Temele de practică pentru masteratele din domeniul Matematică în limba română și în limba engleză

Preluarea/predarea documentelor de practică ale studenţilor de la specializările Matematici Avansate şi Matematică Didactică se realizează de către conf. dr. Cătinaş Teodora, conform orarului disponibil la această adresa: http://math.ubbcluj.ro/~tcatinas/practica-nivel-master/.

Matematici Avansate

Nr. crt. Titlul temei Coordonator
1 Teorema de invarianță a domeniului – Invariant domain theorem Prof. dr. Andrica Dorin
2 Inele regulare în criptografie – Regular rings in cryptography Prof. dr. Crivei Septimiu
3 Lanțuri Loewner și ecuația diferențială Loewner. Aplicații în teoria funcțiilor univalent – Loewner chains and Loewner differential equation. Applications to the theory of univalent functions Prof. dr. Kohr Gabriela
4 Metode variaționale și de teoria potențialului în studiul unor probleme la limită eliptice din mecanica fluidelor – Variational and potential methods for elliptic problems in fluid mechanics Prof. dr. Kohr Mirela
5 Clasificări ale grupurilor finite – Classification of finite groups Prof. dr. Mărcuș Andrei
6 Construcții fractale prin teoria punctului fix – Fractal construction through fixed point theory Prof. dr. Petrușel Adrian
7 Tehnici de localizare a soluțiilor problemelor neliniare -Localization techniques of the solutions to nonlinear problems Prof. dr. Precup Radu
8 Automorfisme ale grupurilor abeliene de forma ZxG – Authomorphisms of the abelian groups of ZxG form Conf. dr. Breaz Simion
9 Metode de aproximare a funcțiilor – Methods for the approximation of functions Conf. dr. Cătinaș Teodora
10 Metode de integrare numerică – Numerical integration methods Conf. dr. Cătinaș Teodora

Responsabil de practică: conf. dr. Teodora Cătinaş

Matematică Didactică (română)

Nr. crt. Titlul temei Coordonator
1 Metode numerice de rezolvare a ecuațiilor polinomiale Prof. dr. Agratini Octavian
2 Calcul umbral Prof. dr. Agratini Octavian
3 Elemente de q-Calculus și aplicații Prof. dr. Agratini Octavian
4 Geometria patrulaterului circumscriptibil Prof. dr. Andrica Dorin
5 Geometria patrulaterului bicentric Prof. dr. Andrica Dorin
6 Transformări neizometrice în planul complex Prof. dr. Andrica Dorin
7 Inegalitatea Erdos-Mordell. Extinderi și aplicații Prof. dr. Andrica Dorin
8 Aplicații ale cuaternionilor Prof. dr. Mărcuș Andrei
9 Statistica în Medicină Conf. dr. Chiorean Ioana
10 Dinamici generate de ecuații cu diferențe de tip rațional Conf. dr. Șerban Marcel Adrian
11 Metode de rezolvare a sistemelor liniare de ecuații cu diferențe cu coeficienți constanți Conf. dr. Șerban Marcel Adrian
12 Teoreme de convergență în calculul integral Conf. dr. Trif Tiberiu
13 Software-ul matematic GeoGebra aplicat în gimnaziu Lect. dr. Ilea Veronica
14 Software-ul matematic Geogebra privit din perspectiva 3D Lect. dr. Ilea Veronica
15 Coordonate triliniare Lect. dr. Văcărețu Daniel

Responsabil de practică: conf. dr. Teodora Cătinaş