Planificarea susținerilor lucrărilor de licență, sesiune iulie 2024

Daca nu este altfel precizat în cadrul planificărilor, candidații trebuie să fie prezenți în față sălii de susținere cu 40 de minute înainte de ora planificată, excepție făcând primul candidat care trebuie sa fie prezent cu 20 de minute înainte de ora planificată pentru susținere. Candidații trebuie să aibă asupra lor cartea de identitate.