Metodologia de Depunere a Documentelor de Practica pentru studenții de la specializările in limba romana, engleza si germana

Termenul limita pentru studentii din anul 3 pana cand se pot depune conventiile de practica este 14 DECEMBRIE 2023, iar termenul limita pana cand se poate depune raportul + fisa de evaluare este 14 FEBRUARIE 2024. Nerespectarea acestor termene conduce la nepromovarea disciplinei de practica!

 1. Inainte de inceputul practiciii se depun:
  1. Acordul de Practica. In cazul in care in anul universitar 2023-2024 nu exista un acord semnat intre companie si facultate, studentul aduce Acordul de Practica semnat de catre companie. (Detalii https://www.cs.ubbcluj.ro/~practica/?page=acord) Studentul are obligatia sa intrebe compania unde face practica daca are sau nu un acord cu UBB semnat pentru anul universitar 2023-2024.
  2. Conventia de Practica semnata de catre compania partenera (Detalii: https://www.cs.ubbcluj.ro/~practica/?page=conventie). Studentul are obligatia sa ceara companiei sa intocmeasca declaratia de traseu cu privire la protectia muncii.

  Ridicarea documentelor se face la o saptamana dupa data la care au fost depuse.

  DATA MAXIMA pana cand se accepta actele de inceput practica pentru studentii licenta din anul III este: 29 Noiembrie 2023, iar pentru studentii master an II este: 22 MARTIE 2024

 2. La finalul perioadei de practica se depune
  1. Raportul de activitate si Fisa de Evaluare semnat de catre companie (Detalii: https://www.cs.ubbcluj.ro/~practica/?page=raport)

  DATA MAXIMA pana cand se accepta actele de terminare a stagiului de practica pentru studentii nivel licenta din anul III este: 22 Ianuarie 2024, iar pentru studentii master anul II este: 17 MAI 2024

Depunerea actelor se face in fiecare saptamana Luni-Vineri in intervalul 9-11 la d-na Adela Roman, clădirea Mathematica, str. Ploiești, nr. 23-25, sala 101.

Ridicarea actelor se face dupa o saptamana de la data depunerii, Marti-Vineri in intervalul 9-11 la d-na Adela Roman, clădirea Mathematica, str. Ploiești, nr. 23-25, sala 101.

Practica in Facultate – in atentia studentiilor Licenta Anul III

Studentii din anul III Licenta (indiferent de specializare) care nu au reusit sa isi gaseasca un loc de practica sunt rugati sa se inscrie in grupul Teams (cod i2ct2bd) pana in data de 17 NOIEMBRIE 2023.