Anunţuri din categoria: Anunţuri licenţă şi disertaţie

Subiectele și baremele Probei 1 – Evaluarea cunoștințelor fundamentale si de specialitate din cadrul examenului de licență, sesiunea septembrie 2023

Planificarea susținerilor examenului de disertație, sesiune septembrie 2023

Repartizarea candidaţilor pe săli pentru PROBA 1: EVALUAREA CUNOSTINTELOR FUNDAMENTALE SI DE SPECIALITATE – Proba scrisă a examenului de licenţă, sesiunea septembrie 2023

Candidații vor fi prezenți la sala repartizata la ora 7:00 având asupra lor cartea de identitate, iar în cazul studenţilor/studentelor căsătorite care şi-au schimbat numele şi carnetul de student. LEGENDA SALILOR: Facultatea de Matematica si Informatica, str. Mihail Kogalniceanu nr. 1:  Sala Nicolae Iorga (2/I), sala Tiberiu Popoviciu (5/I), Sala D.V. Ionescu (7/I), Sala G. Calugareanu (6/II);

In atenția studenților care au depus cerere de recunoaștere/echivalare a unei probe a examenului de licență promovată într-o sesiune anterioară

Toate cererile studenților depuse pentru Examenul de licență, sesiunea septembrie 2023, in vederea recunoașterii/echivalării unei probe a examenului de licență promovată într-o sesiune anterioară au fost aprobate.

Afișarea repartizării candidaților pe săli pentru proba scrisă Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate din cadrul examenului de licență, sesiunea septembrie 2023

Afișarea repartizării candidaților pe săli pentru proba scrisă Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate (probă scrisă în sistemul față ȋn față) din cadrul examenului de licența, sesiunea septembrie 2023 se va face în data de luni, 4 septembrie 2023, după-masă. Candidații vor fi prezenți conform acestei planificări în fața sălilor de examen în data de

Calendar, acte necesare și procedura de înscriere la examenul de licență în sesiunea septembrie 2023

Această procedură este destinată studenților care doresc să susțină examenul de licență în sesiunea septembrie 2023. Se testează similaritatea lucrării de licență folosind Turnitin: Se contactează șefii de grupe pentru a primi acces la softul Turnitin; Se testează gradul de similaritate al lucrării de licență folosind Turnitin fără aplicarea vreunui filtru; Dacă pragul de 30% este

Calendar, acte necesare și procedura de înscriere la examenul de disertație în sesiunea septembrie 2023

Această procedură este destinată studenților care doresc să susțină examenul de disertație în sesiunea septembrie 2023. Se testează similaritatea lucrării de disertație folosind Turnitin: Se contactează șefii de grupe pentru a primi acces la softul Turnitin; Se testează gradul de similaritate al lucrării de disertație folosind Turnitin fără aplicarea vreunui filtru; Dacă pragul de 30% este

În atenția absolvenților ciclului I si II de studii, nivel licență/disertatie, care au susținut examenul de licență/disertație în sesiunea iulie 2023

Adeverințele care conferă aceleași drepturi legale ca și diploma de licență/disertatie se pot descărca începand cu data de 10 iulie 2023, orele 12,00  din aplicația: https://inscrieri.ubbcluj.ro/ifs Accesul se face pe baza credențialelor cu care s-a făcut înscrierea la examenul de licență/disertație. Absolvenții care doresc să își ridice adeverința în original sunt rugați să se planifice

Planificarea susținerilor examenului de licență, sesiune iulie 2023

Fiecare student este rugat să aibă la susținere cartea de identitate și să aducă 2 poze mărimea 3/4, într-un plic pe care e scris numele său, inițiala prenumelui tatălui, specializarea și „Examen de licență – sesiunea iulie 2023”. De asemenea, numele studentului va fi trecut și pe spatele pozelor. Dacă nu este specificat altfel în

Subiectele și baremele Probei 1 – Evaluarea cunoștințelor fundamentale si de specialitate din cadrul examenului de licență, sesiunea iulie 2023