Anunţuri din categoria: Anunţuri licenţă şi disertaţie

Calendar, acte necesare și procedura de înscriere la examenul de disertație în sesiunea septembrie 2022

Această procedură este destinată studenților care doresc să susțină examenul de disertație în sesiunea septembrie 2022. 1. Se testează similaritatea lucrării de disertație folosind Turnitin: Se contactează șefii de grupe pentru a primi acces la softul Turnitin; Se testează gradul de similaritate al lucrării de disertație folosind Turnitin fără aplicarea vreunui filtru; Dacă pragul de 30%

Calendar, acte necesare și procedura de înscriere la examenul de licenţă în sesiunea septembrie 2022

Această procedură este destinată studenților care doresc să susțină examenul de licență în sesiunea septembrie 2022. 1. Se testează similaritatea lucrării de licență folosind Turnitin: Se contactează șefii de grupe pentru a primi acces la softul Turnitin; Se testează gradul de similaritate al lucrării de licență folosind Turnitin fără aplicarea vreunui filtru; Dacă pragul de 30%

Planificarea examenului de licență – Proba 2: Susținerea lucrării de licență sesiunea iunie/iulie 2022

Informatica romana, engleza si germana Matematica romana, Matematica informatica romana si engleza Specializari in limba maghiara Candidații trebuie să fie prezenți cu 1 oră înainte de ora planificată (excepție făcând primul candidat care trebuie să fie prezent cu 20 de minute înainte de ora fixată). Identificarea candidaților se face în baza cărții de identitate /

Planificarea absolvenților la examenul de disertație, sesiunea iunie/iulie 2022

Specializari din domeniul Informatica, limba romana, engleza si germana Specializari din domeniul Matematica, limba romana si engleza Specializari in limba maghiara Specializari din domeniul Stiinte ale Educatiei Candidații trebuie să fie prezenți cu 1 oră înainte de ora planificată (excepție făcând primul candidat care trebuie să fie prezent cu 20 de minute înainte de ora

Planificarea examenului de licență – Proba 1: Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate, sesiune iunie/iulie 2022

Notă: Studenții vor fi prezenți în fața sălii cu 30 de minute înainte de ora planificată (excepție fac primii 3 planificați ai zilei, care se prezintă cu 20 de minute înainte) și vor avea asupra lor cartea de identitate. Informatica romana, engleza si germana Matematica romana, Matematica informatica romana si engleza Specializari in limba maghiara

Consultații oferite studenților pentru proba de Evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate din cadrul examenului de licență iulie/septembrie 2022

Domeniul Matematică Disciplina Cadrul didactic Data și ora Sala Algebră Conf. dr. Cosmin Pelea Luni, 20 iunie 2022, 10-11 sala Gamma, Clădirea Mathematica Analiză Lect. dr. Anca Grad Vineri, 24 iunie 2022, 18-19 sala N. Iorga, Clădirea Centrală UBB Geometrie Lect. dr. Daniel Văcărețu Vineri, 24 iunie 2022, 11-12 sala G. Călugăreanu, Clădirea Centrală UBB

Examene de competență lingvistică 2022 la Centrul Lingua pentru studenții FMI

Pentru înscrierea la examenele de admitere (nivel licență, masterat si doctorat) şi la cele de finalizare de studii din cadrul Facultății de Matematică și Informatică, candidații trebuie să prezinte un certificat de competență lingvistică pentru studiile universitare organizate într-o limbă străină. Centrul Lingua din cadrul Universității Babeș-Bolyai oferă astfel de atestate de competență lingvistică pentru

Eliberare diplome de licenţă, sesiunea iulie 2021

Se eliberează diplomele de licenţă pentru absolvenţii Facultăţii de Matematică şi Informatică care si-au sustinut examenul de finalizare a studiilor ȋn sesiunea iulie 2021. Pentru informaţii legate de eliberarea diplomelor de licenţă si planificarea pentru ridicarea diplomei consultati link-ul: https://www.ubbcluj.ro/ro/studenti/invatamant/acte_studii Vă rugăm să NU uitaţi de cele 2 fotografii tip buletin de identitate (marimea ¾)

Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice ale Studenţilor – Matematică, ediţia 2022

Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice ale Studenţilor – Matematică, ediţia 2022
Departamentul de Matematică al Facultăţii de Matematică şi Informatică vă invită sa participaţi sambata 21 mai 2022 de la ora 11 in sala e (cladirea Mathematica) la Sesiunea de Comunicări Științifice ale Studenților pe domeniul Matematică (nivel licenţă/master/doctorat). Studenţii care doresc să susţină comunicări sunt rugaţi să contacteze cadrul didactic coordonator. Comisia este formată din

În atenția studenților din an terminal (an 3 nivel licență, an 2 nivel master)

Studenții din an terminal (an 3 nivel licență, an 2 nivel master), care nu aveau până în prezent coordonator științific pentru realizarea lucrării de licență / disertație, au fost repartizați din oficiu pe locurile rămase libere, având în vedere distribuirea cât mai uniformă a numărului de lucrări pe cadre didactice. Studenții aflați în această situație