Informaţii utile practică nivel master

Preluarea/predarea documentelor de practică ale studenţilor nivel master

Informații despre preluarea/predarea documentelor de practică ale studenţilor nivel master se pot obține la adresele de mai jos pe Departamente / Specializări master.

Departamentul Informatică Matematică Matematică și Informatică al Liniei Maghiare
Specializări
 • Baze de date
 • Sisteme distribuite in Internet
 • Informatica didactică română
 • Inginerie software
 • Programare bazata pe componente
 • Inteligenta computaționala aplicata
 • Calcul de înaltă performanta si analiza volumelor mari de date
 • Sisteme informatice avansate: modelare, proiectare, dezvoltare
 • Matematică didactică română
 • Matematici avansate
 • Matematică didactică maghiară
 • Matematică computațională
 • Proiectarea şi dezvoltarea aplicaţiilor Enterprise
 • Analiza datelor şi modelare
Informaţii suplimentare https://www.cs.ubbcluj.ro/~practicamaster/ Informatii aici
Responsabil de practică Conf. dr. Andreea Vescan Conf. dr. Teodora Cătinaş Conf. dr. Andras Szilard

Modul de desfăşurare a practicii

Documente necesare pentru desfăşurarea practicii

Fisa disciplinei Practica in Specialitate (eng. Internship in Specialization) pentru fiecare secție se poate consulta la adresa: https://www.cs.ubbcluj.ro/invatamant/planuri-de-invatamant/.

Responsabil program de studii

Specializarea Responsabil program de studii Birou
Baze de date Prof. dr. Andreica Anca Campus 406
Sisteme distribuite in Internet Conf. dr. Boian Rares Campus 304
Informatica didactica Prof. dr. Czibula Gabriela Campus 440
Inginerie software Prof. dr. Motogna Simona Campus 342
Programare bazata pe componente Conf. dr. Craciun Florin Campus 342
Inteligenta computațională aplicata Prof. dr. Pop F. Horia Campus 342
Calcul de înalta performanta si analiza volumelor mari de date Conf. dr. Niculescu Virginia Campus 342
Sisteme informatice avansate: modelare, proiectare, dezvoltare Conf. dr. Sacarea Christian Mathematica 216
Matematică didactică română Prof. dr. Agratini Octavian Mathematica 204
Matematici avansate Prof. dr. Precup Radu Mathematica 109
Matematică didactică maghiară Conf. dr. András Szilárd Mathematica 209
Matematică computațională Conf. dr. András Szilárd Mathematica 209
Proiectarea şi dezvoltarea aplicaţiilor Enterprise Conf. dr. Robu Judit Campus 407
Analiza datelor şi modelare Prof. dr. Csató Lehel Mathematica 207

Alte informaţii

Conform planurilor de învăţământ în vigoare, publicate şi pe pagina de web a facultăţii, studenţii de la secțiile de master trebuie să desfăşoare practica de specialitate după cum urmează:

 • Masteratele de Informatica (in limba romana, engleza si germana): 192 de ore
 • Masteratele de Informatica (in limba maghiara): 240 de ore
 • Masteratul de Matematica Didactica (in limba romana): 60 de ore
 • Masteratul de Matematica Didactica (in limba maghiara): 42 de ore
 • Masteratul Matematici Avansate (in limba engleza): 36 de ore.

Practica în străinătate

Practica de specialitate a studenţilor se poate desfăşura şi la companii/organizaţii din străinătate conform Hotărârii Consiliul facultăţii din data de 26 martie 2019.