Anunţuri din categoria: Anunţuri licenţă şi disertaţie

Afisarea notelor si modalitatea de calcul a notei finale la Proba 1 – Evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate din cadrul examenului de licență, sesiunea iulie 2023

Rezultatele obtinute la proba 1 vor fi publicate pe pagina web a facultatii la adresa https://www.cs.ubbcluj.ro/anunturi/anunturi-licenta-si-disertatie/ si prin intermediul platformei AcademicInfo, iar modalitatea de calcul a notei finale la proba 1 a fost urmatoarea: Fiecare subiect a fost evaluat de câte doi membri ai comisiei de evaluare. Aceştia au acordat câte o notă întreagă, astfel încât să

Planificarea susținerilor examenului de disertație, sesiune iulie 2023

Repartizarea candidaţilor pe săli pentru PROBA 1: EVALUAREA CUNOSTINTELOR FUNDAMENTALE SI DE SPECIALITATE – Proba scrisă a examenului de licenţă, sesiunea iulie 2023

Candidații vor fi prezenți la sala repartizata la ora 7:00 având asupra lor cartea de identitate, iar în cazul studenţilor/studentelor căsătorite care şi-au schimbat numele şi carnetul de student. Notele probei scrise din cadrul examenului de licenţă, sesiunea iulie 2023, se afişează pe pagina web a facultatii si în contul personal al absolventului din Academic Info, pana cel tarziu

Consultații oferite studenților pentru proba de Evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate din cadrul examenului de licență iulie/septembrie 2023

Specializarile Matematica si Matematica Informatica Disciplina Data Ora Cadrul didactic Sala Geometrie 16.06.2023 9-10 Lect. dr. George Turcas 6/II Algebra 19.06.2023 10-11 Conf. dr. Cosmin Pelea 6/II Analiza 19.06.2023 8-9 Lect. dr.  Anca Grad 6/II Informatica 21.06.2023 11-12 Conf. dr. Adriana Guran 2/I Specializarea Informatică Marți, 20 iunie 2023, în sala C335 (Campus FSEGA), ora

Sesiunea de Comunicari Stiintifice ale Studentilor, Informatica, 2023

Sesiunea de Comunicari Stiintifice ale Studentilor, Informatica, 2023
Editia 2023 este organizata de Facultatea Matematica si Informatica in data de 30 iunie 2023. Studentii sunt invitati sa trimita lucrari originale care vor fi evaluate si selectionate in vederea prezentarii lor publice si a publicarii ulterioare. Pentru a va inscrie la aceasta manifestare stiintifica va rugam sa trimiteti: o lucrare in format IEEE (Word

Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice ale Studenţilor – Matematică, ediţia 2023

Departamentul de Matematică al Facultăţii de Matematică şi Informatică vă invită sa participaţi sambata 20 mai 2023 de la ora 11 in sala e (cladirea Mathematica) la Sesiunea de Comunicări Științifice ale Studenților pe domeniul Matematică (nivel licenţă/master/doctorat). Studenţii care doresc să susţină comunicări sunt rugaţi să contacteze cadrul didactic coordonator. Comisia este formată din

Calendar, acte necesare și procedura de înscriere la examenul de disertație în sesiunea iulie 2023

Această procedură este destinată studenților care doresc să susțină examenul de disertație în sesiunea iulie 2023. Se testează similaritatea lucrării de disertație folosind Turnitin: Se contactează șefii de grupe pentru a primi acces la softul Turnitin; Se testează gradul de similaritate al lucrării de licență folosind Turnitin fără aplicarea vreunui filtru; Dacă pragul de 30% este

Calendar, acte necesare și procedura de înscriere la examenul de licenţă în sesiunea iulie 2023

Această procedură este destinată studenților care doresc să susțină examenul de licență în sesiunea iulie 2023. Se testează similaritatea lucrării de licență folosind Turnitin: Se contactează șefii de grupe pentru a primi acces la softul Turnitin; Se testează gradul de similaritate al lucrării de licență folosind Turnitin fără aplicarea vreunui filtru; Dacă pragul de 30% este

Hotărârea Consiliului Facultății de Matematică și Informatică privind regulamentul de desfășurare a examenului de finalizare de studii – sesiunile iunie-iulie/septembrie 2023

Aprobată de Consiliul Facultății din data de 15.11.2022 Prezenta metodologie este o anexă a Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licență și masterat aprobat de Senatul UBB și este în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare și ale OM nr. 6125/20.12.2016 privind

În atenția studenților din ani terminali care nu și-au ales un coordonator științific pentru lucrarea de licență/disertație

Studenţii din ani terminali care până la data de 1 martie 2023 nu vor avea un coordonator științific pentru lucrarea de licență/disertație, vor fi repartizați din oficiu pe locurile rămase libere, având în vedere distribuirea cât mai uniformă a numărului de lucrări pe cadre didactice. Studenții din ani terminali arondați specialzărilor de la Departamentul de