Anunţuri din categoria: Anunţuri licenţă şi disertaţie

Hotărârea Consiliului Facultăţii de Matematică şi Informatică privind regulamentul de desfăşurare a examenului de finalizare de studii – sesiunile iulie/septembrie 2024

Nr. 1596/21.11.2023 Aprobată de Consiliul Facultăţii din data de 21.11.2023 și modificată în data de 22.03.2024 Prezenta metodologie este o anexă a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licenţă şi masterat aprobat de Senatul UBB şi este în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și

Calendar, acte necesare și procedura de înscriere la examenul de licenţă în sesiunea iulie 2024

Această procedură este destinată studenților care doresc să susțină examenul de licență în sesiunea iulie 2024. Se testează similaritatea lucrării de licență folosind Turnitin: Se contactează șefii de grupe pentru a primi acces la softul Turnitin; Se testează gradul de similaritate al lucrării de licență folosind Turnitin fără aplicarea vreunui filtru; Dacă pragul de 20% (modificat

Calendar, acte necesare și procedura de înscriere la examenul de disertație în sesiunea iulie 2024

Această procedură este destinată studenților care doresc să susțină examenul de disertație în sesiunea iulie 2024. Se testează similaritatea lucrării de disertație folosind Turnitin: Se contactează șefii de grupe pentru a primi acces la softul Turnitin; Se testează gradul de similaritate al lucrării de licență folosind Turnitin fără aplicarea vreunui filtru; Dacă pragul de 20% (modificat

Ridicarea diplomelor de licență pentru absolvenții promoției 2023, care au susținut examenul de licență în sesiunea iulie 2023

Absolvenții promoției 2023, care au susținut examenul de licență în sesiunea iulie 2023, se pot prezenta la Serviciul Acte de Studii pentru ridicarea diplomelor de licență. Toate informațiile cu privire la ridicarea diplomelor sunt disponibile la adresa: https://www.ubbcluj.ro/ro/studenti/invatamant/acte_studii.

În atenția studenților anului II și III nivel licență și a studenților nivel master – calendarul elaborării lucrărilor de licență/disertație

În anul universitar 2023/2024 platforma de gestiune a lucrărilor de licență și disertație se deschide la data de 1 noiembrie, ora 8:00 – cadrele didactice pot atribui lucrări studenților anului II și III nivel licență și studenților nivel master începând cu această dată. Studenții anului I nivel licență își vor putea alege coordonator doar în

Rezultatele contestațiilor depuse la Proba 1 – Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate din cadrul examenului de licență, sesiunea septembrie 2023

Planificarea susținerilor lucrărilor de licență, sesiune septembrie 2023

Rezultatele Probei 1 – Evaluarea cunoștințelor fundamentale si de specialitate din cadrul examenului de licență, sesiunea septembrie 2023

Afișarea notelor și modalitatea de calcul a notei finale la Proba 1 – Evaluarea cunoștințelor fundamentale si de specialitate din cadrul examenului de licență, sesiunea septembrie 2023

Rezultatele obținute la proba 1 vor fi publicate pe pagina web a facultății la adresa https://www.cs.ubbcluj.ro/anunturi/anunturi-licenta-si-disertatie/ si prin intermediul platformei AcademicInfo, iar modalitatea de calcul a notei finale la proba 1 a fost următoarea: Fiecare subiect a fost evaluat de câte doi membri ai comisiei de evaluare. Aceștia au acordat câte o notă întreagă, astfel încât să nu

Subiectele și baremele Probei 1 – Evaluarea cunoștințelor fundamentale si de specialitate din cadrul examenului de licență, sesiunea septembrie 2023