Anunţuri din categoria: Anunţuri licenţă şi disertaţie

Rezultatele contestațiilor depuse la proba 1, Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate, din cadrul examenului de licență, sesiunea iulie 2024

Planificarea susținerilor lucrărilor de licență, sesiune iulie 2024

Daca nu este altfel precizat în cadrul planificărilor, candidații trebuie să fie prezenți în față sălii de susținere cu 40 de minute înainte de ora planificată, excepție făcând primul candidat care trebuie sa fie prezent cu 20 de minute înainte de ora planificată pentru susținere. Candidații trebuie să aibă asupra lor cartea de identitate.

Rezultatele probei 1, Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate, din cadrul examenului de licență, sesiunea iulie 2024

Contestațiile la proba 1 pot fi depuse de către absolvenți în data de 2 iulie 2024 intre orele 9,00-14,00 la adresa: https://forms.office.com/e/T0SnTvSeQ6 Formular contestatie licenta 2024

Subiectele și baremele Probei 1 – Evaluarea cunoștințelor fundamentale si de specialitate din cadrul examenului de licență, sesiunea iulie 2024

Planificarea susținerilor examenului de disertație, sesiune iulie 2024

Daca nu este altfel precizat în cadrul planificărilor, candidații trebuie să fie prezenți în față sălii de susținere cu 40 de minute înainte de ora planificată, excepție făcând primul candidat care trebuie sa fie prezent cu 20 de minute înainte de ora planificată pentru susținere. Candidații trebuie să aibă asupra lor cartea de identitate.

Planificarea candidaților pentru examenul de licență – proba 1, Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate, sesiunea iulie 2024

Studenții se vor prezenta în fața sălii de examen la ora precizată și vor avea asupra lor cartea de identitate.

Graduation Day 2024

Vă invităm să participați la evenimentul Graduation Day 2024 care se va desfășura în holul de la parterul clădirii FSEGA, strada Teodor Mihali, nr. 58-60, in data de 5 IULIE 2024, orele 10:00-15:00. In cadrul acestui eveniment, cei mai buni absolvenți ai noștri de la programele de licența si master își vor prezenta proiectele de

Consultații oferite studenților pentru proba de Evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate din cadrul examenului de licență iulie/septembrie 2024

Specializarile Informatică în limbile română, engleză și germană Miercuri, 19.06.2024, ora 12, sala C335 (Campus FSEGA). La consultații nu se vor ține prelegeri. Se va răspunde la întrebări ale studenților din tematica de licență la disciplinele Algoritmică și Programare, Baze de date, Sisteme de operare. Specializări în limba maghiară Baze de date: 27 iunie 2024,

În atenția studenților care doresc să se înscriere la examenul de licență în sesiunea, iulie 2024 și au promovat proba 2 (prezentarea și susținerea lucrării de licență)

Studenții care doresc să se înscriere la examenul de licență în sesiunea, iulie 2024 și au promovat proba 2 (prezentarea și susținerea lucrării de licență) nu mai trebuie să încarce în platforma de la adresa https://www.cs.ubbcluj.ro/apps/lucrari lucrarea în format pdf.

Sesiunea de Comunicari Stiintifice ale Studentilor, Informatica, 2024

Editia 2024 este organizata de Facultatea de Automatica si Calculatoare in data de 28 iunie 2024. Studentii sunt invitati sa trimita lucrari originale care vor fi evaluate si selectionate in vederea prezentarii lor publice si a publicarii ulterioare. Pentru a va inscrie la aceasta manifestare stiintifica va rugam sa trimiteti o lucrare in format IEEE (Word