să aplic pentru redistribuire”.
  • Pentru Etapa II de confirmare:
   1. Candidații declarați admiși în această etapă confirmă locul bugetat sau cu taxă online în platforma admiterii la adresa: https://admitere.ubbcluj.ro
    1. Locuri bugetate: Candidații care au confirmat locul obținut la buget si au depus documentele în original în etapa I nu mai au nimic de făcut în platforma admiterii. Candidații declarați admiși pe locuri bugetate care nu au depus diploma de bacalaureat și foaia matricolă în original pot confirma locul obținut prin depunerea documentelor în original la Comisia de Admitere în data de 25 iulie 2024 între orele 9:00-15:00  și în data de 26 iulie 2024 între orele 8:00-12:00 în Clădirea centrală UBB, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, Cluj-Napoca, sala 143, et 1 sau prin trimiterea acestor documente prin poștă/curier cu confirmare de primire la următoarea adresa: Universitatea Babeș- Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Matematică și Informatică, Comisia de Admitere, Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, RO-400084, Cluj-Napoca. Data limită când documentele trebuie să ajungă la Comisia de Admitere este 26 IULIE 2024, ora 12:00.
    2. Locuri cu taxă: Candidații declarați admiși pe locuri cu taxă în ambele etape trebuie să  achite în platforma admiterii prima rată a taxei de școlarizare sau integral cu reducere de 10% până la data de 26 iulie 2024 ora 12:00. În caz contrar vor fi eliminați din concurs și declarați respinși.
   2. Candidații care doresc să rămână în concursul de admitere și sunt „în așteptare” trebuie să bifeze în platforma admiterii opțiunea „Vreau să aplic pentru redistribuire”.
  • Pentru Etapa III de confirmare:
   1. Candidații declarați admiși în această etapă confirmă locul bugetat sau cu taxă online în platforma admiterii la adresa: https://admitere.ubbcluj.ro
   2. Locuri bugetate: Candidații care au confirmat locul obținut la buget si au depus documentele în original în etapa I și II nu mai au nimic de făcut în platforma admiterii. Candidații declarați admiși pe locuri bugetate care nu au depus diploma de bacalaureat și foaia matricolă în original pot confirma locul obținut prin depunerea documentelor în original în data de 27 iulie 2024 între orele 9:00-13:00 și în data de 29 iulie 2024 între orele 8:00-16:00 la Comisia de Admitere în Clădirea centrală UBB, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, Cluj-Napoca, sala 143, et 1.
   3. Locuri cu taxă: Candidații declarați admiși pe locuri cu taxă în această etapă trebuie să achite în platforma admiterii prima rată a taxei de școlarizare sau integral cu reducere de 10% până la data de 30 iulie 2024 ora 9:00. În caz contrar vor fi declarați RESPINŞI.
 • RECOMANDARE: Vă recomandăm să depuneți diploma de bacalaureat (NU adeverința care înlocuiește diploma de bacalaureat) și foaia matricolă în original în data de 19 IULIE 2024, după susținerea probei scrise în sala de Având aceste documente depuse in original la dosar veți putea participa la toate etapele de confirmare numai din platforma admiterii.
 • Pentru orice loc obținut (bugetat sau cu taxă) este obligatorie completarea în platforma admiterii a contractului de studii universitare pentru fiecare etapă în care se modifică specializarea și/sau forma de finanțare.
 • Fișa de înscriere se va completa în limba română. Fac excepție doar studenții internaționali care o vor completa în limba engleză.
 • Pentru candidații aflați „în așteptare” este obligatorie bifarea în fiecare etapă în platforma admiterii a opțiunii Vreau să aplic pentru redistribuire”. Doar această bifare le permite candidaților aflați „în așteptare” să rămână în concursul de admitere. În caz contrar, ei vor fi eliminați din concurs.
 • Un candidat declarat admis pe un loc bugetat sau cu taxă poate participa la o nouă redistribuire (pentru a obține un loc la o specializare aflata mai în față în lista sa de opțiuni) numai dacă bifează în platforma admiterii opțiunea „Vreau să aplic pentru redistribuire”. În caz contrar, candidatul nu va mai participa la redistribuirile din etapele de confirmări următoare.
 • Pentru un loc cu taxă este obligatorie achitarea primei rate a taxei de școlarizare. Taxa se achită exclusiv ONLINE IN PLATFORMA ADMITERII, iar cuantumul taxei de școlarizare este următorul
  • Specializarea Informatică (în toate limbile de predare) – 000 RON/an universitar, prima rată: 1250 RON
  • Specializarea Matematică (în toate limbile de predare) – 3.000 RON/an universitar, prima rată: 750 RON
  • Specializarea Matematică Informatică (în toate limbile de predare)– 4.400 RON/an universitar, prima rată: 1100 RON
  • Specializarea Inteligență Artificială (în limba engleză) – 5.000 RON/an universitar, prima rată: 1250 RON
  • Specializarea Ingineria Informației (în limba maghiară și engleză) – 5.000 RON/an universitar, prima rată: 1250 RON
  • In cazul în care candidatul declarat reușit pe locuri cu taxă, dorește să achite integral taxa de școlarizare beneficiază de o reducere de 10% din cuantumul taxei de școlarizare.
 • Taxa plătită în Etapele II și III se returnează conform unui calendar afișat ulterior în următoarele situații:
 • Candidatul a glisat pe un loc bugetat, taxa de școlarizare i se returnează cel mai târziu în luna septembrie 2024, direct în contul din care a achitat taxa
 • Candidatul solicită retragerea din concursul de admitere până la data de 31 august 2024, are obligația de a depune o cerere de retragere de pe locul obținut la concursul de admitere și o cerere de restituire a taxei de școlarizare. Modalitatea de depunere a cererilor va fi afișată odată cu afișarea rezultatelor finale în data de 30 iulie 2024.

Rezultatele finale sunt afișate in data de 30 iulie 2024 si sunt următoarele:

 • Lista candidaților declarați admiși, clasificați în ordinea mediilor de admitere si a criteriilor de departajare, cu specificarea specializărilor, a liniilor de studii și a formelor de finanțare,
 • Lista candidaților respinși.
 • La o data de ce va fi anunțata ulterior, se va publica anunțul cu privire la organizarea unei noi sesiuni a concursului de admitere nivel licență în septembrie 2024.

Precizări suplimentare pentru candidații pe locurile cu destinație specială:

Vă rugăm să consultați Regulamentul de Admitere al UBB articolul 9, lit. a-f, pentru condițiile de eligibilitate și de ocupare a locurilor cu destinație specială.

 • Candidatul este înscris pe un loc destinat etniei rrome: Candidatul trebuie să bifeze în platforma admiterii opțiunea „Vreau să aplic pentru redistribuire” pentru a rămâne în continuare în concurs chiar dacă apare ”în așteptare”. Ierarhizarea candidaților de etnie rromă se face la nivelul întregii universități, locurile nefiind alocate pe facultăți.
 • Candidatul este înscris pe un loc destinat celor proveniți de la Casele de plasament: Candidatul trebuie să bifeze în platforma admiterii opțiunea „Vreau să aplic pentru redistribuire” pentru a rămâne în continuare în concurs chiar dacă apare ”în așteptare”. Ierarhizarea candidaților de la Casele de Plasament se face la nivelul întregii universități, locurile nefiind alocate pe facultăți.
 • Candidatul este înscris pe un loc destinat celor cu dizabilități: Candidatul trebuie să bifeze în platforma admiterii opțiunea „Vreau să aplic pentru redistribuire” pentru a rămâne în continuare în concurs chiar dacă apare ”în așteptare”. Ierarhizarea candidaților cu dizabilități se face la nivelul întregii universități, locurile nefiind alocate pe facultăți.
 • Candidatul este înscris pe un loc destinat celor pentru minorități: Candidatul trebuie să bifeze în platforma admiterii opțiunea „Vreau să aplic pentru redistribuire” pentru a rămâne în continuare în concurs chiar dacă apare ”în așteptare”. Ierarhizarea candidaților pentru minorități se face la nivelul întregii universități, locurile nefiind alocate pe facultăți.Listele finale cu candidații admiși pe locurile cu destinație specială vor fi afișate la o dată ulterioară ce va fi comunicată de către Comisia de Admitere de la nivelul Universității.

NOTE IMPORTANTE care se aplică în septembrie 2024:

 • Dacă vor exista locuri bugetate eliberate in perioada 31 iulie 2024 – 30 august 2024, în data de 3 septembrie 2024, acestea se vor ocupa de către candidații admiși pe locuri cu taxă, de la aceeași specializare, în ordinea descrescătoare a mediilor, cu condiția îndeplinirii condițiilor de eligibilitate și care au depus la dosar diploma de bacalaureat si foaia matricola în original între orele 09:00 – 12:00, până la data de 30 august 2024, la secretariatul facultății în Clădirea centrală UBB, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, Cluj-Napoca, et. 1, sala 146. În data de 3 septembrie 2024 se afișează pe pagina web a facultății, dacă va fi cazul, lista candidaților care și-au modificat forma de finanțare. VĂ RECOMANDĂM să depuneți diploma de bacalaureat și foaia matricolă în original la dosar până în data de 30 august 2024, pentru a putea beneficia de un loc bugetat.
 • Daca nu se organizează admitere in Septembrie 2024: Candidații declarați respinși după afișarea rezultatelor finale din iulie 2024 (care au obținut cel puțin media de admitere 5) pot solicita să ocupe un loc cu taxă alocat unei specializări doar din domeniul matematică eliberat prin retrageri ale altor candidați declarați inițial admiși. Cererile se pot depune online în septembrie 2024 conform unui calendar care va fi anunțat ulterior. Repartizarea se va face în ordinea descrescătoare a mediilor, iar la o dată ce va fi anunțată ulterior se afișează lista candidaților declarați admiși pe locurile cu taxă. Confirmarea locului se face prin plata primei rate a taxei de școlarizare si completarea contractului de studii universitare in platforma admiterii conform calendarului. Afișarea listei după confirmări se va face conform calendarului afișat în luna septembrie 2024.