Anunţuri din categoria: Anunţuri licenţă şi disertaţie

Rezultatele contestațiilor depuse la Proba 1 – Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate din cadrul examenului de licență, sesiunea septembrie 2023

Planificarea susținerilor lucrărilor de licență, sesiune septembrie 2023

Rezultatele Probei 1 – Evaluarea cunoștințelor fundamentale si de specialitate din cadrul examenului de licență, sesiunea septembrie 2023

Afișarea notelor și modalitatea de calcul a notei finale la Proba 1 – Evaluarea cunoștințelor fundamentale si de specialitate din cadrul examenului de licență, sesiunea septembrie 2023

Rezultatele obținute la proba 1 vor fi publicate pe pagina web a facultății la adresa http://www.cs.ubbcluj.ro/anunturi/anunturi-licenta-si-disertatie/ si prin intermediul platformei AcademicInfo, iar modalitatea de calcul a notei finale la proba 1 a fost următoarea: Fiecare subiect a fost evaluat de câte doi membri ai comisiei de evaluare. Aceștia au acordat câte o notă întreagă, astfel încât să nu

Subiectele și baremele Probei 1 – Evaluarea cunoștințelor fundamentale si de specialitate din cadrul examenului de licență, sesiunea septembrie 2023

Planificarea susținerilor examenului de disertație, sesiune septembrie 2023

Repartizarea candidaţilor pe săli pentru PROBA 1: EVALUAREA CUNOSTINTELOR FUNDAMENTALE SI DE SPECIALITATE – Proba scrisă a examenului de licenţă, sesiunea septembrie 2023

Candidații vor fi prezenți la sala repartizata la ora 7:00 având asupra lor cartea de identitate, iar în cazul studenţilor/studentelor căsătorite care şi-au schimbat numele şi carnetul de student. LEGENDA SALILOR: Facultatea de Matematica si Informatica, str. Mihail Kogalniceanu nr. 1:  Sala Nicolae Iorga (2/I), sala Tiberiu Popoviciu (5/I), Sala D.V. Ionescu (7/I), Sala G. Calugareanu (6/II);

In atenția studenților care au depus cerere de recunoaștere/echivalare a unei probe a examenului de licență promovată într-o sesiune anterioară

Toate cererile studenților depuse pentru Examenul de licență, sesiunea septembrie 2023, in vederea recunoașterii/echivalării unei probe a examenului de licență promovată într-o sesiune anterioară au fost aprobate.

Afișarea repartizării candidaților pe săli pentru proba scrisă Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate din cadrul examenului de licență, sesiunea septembrie 2023

Afișarea repartizării candidaților pe săli pentru proba scrisă Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate (probă scrisă în sistemul față ȋn față) din cadrul examenului de licența, sesiunea septembrie 2023 se va face în data de luni, 4 septembrie 2023, după-masă. Candidații vor fi prezenți conform acestei planificări în fața sălilor de examen în data de

Calendar, acte necesare și procedura de înscriere la examenul de licență în sesiunea septembrie 2023

Această procedură este destinată studenților care doresc să susțină examenul de licență în sesiunea septembrie 2023. Se testează similaritatea lucrării de licență folosind Turnitin: Se contactează șefii de grupe pentru a primi acces la softul Turnitin; Se testează gradul de similaritate al lucrării de licență folosind Turnitin fără aplicarea vreunui filtru; Dacă pragul de 30% este